Acces la internet cu bandă largă pentru toţi cetatenii UE

Comisia Europeană va adopta trei iniţiative complementare menite să accelereze introducerea şi extinderea internetului rapid şi ultrarapid în Uniunea Europeană. Aceste măsuri au ca scop să permită Uniunii Europene să-şi respecte angajamentul luat în cadrul Strategiei digitale pentru Europa, şi anume că toţi cetăţenii europeni vor avea acces la servicii internet în bandă largă, până în 2013, la internet rapid în bandă largă până în 2020, iar 50% din europeni vor avea acces la internet ultrarapid în bandă largă, până în 2020.
Cele trei măsuri cuprind o Comunicare privind promovarea investiţiilor în reţelele internet în bandă largă, o Recomandare a Comisiei privind reglementarea accesului la „Reţelele de acces de nouă generaţie” şi o propunere pentru crearea unui Program de politici privind spectrul de frecvenţe radio, prin care statele membre vor asigura, printre altele, disponibilitatea frecvenţelor radio pentru internetul wireless în bandă largă.

Context:
Unul dintre principalele obiective ale Agendei digitale pentru Europa, elaborate de Comisie şi aprobate de Consiliul European, şi ale Comunicării „Europa 2020- O strategie pentru o creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii” (a se vedea IP/10/225) este de a acorda tuturor cetăţenilor şi întreprinderilor posibilitatea de a avea acces la internet de mare viteză.

Deşi Europa, ca regiune, deţine cel mai mare nivel mediu de pătrundere a internetului în bandă largă din lume (24,8%), trebuie încă să-şi dezvolte şi să-şi modernizeze reţelele şi să reducă diferenţa dintre zonele urbane şi zonele rurale sau îndepărtate. Astăzi, doar 1% din europeni dispun de o conexiune la internet ultrarapidă.

Accesul la internet rapid şi ultrarapid este esenţial pentru refacerea economică a Europei, pentru productivitatea noastră industrială şi creativă şi pentru a permite tuturor cetăţenilor europeni să participe din plin la societatea digitală actuală.

Pachetul Comisiei va consta în trei documente care au rolul de a răspunde acestei provocări la nivel european, naţional şi regional:

• O Comunicare care descrie cele mai bune metode de încurajare a investiţiilor publice şi private în reţelele rapide şi ultrarapide;
• O Recomandare a Comisiei privind reglementarea accesului la reţelele de acces de nouă generaţie, care stabileşte o abordare de reglementare comună pentru a asigura un echilibru corespunzător între nevoia de a încuraja investiţiile şi nevoia de a garanta concurenţa.
• O propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui Program de politici privind spectrul de frecvenţe radio, prin care statele membre vor asigura, printre altele, disponibilitatea frecvenţelor radio pentru internetul wireless în bandă largă.

Introducerea internetului de înaltă viteză în toate regiunile Europei va necesita investiţii în valoare de 180 -270 miliarde euro.

Eveniment:
12:30 Conferinţă de presă susţinută de vicepreşedintele Comisiei, Neelie Kroes, responsabilă cu Agenda digitală, în sala de presă a clădirii Berlaymont.

Surse:
IP/10/581 Agenda digitală: Comisia defineşte un plan de acţiune pentru a creşte prosperitatea şi bunăstarea Europei

MEMO/10/200 Agenda digitală pentru Europa: iniţiative cheie

MEMO/10/199 Agenda digitală pentru Europa: în ce fel poate fi utilă cetăţenilor?

Site-ul internet al Comisiei consacrat agendei digitale pentru Europa:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_fr.htm

Site-ul web al vicepreşedintelui Kroes:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

I-065546 Bancă de imagini: strategia digitală

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *