Banca Mondială ajută România la absorbția fondurilor europene

Romania a semnat, miercuri, un prim contract cu Banca Mondiala pentru asistenta tehnica in vederea cresterii absorbtiei fondurilor structurale si de coeziune.

Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban, reprezentând Guvernul României, a semnat, la 27 iunie 2012, un prim acord pentru servicii de consultanță în baza memorandumului de înțelegere încheiat cu Banca Mondială (BM) pentru asistență tehnică în vederea creșterii ratei de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune în intervalul 2007-2013, precum şi în viitorul exerciţiu bugetar al Uniunii Europene, 2014-2020, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Europene.

Conform acordului, experți internaționali vor efectua, în termen de cel mult nouă luni, o analiză independentă a modului în care instituţii externe sistemului de gestionare a instrumentelor structurale din România intervin în diverse etape ale pregătirii şi implementării proiectelor finanțate din fonduri europene. Pe baza analizei – care se va concentra asupra domeniului investițiilor publice – se va elabora un set de recomandări de îmbunătățire a legislației.

Documentul semnat din partea Băncii Mondiale de către François Rantrua, şeful Biroului pentru România al acestei bănci, se numește „Acord pentru servicii de consultanţă privind îmbunătăţirea cadrului naţional pentru pregătirea şi implementarea proiectelor privind investiţiile publice între Ministerul Afacerilor Europene în calitate de Beneficiar şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare”. Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) este una dintre cele cinci organizații care formează Grupul Băncii Mondiale.

Cheltuielile aferente acestui contract vor fi acoperite din fondurile structurale şi de coeziune de care beneficiază România, respectiv Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) şi axele prioritare de asistenţă tehnică din cadrul celorlalte programe operaţionale. Plafonul maxim al acordului de servicii de consultanţă este de 781.200 de euro, sumă exceptată de la plata de taxei pe valoarea adăugată (Banca Mondială este un organism financiar internaţional care nu este plătitor de TVA).

Acordul semnat la 27 iunie 2012 prevede realizarea unui raport de analiză care să conţină:

  1. un inventar al tuturor instituţiilor şi legislaţiei cu impact asupra proiectelor de investiţii finanţate din instrumente structurale (analiza va ţine cont de tipul beneficiarilor, tipul proiectelor şi sectoarele principale de accesare a acestor fonduri);
  2. o descriere a duratelor, fluxului documentelor, costurilor în funcţie de etapele de dezvoltare ale unui proiect (pregătire, aprobare, implementare);
  3. o analiză comparativă a cadrului de promovare a investiţiilor în alte state membre ale Uniunii Europene;
  4. propuneri concrete de modificare a legislaţiei naţionale în vigoare vizând: simplificarea obţinerii/eliminarea unor avize; introducerea unor noi reglementări; scurtarea duratei de analizare a unor documente; eliminarea/reducerea unor taxe plătite de instituţii publice altor instituţii publice ş.a.

Foto: ataali.blogfa.com

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.