“Combaterea crizei prin accelerarea absobţiei fondurilor europene din Fondul Social European” 25 noiembrie 2009, ora 12 Aula Bibliotecii Centrale Universitare

INVITAȚIE

Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti Ilfov, are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Conferinţa:

“Combaterea crizei prin accelerarea absobţiei fondurilor europene din Fondul Social European”

25 noiembrie 2009, ora 12

Aula Bibliotecii Centrale Universitare

Planul de revitalizare economică propus de Comisia Europeană în noiembrie 2008, reflectă prioritatea Statelor Membre de a proteja cetăţenii de cele mai rele efecte ale crizei. CE dă mână liberă guvernelor celor 27 de state UE pentru a aplica măsurile anticriză, care ţintesc stimularea cererii, recâştigarea încrederii consumatorilor şi limitarea impactului recesiunii economice asupra cetăţenilor.

Fondurile Structurale reprezintă un instrument util pentru Romania în lupta cu această criză  economică.

Conferința urmărește, în acest context, dinamizarea aplicaţiilor pentru finanţarea proiectelor din FSE prin facilitarea de parteneriate viabile la nivel local, dezvoltarea unei culturi a cooperării şi parteneriatului pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor în cadrul POS DRU, dezvoltarea capacităţii administrative de accesare/implementare a POS DRU şi facilitarea schimbului de experienţă şi a competenţelor în domeniul managementului de proiect în cadrul POS DRU.

Criza economică scoate în evidenţă sprijinul pe care POS DRU îl poate oferi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, deoarece le oferă şansa de a dobândi abilităţi şi competenţe superioare, care să le faciliteze inserţia pe piaţa muncii. În Romania, unul din programele finanţate din Fondul Social European în perioada 2007-2013 este Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).

A G E N D A

11:00-12:00 Înscrierea participanţilor

12:00-12:30     Sesiunea de deschidere

Cuvânt de bun-venit:

Doamna Anca Cristina ZEVEDEI, Director Coordonator, OIRPOSDRUBI

Învitaţi:

Domnul Mihai Cristian ATĂNĂSOAEI, Prefectul Capitalei

Domnul Cristian Constantin POTERA, Primar al Sectorului 6

Doamna Doina Elena MANOLEA, Director Coordonator ITM

Sesiunea I

12:30-12:45 Prezentarea raportului efectuat în urma analizei activităţii derulate de OIRPOSDRU REGIUNEA BUCUREŞTI ILFOV privind fondurile de preaderare şi fondurile structurale, în special în ceea ce priveşte implementarea acestor proiecte;

Doamna Anca Cristina ZEVEDEI, Director Coordonator, OIRPOSDRUBI

12:45-13:00 Prezentarea proiectului de succes în domeniul Măsurilor Active de Ocupare a Forţei de Muncă (MAO) Phare 2006 “Împreună implementăm o abordare activă de învăţare şi căutarea unui loc de muncă”;

Doamna Florentina TANVUIA, manager proiect, CEPECOM

13:00-13:15 Prezentarea proiectului de succes în domeniul Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă (Life Long Learning) Phare 2006;

Doamna Mădălina GĂRBINA, Expert Tehnic, CECAR

13:15-13:30 Pauză de cafea

Sesiunea II

13:30-13:45 Tranziţia de la implementarea proiectelor finanţate din schemele de grant Phare la Schemele finanţate din FSE ( axele 5.1 şi 3.2)

Prezentarea unui proiect din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 5.1: ”Turist în Europa modernă”;

Doamna Natalia PARASCHIVESCU, manager de proiect, SC MERIDIAN SRL

13:45-14:00   Prezentarea unui proiect implementat în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2: ”Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea    adaptabilităţii”

Domnul Ciprian SCARLAT, Manager proiect, ASOCIAŢIA DE MEDICINĂ ANTI- AGING

14:00-14:15 Parteneriatul, mijloc eficient de creştere a gradului de absorbţie a fondurilor– ONG-uri, Patronate, Sindicate

Invitaţi:

Doamna Săndica STĂNESCU, Vicepreşedinte Federaţia Sindicatelor din Asigurări     şi Bănci.

Doamna Irina Ecaterina SORESCU, Preşedinte executiv, Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate

14:15-14:30  Sesiune de întrebări şi răspunsuri

A G E N D A
11:00-12:00 Înscrierea participanţilor
12:00-12:30     Sesiunea de deschidere
Cuvânt de bun-venit:
Doamna Anca Cristina ZEVEDEI, Director Coordonator, OIRPOSDRUBI
Învitaţi:
Domnul Mihai Cristian ATĂNĂSOAEI, Prefectul Capitalei
Domnul Cristian Constantin POTERA, Primar al Sectorului 6
Doamna Doina Elena MANOLEA, Director Coordonator ITM
Sesiunea I
12:30-12:45 Prezentarea raportului efectuat în urma analizei activităţii derulate de OIRPOSDRU REGIUNEA BUCUREŞTI ILFOV privind fondurile de preaderare şi fondurile structurale, în special în ceea ce priveşte implementarea acestor proiecte;
Doamna Anca Cristina ZEVEDEI, Director Coordonator, OIRPOSDRUBI
12:45-13:00 Prezentarea proiectului de succes în domeniul Măsurilor Active de Ocupare a Forţei de Muncă (MAO) Phare 2006 “Împreună implementăm o abordare activă de învăţare şi căutarea unui loc de muncă”;
Doamna Florentina TANVUIA, manager proiect, CEPECOM
13:00-13:15 Prezentarea proiectului de succes în domeniul Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă (Life Long Learning) Phare 2006;
Doamna Mădălina GĂRBINA, Expert Tehnic, CECAR
13:15-13:30 Pauză de cafea
Sesiunea II
13:30-13:45 Tranziţia de la implementarea proiectelor finanţate din schemele de grant Phare la Schemele finanţate din FSE ( axele 5.1 şi 3.2)
Prezentarea unui proiect din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 5.1: ”Turist în Europa modernă”;
Doamna Natalia PARASCHIVESCU, manager de proiect, SC MERIDIAN SRL
13:45-14:00   Prezentarea unui proiect implementat în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2: ”Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea    adaptabilităţii”
Domnul Ciprian SCARLAT, Manager proiect, ASOCIAŢIA DE MEDICINĂ ANTI- AGING
14:00-14:15 Parteneriatul, mijloc eficient de creştere a gradului de absorbţie a fondurilor– ONG-uri, Patronate, Sindicate
Invitaţi:
Doamna Săndica STĂNESCU, Vicepreşedinte Federaţia Sindicatelor din Asigurări     şi Bănci.
Doamna Irina Ecaterina SORESCU, Preşedinte executiv, Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate
14:15-14:30  Sesiune de întrebări şi răspunsuri


Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *