Apel deschis cu propunerile și recomandările privind reformarea dezvoltării urbane în zonele portuare care va fi lansat la Conferința Națională SUERD – Senatul României, 22 septembrie 2016

În atenția Parlamentului României, a Guvernului României, a celorlalți factori de decizie implicați în procesul de stimulare a dezvoltării urbane integrate, portuare și turistice, în special în contextul aplicării Strategiei UE pentru Regiunea Dunării

În vederea unei accelerări a racordării României la ritmurile și politicile privind creșterea competitivității sociale și economice, îndeosebi cu accent pe relansarea macro-regiunii pilot a Dunării, membrii Task Force-ului SUERD, creat în iunie 2016, în urma consultării organizate la Ministerul Fondurilor Europe, precum și participanții la Conferința Națională (Senatul României, 22 septembrie 2016) își doresc să aducă o contribuție decisivă din punct de vederea al viitoarei dezvoltări urbane integrate a României și prin formularea acestui document, solicită autorităților publice centrale și locale   să adopte următorul set de reforme și măsuri de sprijin privind dezvoltarea orașelor și zonelor portuare din România:

  1. în vederea posibilității de a accessa în special Fondul European de Investiții Strategice (ESFI), stabilit prin Planul Juncker, stabilizarea și aplicarea coerentă a legislației existente sau completarea adecvată a acesteia privind Parteneriatul Public-Privat (PPP), care să confere compatibilitate cât mai largă, inclusiv cu celelalte state partenere avansate din cadrul macro-regiunii Dunării;
  2. în vederea unei aplicări optime a Agendei Urbane UE și a obiectivelor SUERD, modificarea/îmbunătățirea legislației privind responsabilitatea managementului și dezvoltării zonelor portuare și a șantierelor navale, în așa fel încât comunitățile locale și operatorii economici-turistici să poată avea un cuvânt de spus și să contribuie în mod efectiv la aplicarea unor strategii de valorificare și devoltare a acestor obiective în mod integrativ și coerent, în beneficiul global al zonelor respective, al cetățenilor și turiștilor;
  3. identificarea de metode și stimulente concrete privind afacerile întreprinzătorilor mici și mijlocii din sectorul meșteșugăresc, inclusiv prin utilizarea componentei digitale pentru dezvoltarea acestui gen de afaceri de care să poată profita comunitățile în ansamblul lor;
  4. introducerea pe scară largă a unor modalități de sprijinire prin lege a reținerii și valorificării procesului de inovare la sursă, în serviciul tinerilor inovatori, al comunităților locale și al relansării orașelor și zonelor portuare;
  5. promovarea consecventă și sistematică a bunelor practici dezvoltate în alte state dunărene și europene privind înființarea și dezvoltarea unor ”spații creative” specifice în orașele și zonele portuare pentru o transpunere eficientă în practică a conceptului de ”dezvoltare inteligentă”, precum și a cooperării între reprezentanții diverselor profesii și specializări din zonele respective;
  6. revizuirea legislației actuale privind sponsorizarea și adaptarea celei existente pentru aplicarea pragmatică a conceptului de responsabilitate socială corporativă pentru toate companiile mari care activează și utilizează capacitățile portuare/navale din orașele aflate în zona maritimă, de-a lungul Dunării sau așezate pe afluenții principali ai Dunării;
  7. formularea unor politici și metode care să transpună recomandarea UNESCO (Historic Urban Landscape – HUL) privind punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural și istoric în interacțiune cu cele de tip urban-industrial sau legate de turismul de tip ecologic, peisagistic și ecumenic.

Acest text este prezentat în formă de lucru, iar comentariile, sugestiile și recomandările din partea tuturor stakeholderilor și decidenților sunt binevenite pentru completarea documentului în forma sa finală și pot fi transmise pe adresa secretariat@cldr.ro.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.