Avertismentul unui comisar european: Nu este timp de pierdut cu programarea fondurilor europene

johannes hahn gov.roComisarul UE pentru politica regională, Johannes Hahn, a informat statele membre și regiunile că nu este timp de pierdut în ceea ce privește planificarea programelor fondurilor structurale ale UE pentru perioada 2014-2020. Apelul la acțiune survine după ce membrii Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului European au adoptat o serie de rapoarte care, în principiu, convin asupra unei reforme radicale a politicii regionale.

Rapoartele reflectă rezultatul negocierilor între Comisia Europeană, Parlamentul European și statele membre cu privire la modificări ample ale modului în care sunt gestionate programele de politică regională pentru un impact maxim. Noua abordare direcționează cea mai mare parte a investițiilor UE către domenii-cheie pentru creștere economică și locuri de muncă. Ea impune obiective pentru a măsura rezultatele și stabilește noi condiții pentru finanțare.

După vot, comisarul Hahn a declarat: „La ultimul Consiliu European, UE a invitat statele membre să accelereze utilizarea Fondurilor structurale și de investiții europene pentru creștere și locuri de muncă. Votul de astăzi le oferă instrumentele necesare pentru a acționa. Nu avem timp de pierdut. Aceste reforme vor oferi politicii regionale a UE mijloacele pentru a aborda obstacolele principale cu care se confruntă UE în calea dezvoltării pe termen lung. Ele direcționează investițiile noastre în principal către domenii cheie pentru dezvoltarea economică: Sprijinirea IMM-urilor, cercetare și inovare, agenda digitală și economia cu emisii scăzute de carbon — prevăzute în Agenda Europa 2020 pentru creștere economică. Prin aceste reforme, modernizăm politica astfel încât să producă rezultate tangibile și performanțe îmbunătățite. Și, ceea ce este de mare importanță, noua noastră politică va mobiliza întregul potențial din regiunile Europei pentru a duce la îndeplinire această agendă.”

Comisarul Hahn a adăugat, „Aș dori să onorez în mod deosebit eforturile depuse de președintele Comisiei pentru dezvoltare regională, Danuta Hübner, precum și de membrii Parlamentului European care au elaborat aceste rapoarte. Dumneaei și colegii săi au lucrat intens pentru a ne ajuta să elaborăm o politică adecvată necesităților. Rămâne acum la latitudinea statelor membre, a regiunilor și a orașelor acestora să realizeze progrese în ceea ce privește pregătirile pentru următoarea perioadă. “

Acordul preliminar include cea mai mare parte a pachetului de reformă pentru politica regională. În timp ce negocierile privind celelalte aspecte precum rezerva de performanță și condiționalitatea macroeconomică vor continua, măsurile aprobate oferă o bază solidă pentru realizarea de progrese în ceea ce privește programarea. Acestea stabilesc normele care vor sta la baza obiectivelor principale și a priorităților de finanțare, care vor fi stabilite prin „acorduri de parteneriat” între fiecare stat membru și Comisia Europeană. Acestea reprezintă punctele de plecare pentru programele naționale și regionale mai detaliate.

În unele state membre, proiectele de acorduri de parteneriat sunt gata. Comisia se așteaptă ca toate acestea să fie finalizate până la sfârșitul acestui an cu un acord privind toate programele în prima parte a anului 2014, astfel încât investițiile să poată fi direcționate fără întârziere către creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

Elemente cheie ale reformei confirmate de vot:

  • Concentrarea investițiilor în domeniile cheie pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă, astfel cum s-a subliniat în Strategia Europa 2020, prin intermediul unui set comun de norme care se aplică tuturor celor cinci fonduri europene structurale și de investiții (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime)
  • Cea mai mare parte a bugetului se va concentra pe un număr limitat de priorități strâns legate de Strategia 2020 pentru creștere economică a UE. În special:
  • Între 50 % și 80 % din bugetul FEDER se concentrează pe măsurile de sprijinire a inovării, cercetării și dezvoltării, agendei digitale, competitivității IMM-urilor și tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.
  • O nouă obligație, pentru economia cu emisii reduse de carbon, de a aloca cel puțin între 12 % și 20 % pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile.
  • Statele membre și regiunile vor stabili obiective clare și măsurabile privind impactul investițiilor. Progresele vor fi măsurate și comunicate.
  • Măsuri de reducere a birocrației și de simplificare a utilizării fondurilor UE: mai multe norme comune tuturor fondurilor, cerințe de raportare mai puține, dar mai la obiect, o mai bună utilizare a tehnologiei digitale („e-coeziune”).

 

Sursa: Comisia Europeana

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.