Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE: Romii continuă să se confrunte cu discriminarea şi excluziunea socială

Raportul de anul acesta al FRA evidenţiază realizările şi provocările din domeniul drepturilor fundamentale în întreaga Uniune Europeană. De asemenea, raportul are în vedere impactul crizei actuale asupra statului de drept, precum şi măsurile pe care le iau statele membre pentru a asigura încrederea în sistemele lor de justiţie, se arata in comunicatul FRA remis presei.

morten kjaerum, director FRA„De-a lungul anilor, UE şi statele sale membre au construit cu succes  o infrastructură solidă a drepturilor omului. Totuşi, în numeroase domenii, atât UE, cât şi statele membre pot şi trebuie să depună mai multe eforturi”, spune directorul FRA, Morten Kjaerum. „Raportul nostru anual cel mai recent  arată că actuala criză  reprezintă un test şi pentru drepturile fundamentale şi are implicaţii pentru legitimitatea democratică şi statul de drept”.

Printre subiectele cuprinse în raportul de anul acesta se numără:

·          O directivă a UE care stabileşte standardele minime privind drepturile, sprijinul şi protecţia victimelor infracţiunilor a fost adoptată. Statele membre iau măsuri pentru a asigura accesul victimelor la servicii confidenţiale de asistenţă acordată victimelor;

·         Impactul reducerilor bugetare asupra educaţiei, asistenţei medicale şi a serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile, precum copiii;

·         Romii continuă să se confrunte cu discriminarea şi excluziunea socială, mulţi dintre aceştia trăind în condiţii de sărăcie extremă, fără să aibă acces la asistenţă medicală şi locuinţe decente;

·         UE depune eforturi pentru reformarea cadrului UE de protecţie a datelor, cea mai cuprinzătoare reformă a legislaţiei UE privind protecţia datelor din ultimii 20 de ani;

·         UE a continuat utilizarea la scară din ce în ce mai largă a bazelor de date şi a instrumentelor IT pentru gestionarea frontierelorşi procesarea vizelor şi a negociat cu succes instrumentele referitoare la azil care se aflau în curs de revizuire. În urma punerii în aplicare a Directivei privind returnarea, multe state membre ale UE au introdus în legislaţia naţională alternative la detenţie. Totuşi, cifrele indică faptul că, în practică, alternativele sunt utilizate cu eficacitate doar în unele ţări. În altele, detenţia continuă să fie măsura cel mai frecvent adoptată în cadrul procedurilor de returnare;

·         Unele state membre au luat măsuri suplimentare pentru combaterea rasismului şi a xenofobiei prin intermediul dreptului penal. Printre acestea se numără asigurarea recunoaşterii mai adecvate în codul penal a infracţiunilor motivate de rasism, xenofobie şi alte intoleranţe de acest fel sau prin introducerea de sancţiuni mai severe pentru infracţiunile motivate de astfel de atitudini părtinitoare.

·         Având în vedere că 2012 a fost Anul Îmbătrânirii Active, UE s-a concentrat şi asupra provocărilor şi obstacolelor cu care se confruntă persoanele în vârstă, inclusiv persoanele cu handicap.

Raportul anual al FRA: Fundamental rights: challenges and achievements in 2012 (Drepturile fundamentale: provocări şi realizări în 2012)şi Highlights – Fundamental rights: key legal and policy developments in 2012 (Drepturi fundamentale: principalele evoluţii juridice şi politice în 2012).

Raportul anual analizează evoluţiile în materie de drepturi fundamentale în ceea ce priveşte azilul, imigraţia şi integrarea, controlul la frontiere şi politica vizelor, societatea informaţională şi protecţia datelor, drepturile şi protecţia copilului, egalitatea şi nediscriminarea, rasismul şi discriminarea pe criterii etnice, participarea cetăţenilor UE la funcţionarea democratică a Uniunii, accesul la justiţie independentă şi eficientă şi drepturile victimelor infracţiunilor. Există un capitol special intitulat „The European Union as a community of values: safeguarding fundamental rights in times of crisis” (Uniunea Europeană  ca o comunitate  a valorilor: protejarea drepturilor fundamentale în perioadele de criză).

Share daca ti-a placut articolul:

One Response to Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE: Romii continuă să se confrunte cu discriminarea şi excluziunea socială

  1. Pingback: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE: Romii continuă să se confrunte cu discriminarea şi excluziunea socială | Radio GRADO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *