CE doreste dinamizarea sectorului constructiilor

Clădirile cu consum energetic redus și care prezintă un potențial ridicat de reducere a emisiilor de CO2 și a costurilor energetice nu sunt încă foarte răspândite pe piață, în ciuda avantajelor lor economice și pentru mediu. Sectorul construcțiilor reprezintă peste 10% din totalul locurilor de muncă din UE. De aceea, Comisia Europeană a prezentat o strategie menită să dinamizeze acest sector și să îl promoveze în calitate de motor pentru crearea de locuri de muncă și pentru creșterea susținută a economiei, în general.

Elementele principale ale strategiei includ stimularea unor condiții favorabile investițiilor, în special în sectorul renovării și al întreținerii clădirilor, de exemplu, prin încurajarea mobilizării pachetului de până la 120 de miliarde EUR de împrumuturi pus la dispoziție de Banca Europeană de Investiții (BEI) în cadrul Pactului pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă din luna iunie. În al doilea rând, prin stimularea inovării și îmbunătățirea calificărilor lucrătorilor prin promovarea mobilității. În al treilea rând, prin îmbunătățirea eficienței resurselor, promovând recunoașterea reciprocă a sistemelor de construcții durabile din UE. În al patrulea rând, prin oferirea întreprinderilor de construcții de coduri standard de bună practică privind proiectarea, pentru ca acestea să poată lucra mai ușor în alte state membre. În sfârșit, prin promovarea poziției mondiale a întreprinderilor europene din sectorul construcțiilor, pentru a stimula rezultatele bune și adoptarea unor standarde durabile în țările terțe.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, comisar pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „În această perioadă de gravă criză economică și socială, clădirile cu consum energetic redus reprezintă investiții sigure și viabile pentru societate și investitorii privați. Sectorul construcțiilor ar trebui să considere această situație ca pe o oportunitate de a inova și de a atrage talente noi. Noile tehnologii oferă un potențial major, nu doar în ceea ce privește locuințele noi, ci și pentru renovarea milioanelor de clădiri existente, sporindu-le eficiența energetică în conformitate cu obiectivele strategiei Europa 2020. Să nu pierdem această ocazie. Sectorul construcțiilor poate deveni un motor de creștere sustenabilă.”

De ce are nevoie UE de o strategie pentru sectorul construcțiilor?

  • criza financiară și economică a provocat o scădere de 17% a activităților din sectorul construcțiilor și al infrastructurilor, între ianuarie 2008 și aprilie 2012, în toate cele 27 de state membre ale UE
  • explozia bulei imobiliare a continuat să reducă în mod semnificativ activitatea în acest sector și a generat șomaj
  • contractarea piețelor de credit și practicile de întârziere a plăților au exercitat o presiune suplimentară asupra solvabilității întreprinderilor din sectorul construcțiilor
  • sectorul are o nevoie constantă de mână de lucru calificată
  • introducerea de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, astfel cum s-a anunțat în reformarea Directivei privind performanța energetică a clădirilor, va constitui o provocare majoră pentru sectorul construcțiilor
  • eforturile de îmbunătățire a eficienței energeticeși deintegrare a surselorregenerabile de energie progresează lent, în special în cadrul renovării clădirilor existente
  • situația de pe piețele internaționale este un factor esențial pentru operatorii din UE. Dificultățile apar ca urmare a condițiilor de concurență existente în alte țări, precum cerințele sociale și de mediu mai puțin stricte. Operatorii din afara UE beneficiază, de asemenea, de ajutoare de stat (de exemplu, în China), ceea ce limitează posibilitățile operatorilor din UE de a avea acces la aceste piețe.

Sursa: EC.EUROPA.EU
Foto:  juancortes.wordpress.com

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *