Ce au constatat expertii UE in rapoartele despre pregatirea Romaniei pentru Schengen

In timp ce ministrii de Interne din Germania si Franta anunta ca nu considera Romania pregatita sa adere la Schengen, Ministerul de Interne sustine ca Romania a indeplinit conditiile de aderare a tarii noastre la Spatiul Schengen, cel putin din punct de vedere tehnic. Iata ce care este stadiul acestor evaluari si care sunt procedurile de urmat in continuare pentru aderarea la Schengen.

1. Informaţii de background

România şi-a stabilit ca termen pentru aderarea la spaţiul Schengen data de 27 martie 2011 şi respectarea acestui calendar este imperios necesară.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, România a parcurs un proces de evaluare, care constă în mai multe etape. Până în prezent, în conformitate cu cele convenite cu Secretariatul General al Consiliului UE şi cu preşedinţiile succesive ale UE, ţara noastră a realizat trei dintre aceste etape:

–         transmiterea Declaraţiilor de pregătire (Declaration of readiness) privind aderarea la spaţiul Schengen;

–         completarea si transmiterea chestionarului Schengen.

–         desfăşurarea vizitelor de evaluare Schengen, pentru verificarea, în teren, a stadiului implementării acquis-ului Schengen.

Pe parcursul anilor 2009 şi 2010 au fost organizate următoarele vizite de evaluare Schengen:

–         Cooperare poliţienească – 23-29 martie 2009

–         Protecţia datelor personale – 29 aprilie – 1 mai 2009

–         Vize – 2 – 11 iunie 2009

–         Frontiere maritime 3-7 septembrie 2009

–         Frontiere aeriene – 15-18 noiembrie 2009

–         Frontiere terestre – 26 martie – 01 aprilie 2010

–         Re-evaluare frontiere aeriene şi terestre – 15-17 noiembrie 2010

–  Sistemul de Informaţii Schengen/SIRENE06-10 decembrie 2010

Urmează ultima etapă a procesului, şi anume: Adoptarea Deciziei referitoare la eliminarea controalelor la frontierele interne pentru România şi Bulgaria.

2. Stadiul actual al procesului de evaluare Schengen

Toate rapoartele de evaluare Schengen, aferente misiunilor desfăşurate până în prezent, au fost  aprobate în cadrul grupului de lucru Evaluare Schengen de la Bruxelles (cu excepţia celui în domeniul SIS/SIRENE care va fi aprobat în GL Evaluare Schengen din data de 14 ianuarie 2011).

Fiecare raport de evaluare conţine recomandări, de ordin legislativ, procedural, de infrastructură, pe care România trebuie să le implementeze până la data aderării la spaţiul Schengen. Din momentul aprobării rapoartelor de evaluare, MAI, prin Departamentul Schengen, a monitorizat implementarea acestor recomandări, stadiul fiind prezentat, lunar, în cadrul Grupului de Evaluare Schengen de la Bruxelles.

Principala concluzie a celor 6 rapoarte de evaluare Schengen este că România a ajuns într-un stadiu avansat în ceea ce priveşte implementarea acquis-ului Schengen şi este în mare parte pregătită să adere la spaţiul Schengen.

Statele membre şi-au exprimat deja satisfacţia cu privire la modul în care România a implementat până în acest moment recomandările echipelor de evaluare.

Datorită progreselor evidente în implementarea recomandărilor echipelor de evaluare, a fost adoptată Decizia Consiliului nr. 365/29.06.2010 de aplicare a prevederilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în România şi Bulgaria, care permite României să consulte şi să furnizeze date SIS.

3. Misiunile de evaluare Schengen – concluzii şi recomandări

3. 1. Misiunea de evaluare în domeniul cooperării poliţieneşti

În perioada 23 – 29 martie 2009, sub coordonarea directă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, a avut loc prima vizită de evaluare Schengen a României în domeniul Cooperare poliţienească. Principalele instituţii care au fost evaluate au fost: Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română şi Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (CCPI).

În urma acestei misiunii, experţii statelor membre au apreciat pozitiv:

–         cooperarea flexibilă între structurile poliţieneşti – TRIDENT este un exemplu de  cooperare eficientă inter-ministerială.

–         disponibilitatea materialelor de pregătire Schengen, actualizările continue pe site-ul de intranet  a structurilor poliţieneşti române.

–         conceptul integrat privind pregătirea personalului.

–         sistemul ataşaţilor de afaceri interne/ofiţerilor de legătură şi colaborarea acestora cu CCPI.

–         Accesul CCPI la cererile primite de Centrele sau Punctele de contact de cooperare poliţienească în timp real şi statisticile furnizate lunar.

Concluzia echipei de evaluare a fost că România a ajuns într-un stadiu avansat în ceea ce priveşte implementarea acquis-ului Schengen pe acest domeniu şi a apreciat bunăvoinţa de a îndeplini toate criteriile de aderare.

3.2. Misiunea de evaluare în domeniul protecţiei datelor personale

În perioada 29 aprilie – 1 mai 2009 a avut loc vizita de evaluare Schengen a României în domeniul protecţia datelor personale, misiune organizată în comun de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Concluziile echipei de evaluare au fost următoarele:

–         România este în mare parte pregătită să adere la spaţiul Schengen

–         cadrul legal comunitar este în mare măsură adoptat

–         activitatea de supraveghere este îndeplinită însă trebuie crescut numărul de controale  periodice sau aleatorii

–         ANSPDCP este o instituţie independentă care a obţinut un statut important pe parcursul anilor şi trebuie să i se asigure resursele necesare până la aderarea la spaţiul Schengen.

3.3. Misiunea de evaluare în domeniul vizelor

În perioada 2 – 11 iunie,  a avut loc vizita de evaluare Schengen a României în domeniul vizelor. Agenda vizitei a inclus evaluarea secţiei de vize a Ambasadei României la Chişinău şi a Consulatului General al României de la Istanbul.

Concluziile echipei de evaluare au fost următoarele:

–         Infrastructura consulară este în mare conformă cu cerinţele Catalogului Schengen.

–         Procedurile de lucru, diviziunea clară a sarcinilor de serviciu şi schema de rotaţie a personalului consular şi cel local,  acreditarea agenţiilor de turism şi informaţiile oferite solicitanţilor de viză pot fi considerate bune practici.

–         Există de asemenea o serie de recomandări care fac referire la chestiuni de ordin procedural, legislativ, de securitate şi de infrastructură, MAE demarând deja activităţile de implementare a acestor recomandări.

3.4. Misiunea de evaluare în domeniul frontierelor maritime

România a organizat în perioada 3 – 7 septembrie 2009 misiunea de evaluare în domeniul frontierelor maritime.  Locaţiile vizitate au fost: Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa, Biroul de Supraveghere Navală şi Control (SCOMAR), Grupul de Nave Constanţa, Punctul de Trecere a Frontierei Constanţa (Terminalul de pasageri), Portul turistic Constanţa Marina, Portul Constanţa Sud Agigea Cargo, Autoritatea Navală Română Constanţa, Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea şi Punctul de Trecere a Frontierei Tulcea.

Raportul a fost adoptat în cadrul Grupului de lucru Scheval de la Bruxelles, din data de 15 decembrie 2009 şi reprezintă unul dintre cele mai bune rapoarte de evaluare în domeniu. De asemenea, experţii au apreciat în mod oficial modul de organizare a acestei misiuni de către ţara noastră.

Concluziile echipei de evaluare au fost următoarele:

–         Managementul frontierei în România se desfăşoară în conformitate cu Concepţia de Management Integrat al Frontierei şi au fost elaborate Strategia Naţională privind Aderarea la spaţiul Schengen pentru perioada 2008-2011 şi Planul de Acţiune Schengen. În general, prevederile Codul Frontierelor Schengen au fost înţelese şi însuşite în ceea ce priveşte controlul frontierelor maritime.

–         Responsabilitatea pentru controlul frontierei revine Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – structură centralizată şi bine definită – subordonată Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cadrul căreia există o cooperare clară între structurile locale, regional şi naţionale. Controlul frontierei care cuprinde şi analiza de risc, colectarea informaţiilor operative şi investigaţiile, se desfăşoară în acord cu principalele recomandări şi bune practici ale Catalogului Schengen.

–         Controlul frontierei este gestionat pe baza unui sistem planificat centralizat care funcţionează la toate nivelurile, sprijinit de resurse, monitorizare şi dispoziţii de la nivel central.

–         Echipa de evaluare recunoaşte participarea activă a României în cooperarea cu FRONTEX şi un nivel adecvat de cooperare în contextul controlului la Marea Neagră.

–         Unităţile de poliţie de frontieră au suficient personal, sunt echipate corespunzător cu nave de patrulare, mijloace de transport şi dispozitive de comunicaţii. Echipamentul utilizat în prima şi a doua linie este, în general, suficient şi modern.

–         Sistemul integrat de supraveghere SCOMAR este eficient, multifuncţional şi în măsură să răspundă în totalitate nevoilor PFR, considerându-l o bună practică.

–         Controlul frontierei, culegerea de informaţii, analiza de risc şi investigaţiile în contextul managementului frontierei îndeplinesc cerinţele a numeroase recomandări şi bune practici existente în Catalogul Schengen

–         Echipa de evaluare apreciază sistemul e-learning al PFR care include auto-testarea, precum şi teste săptămânale obligatorii pentru poliţiştii de frontieră, iar cunoştinţele poliţiştilor de frontieră în domeniul Schengen sunt suficiente. Acest sistem poate fi considerat o bună practică.

–         Echipa de evaluare consideră că infrastructura pentru controlul frontierelor şi semnalizarea în terminalele de pasageri în porturile Constanţa şi Tulcea îndeplinesc cerinţele Codului Frontierelor Schengen şi recomandările Catalogului Schengen şi pot fi considerate drept bune practici.

Echipa de evaluare a fost de părere că, în România, controlul frontierei maritime se desfăşoară în mare măsură în conformitate cu cerinţele acquis-ului Schengen.

3.5. Misiunea de evaluare în domeniul frontierelor aeriene

În perioada 15 – 18 noiembrie 2009 s-a desfăşurat misiunea de evaluare Schengen a României în domeniul frontierelor aeriene, la aeroporturile internaţionale Henri Coandă Bucureşti şi Traian Vuia Timişoara.

Raportul de evaluare Schengen a României în domeniul frontierelor aeriene este singurul raport care recomandă reevaluarea României în domeniul infrastructurii aeroportuare.

Concluziile echipei de evaluare au fost următoarele:

–         Echipa de evaluare este de părere că modul de efectuare a controlului de frontieră la frontierele aeriene ale României este în linii mari în conformitate cu acquis-ul Schengen, iar aprecierile legate de Poliţia de Frontieră sunt în mare măsură aceleaşi ca şi în cazul frontierelor maritime.

–         Având în vedere faptul ca până la momentul ridicării controalelor mai erau aproximativ 16 luni, echipa de evaluare nu a fost în măsură să evalueze infrastructura necesară pentru separarea fluxurilor de pasageri Schengen şi non-Schengen şi pentru efectuarea controlului de frontieră din cauza fazei incipiente a lucrărilor de construcţie. Acestea sunt planificate pentru finalizare în cursul anului 2010.

3.6. Misiunea de evaluare în domeniul frontierelor terestre

Vizita de evaluare Schengen a României în domeniul frontierelor terestre s-a desfăşurat între 26 martie – 1 aprilie 2010 şi a constat în vizitarea unor puncte de trecere a frontierei aflate la frontierele cu Republica Moldova, Ucraina şi Serbia.

Principalul aspect ce trebuie subliniat în legătură cu raportul acestei misiuni este acela că, deşi nu recomandă revizitarea ţării noastre în domeniul frontierelor terestre, Comitetul de Evaluare va realiza vizita suplimentară la PTF Moraviţa (feroviar şi rutier) cu prilejul re-evaluării Schengen în domeniul frontierelor aeriene, activitate care va avea loc în perioada 15-17 noiembrie 2010.

Concluziile echipei de evaluare au fost următoarele:

–         Controlul de frontieră este efectuat de către ofiţeri şi agenţi de poliţie de frontieră profesionişti, specializaţi şi pregătiţi. Controlul de frontieră, care include şi analiza de risc, a informaţiilor şi investigaţiile urmăreşte principalele recomandări ale Catalogului Schengen;

–         Comitetul de Evaluare recunoaşte participarea activă a României în cooperarea FRONTEX;

–         Procedura pentru efectuarea controalelor de frontieră corespunde, în general, prevederilor  Schengen;

–         Comitetul de Evaluare apreciază abordarea generală operaţională şi tactică pentru efectuarea supravegherii frontierei şi încurajează PFR să menţină şi să facă ajustări în continuare, dacă este nevoie, în acelaşi stil flexibil;

–         Comitetul de Evaluare apreciază de asemenea modul profesionist de efectuare a analizei de risc, ce poate fi considerat o bună practică;

–         Autorităţile române sunt invitate să raporteze regulat cu privire la progresele înregistrate cu privire la echipament, pregătire şi lucrările de construcţie. O vizită suplimentară pentru a evalua PTF-urile Moraviţa şi Stamora Moraviţa şi managementul integrat al supravegherii frontierei cu noul echipament ar putea fi considerată necesară la un moment ulterior;

–         Comitetul de Evaluare a apreciat foarte mult nivelul de echipament tehnic deja disponibil. În general, Poliţia de Frontieră Română are atât mijloacele umane, cât şi tehnice pentru asigurarea unui anumit nivel de supraveghere a frontierei.

3.7. Misiunea de re-evaluare în domeniul frontierelor aeriene şi terestre

–         Misiunea de reevaluare Schengen în domeniul frontierelor aeriene şi terestre s-a desfăşurat în perioada 15-17 noiembrie 2010, la aeroporturile internaţionale Henri Coandă Bucureşti şi Traian Vuia Timişoara.

–         Totodată, în cadrul programului misiunii de re-evaluare Schengen în domeniul frontierelor aeriene, în după-amiaza zilei de 16 noiembrie a.c. s-a vizitat şi PTF Moraviţa feroviar şi rutier, pentru ca experţii evaluatori să se asigure că lucrările au fost finalizate.

–         Pe parcursul vizitei de re-evaluare în domeniul frontiere aeriene şi terestre, experţii evaluatori au apreciat faptul că lucrările au fost finalizate la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara şi la punctele de trecere a frontierei terestru şi feroviar Stamora Moraviţa, concluziile generale fiind pozitive.

–         Statele membre au apreciat faptul că într-un timp atât de scurt, s-au făcut progrese foarte mari din punctul de vedere al infrastructurii şi echipamentelor disponibile pentru supravegherea şi controlul frontierei.

–        

–         Raportul de reevaluare a României a fost adoptat în cadrul reuniunii grupului de lucru Evaluare Schengen, din data de 10 decembrie 2010, la Bruxelles.

3.8. Misiunea de evaluare în domeniul SIS/SIRENE

În perioada 6-10 decembrie 2010, a avut loc vizita de evaluare Schengen a României în domeniul SIS/SIRENE. Echipa de evaluare a verificat funcţionarea SIS, precum şi pregătirea operatorilor SIRENE şi a utilizatorilor finali.

Pe parcursul vizitei, au fost evaluate, conform programului, următoarele structuri MAI: Centrul Naţional SIS, Biroul SIRENE, Secţia de poliţie nr. 1 din Bucureşti, IPJ Argeş, Punctul de Trecere al Frontierei Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni din judeţul Iaşi, IPJ Iaşi;

De asemenea, au avut loc o serie de vizite surpriză desfăşurate în comunele Vlad Ţepeş (jud. Călăraşi), Ciulniţa (jud. Ialomiţa), precum şi la IPJ Călăraşi,  I.J.Jandarmi Iaşi, secţia nr. 3 poliţie Iaşi, jud. Iaşi.

Raportul vizitei va fi discutat în cadrul reuniunii Grupului de Lucru Evaluare Schengen care va avea loc la Bruxelles în data de 14 ianuarie 2011. Raportul este unul pozitiv.

4. Adoptarea Deciziei referitoare la eliminarea controalelor la frontierele interne

  • Actul care va consfinţi aderarea României la spaţiul Schengen este Decizia referitoare la eliminarea controlului la frontierele României.
  • Discuţiile pe textul Deciziei au demarat în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen. Conform procedurii existente, acesta a fost remis spre avizare, în data de 12 noiembrie 2010, Parlamentului European. De regulă, procedura de consultare a PE durează între 2-3 luni.
  • După consultarea PE, Consiliul Uniunii Europene, în formatul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI), votează cu unanimitate (exclusiv statele membre UE care participă la Schengen). Urmează publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, intrarea în vigoare a Deciziei şi în final aplicarea de către România a acesteia, începând cu 27 martie 2011.
Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *