Ce face Comisia Europeana saptamana asta (13-19 iulie)

UNIUNEA EUROPEANA
Comisia Europeană
Acest document este realizat pentru presă de către Serviciul Purtătorilor de Cuvânt din cadrul Comisiei Europene.
Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a face modificări.
Luni, 13 iunie: Importanța acordată cercetării în cadrul planului de relansare a Uniunii Europene: Comisia și reprezentanții industriilor vă invită la o întâlnire pentru a vă informa cu privire la cererile de propuneri 2
Miercuri, 15 iulie: Adoptarea recomandărilor privind eliminarea obligativităţii vizelor pentru cetăţenii statelor din Balcanii de Vest 3
Joi, 16 iulie: Revizuirea directivei privind securitatea aprovizionării cu gaz 4
Joi, 16 iulie: Cu ochii pe mâncare – sistemul de alertă rapidă pentru alimente şi hrana animalelor împlineşte 30 de ani 5
Joi, 16 iulie: Proiectarea ecologică a televizoarelor, frigiderelor, motoarelor electrice și a pompelor de circulație va permite realizarea unei economii de energie de 190 TWh pe an 6
Joi, 16 iulie: Cele mai recente date privind educaţia în 31 de ţări europene 7
Vineri, 17 iulie: Publicarea unui noi sondaj Eurobarometru pe tema crizei şi a ocupării forţei de muncă 8
Vineri, 17 iulie: Semnarea, de către partenerii sociali, a acordului privind prevenirea rănirii cu obiecte ascuțite (inclusiv a înțepăturilor cu ace) 9
Luni, 13 iunie: Importanța acordată cercetării în cadrul planului de relansare a Uniunii Europene: Comisia și reprezentanții industriilor vă invită la o întâlnire pentru a vă informa cu privire la cererile de propuneri
Ştire:
În cadrul planului european de relansare economică, Comisia Europeană a lansat trei parteneriate public-privat ambițioase în domeniul cercetării, pentru a dezvolta noi tehnologii pentru sectoarele importante precum industria automobilelor, industria construcțiilor și industria prelucrătoare.
La data de 30 iulie anul acesta, Comisia Europeană va lansa prima serie de cereri de propuneri multitematice pentru aceste parteneriate public privat. Se dorește ca primele proiecte să fie puse pe picioare până în primăvara anului 2010.
Pentru a asigura un grad ridicat de participare a industriilor și a cercetătorilor, Comisia va organiza în data de 13 iulie, la Bruxelles, o zi de informare privind parteneriatele public privat, în cursul căreia vor fi prezentate cereri de propuneri multitematice. La eveniment vor participa 750 părți interesate.
Context:
Cercetarea și inovația sunt componente cheie ale pachetului de relansare a Uniunii Europene. La data de 30 martie anul acesta, comisarul Janez Potočnik și reprezentanți la nivel înalt ai industriei producătoare de automobile, industriei construcțiilor și industriei de prelucrare au semnat o declarație comună, subliniind necesitatea prevederii în planul de relansare a “unor măsuri fiscale și economice pe termen scurt, combinate cu “investiții inteligente” în domeniul cercetării și dezvoltării, pentru a oferi competitivitate industriei europene”.
Cele trei parteneriate: “Fabricile de mâine”, “Clădiri eficiente din punct de vedere energetic” și “Mașini ecologice” reprezintă un mijloc eficient de întărire a eforturilor în ceea ce privește cercetarea în cele trei sectoare industriale cheie. Astfel vor fi create tehnologii durabile care vor permite Europei să evolueze către o economie bazată pe cunoaștere, cu emisii scăzute de carbon.
Un total de 3,2 miliarde de euro vor fi alocate pentru cercetare prin intermediul acestor trei parteneriate public privat,  jumătate din fonduri fiind oferită de întreprinderi, iar cealaltă jumătate de Comisia Europeană.
Prin lansarea cererilor de propuneri pentru parteneriatele public privat, Comisia Europeană și industriile și-au dovedit abilitatea de a acționa în mod coordonat și rapid, pentru a răspunde cererii legate de cercetare a Planului economic de relansare a Uniunii Europene.
Evenimente:
Ziua de informare privind parteneriatele public-privat va avea loc în data de 13 iulie în clădirea Charlemagne, rue de la Loi, 170.
10:00: Comisarii Potočnik și Reding vor lua cuvântul în cadrul sesiunii de deschidere.
10:40: Responsabili la nivel înalt din cadrul sectoarelor vizate, printre care se numără Massimo Mattucci (COMAU) pentru parteneriatul public-privat “Fabricile de mâine”, Juan Manuel Mieres, Acciona, pentru parteneriatul public- privat “Clădiri eficiente din punct de vedere energetic” și Günter Lugert, Siemens, pentru parteneriatul public-privat “Mașini ecologice” vor vorbi despre rolul important al întreprinderilor în elaborarea și implementarea parteneriatelor public privat.
13:00 Comisia va prezenta temele cererilor de propuneri, întreprinderile își vor prezenta foile de parcurs multianuale, iar viitorii manageri de proiect își vor expune ideile.
La eveniment pot participa jurnaliștii care dețin acreditare.
Surse:
Pagina de internet a Comisiei Europene privind cercetarea :
http://ec.europa.eu/research/
IP/09/520 Planul de relansare economică a Uniunii Europene: Comisia și reprezentanții industriilor sprijină implementarea rapidă a parteneriatelor public-privat în domeniul cercetării și inovației
Informații privind rolul parteneriatelor public-privat:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=fr&pg=newsalert&cat=x&year=2009&na=ppp-310309
Persoane de contact:
Catherine Ray +32 2 296 99 21 catherine.ray@ec.europa.eu
Sophie Andersson +32 2 295 02 08 sophie.andersson@ec.europa.eu
Miercuri, 15 iulie: Adoptarea recomandărilor privind eliminarea obligativităţii vizelor pentru cetăţenii statelor din Balcanii de Vest
Ştire:
Comisia Europeană va adopta o serie de recomandări în cadrul propunerii de liberalizare a regimului de vize pentru cetăţenii statelor din Balcanii de Vest. Propunerea transmisă statelor membre are ca scop eliminarea obligativităţii vizelor pentru ţările din spaţiul Schengen şi confirmă angajamentul pe termen lung al Comisiei în favoarea unui regim de călătorie fără vize.
Cetăţenii statelor care vor beneficia de regimul de călătorie fără vize nu vor mai fi supuşi unor proceduri birocratice de lungă durată pentru obţinerea unei vize. Relaxarea condiţiilor de călătorie va contribui într-o mare măsură la integrarea ţărilor din Balcani în Uniunea Europeană.
Context:
Propunerea de eliminare a obligativităţii vizelor este rezultatul eforturilor depuse în cadrul dialogului privind liberalizarea regimului de vize, desfăşurat pe o perioadă de peste un an. Cinci ţări din regiunea Balcanilor de Vest (Albania, Bosnia Herţegovina, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru şi Serbia) au luat parte la acest dialog.
Având ca referinţă foaia de parcurs prezentată de Comisie în primul semestru al anului 2008, aceste ţări au făcut progrese importante în ceea ce priveşte îmbunătăţirea securităţii paşapoartelor, sporirea controlului şi supravegherii frontierelor, gestionarea mai eficientă a frontierelor afectate de fenomenul migraţiei, întărirea luptei împotriva crimei organizate şi a corupţiei, precum şi în ce priveşte relaţiile externe şi drepturile fundamentale.
Eveniment:
Sala de presă a clădirii Berlaymont, orele 11.00: conferinţă de presă comună susţinută de vice-preşedintele Jacques Barrot şi de comisarul Olli Rehn.
Disponibil pe EbS
Surse:
Pagina de internet a Comisiei Europene privind justiţia şi afacerile interne:
http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/index_en.htm
Pagina de internet a vice-preşedintelui Barrot:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm
Contact:
Michele Cercone +32 2 298 0963 michele.cercone@ec.europa.eu
Riccardo Mosca +32 2 296 1404 riccardo.mosca@ec.europa.eu
Joi, 16 iulie: Revizuirea directivei privind securitatea aprovizionării cu gaz
Ştire:
Ca răspuns la cererea Consiliului European şi a Parlamentului European, Comisia va prezenta o propunere privind întărirea securităţii aprovizionării cu gaz. Uniunea Europeană va fi astfel mai bine pregătită să facă faţă întreruperilor livrărilor de gaz şi va putea să creeze un mecanism de sprijin reciproc între statele membre.
Context:
Pe perioada crizei gazului din ianuarie 2009, mai mulţi cetăţeni europeni au fost afectaţi de întreruperi ale aprovizionăriii cu gaze. Cele mai afectate state membre au fost cele care sunt cel mai puţin interconectate cu restul pieţei interne de energie.
În timpul crizei, prevederile directivei privind securitatea aprovizionării cu gaz au fost aplicate cu rezultate pozitive în mai multe state membre (de exemplu convocarea grupului de coordonare al gazului), dar Parlamentul European şi Consiliul au considerat că directiva trebuie revizuită pentru a creşte gradul de siguranţă al aprovizionării cu gaz.
Modificarea acestei directive a fost deja prevăzută în cea de-a doua evaluare strategică a politicii energetice, însoţită de o comunicare pe tema securităţii aprovizionării cu gaz.
Eveniment:
Sala de presă a clădirii Barlaymont, orele 11.00: conferinţă de presă susţinută de comisarul Piebalgs.
Transmisiune prin EbS.
Surse:
Pachetul legislativ privind securitatea livrărilor de gaze:
http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm
MEMO/08/701: securitatea aprovizionării cu gaz.
Pagina de internet a comisarului Piebalgs:
http://europa.eu/comm/commission_barroso/piebalgs/team_en.htm.
I-053453 liberalizarea pieţei energiei.
Contact:
Ferran Tarradellas Espuny +32.498 96 62 93 ferran.tarradellas@ec.europa.eu
Marilyn Carruthers +32 2 299 9451 marilyn.carruthers@ec.europa.eu
Joi, 16 iulie: Cu ochii pe mâncare – sistemul de alertă rapidă pentru alimente şi hrana animalelor împlineşte 30 de ani
Ştire:
În anul 1979 Comisia şi statele europene au căzut de acord să transmită din proprie iniţiativă alerte privind produsele alimentare şi hrana pentru animale, pentru a proteja consumatorii. De 30 de ani, Sistemul de Alertă Rapidă pentru Alimente şi Hrana Animalelor (Rapid Alert System on Food and Feed – RASFF) este un instrument foarte util, cu ajutorul căruia ne putem asigura că alimentele pe care le consumăm sunt sigure.
Această aniversare va fi sărbătorită la Bruxelles printr-o conferinţă despre ultimele evoluţii ale Sistemului de Alertă Rapidă. Toate ţările Uniunii Europene, precum şi Norvegia, Liechtenstein, Islanda şi Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară participă la acest sistem. În cadrul unei conferinţe de presă care va  avea loc după informarea de presă de la prânz, comisarul european pentru sănătate Androulla Vassiliou va prezenta raportul de activitate al Sistemului de Alertă Rapidă pe anul 2008.
Context:
Sistemul de Alertă Rapidă pentru Alimente şi Hrana Animalelor a fost înfiinţat pentru ca autorităţile cu atribuţii de control în domeniul alimentar şi al hranei pentru animale să beneficieze de un instrument eficient pentru schimbul de informaţii în ce priveşte măsurile luate faţă de apariţia unor riscuri grave. Schimbul de informaţii ajută statele membre să răspundă rapid şi coordonat în faţa unui risc pentru sănătate cauzat de alimente sau de hrana pentru animale.
Eficacitatea acestui sistem se datorează structurii sale simple: sistemul de alertă rapidă constă de fapt într-un număr de puncte de contact, atât la Comisie cât şi la nivel naţional în statele membre, care schimbă informaţii utilizând modele prestabilite. În 2007, numărul de mesaje transmise prin intermediul acestui sistem a atins un nivel record : 7354.
Eveniment:
Autoworld, Bruxelles, între orele 09.00 şi 19.00: conferinţa cu tema “Sistemul de Alertă Rapidă pentru Alimente şi Hrana Animalelor împlineşte 30 de ani”;
Sala de presă a clădirii Berlaymont, orele 12.30: conferinţă de presă susţinută de Androulla Vassiliou, comisarul european pentru sănătate.
Transmisiune prin EbS + comunicat de presă video.
Surse:
Pagina de internet a Sistemului de Alertă Rapidă:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
Pagina de internet a conferinţei şi înregistrarea participanţilor:
http://www.30yearsrasff.eu/Default.aspx?doc=43
Raportul anual pe anul 2007:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/report2007_en.pdf
I-040308  controalele Biroului Sanitar Veterinar
I-055385 50 de ani de siguranţă în domeniul alimentar: târg de animale
Contact:
Maria Assimakopoulou +32 2 295 98 42 maria.assimakopoulou@ec.europa.eu
Antonie Kerwien +32 2 29 72686 antonie.kerwien@ec.europa.eu
Joi, 16 iulie: Proiectarea ecologică a televizoarelor, frigiderelor, motoarelor electrice și a pompelor de circulație va permite realizarea unei economii de energie de 190 TWh pe an
Știre:
Economii de energie: Comisia adoptă patru regulamente privind proiectarea ecologică aplicabilă motoarelor electrice, pompelor de circulație, televizoarelor și frigiderelor/congelatoarelor. Pachetul legislativ va permite realizarea unei economii anuale de 190 TWh până în 2020, adică echivalentul consumului energetic anual al Suediei și al Austriei împreună.
Context:
În conformitate cu reglementările privind proiectarea ecologică, produsele vizate nu vor mai putea depăși un anumit consum de energie.
Regulamentul privind motoarele electrice se aplică în cazul majorității motoarelor utilizate în industrie, precum pompele, ventilatoarele și compresoarele, și va favoriza utilizarea unor variatoare de viteză. Aceste variatoare permit reglarea vitezei și a puterii motorului în funcție de puterea necesară în mod real, în loc ca acesta să fie lăsat să funcționeze la capacitate maximă, ceea ce va permite realizarea unei economii importante de energie. Se estimează că acest regulament poate duce la o economie anuală de energie de peste 135 TWh, până în 2020.
În Europa, există cazane de aburi și sisteme de încălzire prevăzute cu pompe de circulație în majoritatea locuințelor. Regulamentul privind pompele de circulație impune instalarea unor pompe “inteligente”, cu randament ridicat. Aceste pompe de circulație cu randament ridicat își ajustează viteza în funcție de nevoile de încălzire și de pompare de apă, în loc să funcționeze permanent, cum se întâmplă în cazul pompelor de circulație standard, ceea ce va permite realizarea unor economii de energie de circa 25 TWh pe an, până în 2020.
Regulamentul privind televizoarele impune ameliorarea proiectării televizoarelor, inclusiv a celor cu plasmă, iar regulamentul privind frigiderele și congelatoarele prevede ca, începând cu 2011, clasa de eficiență energetică a aparatelor fabricate să fie de cel puțin A și apoi, din 2013,  de A +. Se estimează că până în 2020 se vor realiza economii de circa 30 TWh pe an, în raport cu situația actuală.
Eveniment:
Adoptare de către Comisie
Surse:
Pagina de internet a Comisiei  Europene:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm
Pagina de internet a comisarului Piebalgs:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/piebalgs/index_en.htm
Persoane de contact:
Ferran Tarradellas Espuny +32.498 96 62 93 ferran.tarradellas@ec.europa.eu
Marilyn Carruthers +32 2 299 9451 marilyn.carruthers@ec.europa.eu
Joi, 16 iulie: Cele mai recente date privind educaţia în 31 de ţări europene
Ştire:
Comisia Europeană va prezenta ediţia anului 2009 a publicaţiei periodice “Date cheie privind educaţia în Europa”. Editată de către reţeaua Eurydice, cea de-a şaptea ediţie prezintă un tablou complet al celor mai recente tendinţe în organizarea şi funcţionarea sistemelor educaţionale din 31 de ţări europene (27 de state membre ale Uniunii Europene şi Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Turcia).
Luând în considerare 129 de indicatori, publicaţia scoate în evidenţă o serie de evoluţii pozitive, cum ar fi creşterea numărului de înscrieri ale copiilor cu vârsta de 4 ani în învăţământul preşcolar, creşterea importantă a numărului de studenţi şi o tendinţă generalizată de prelungire a duratei şcolarizării obligatorii. Cu toate acestea, ne confruntăm cu o serie de provocări importante: schimbările demografice înseamnă mai puţini copii de vârstă şcolară în Europa, deşi cererea pentru forţă de muncă calificată este în creştere. Multe ţări se vor confrunta cu pensionarea unui număr mare de profesori în viitorul apropiat.
Context:
Reţeaua Eurydice oferă informaţii şi analize privind sistemele şi politicile educaţionale europene. Reţeaua este formată din 35 filiale cu sediile în cele 31 de ţări participante la programul Uniunii Europene de învăţare pe toată durata vieţii (statele membre UE, statele care alcătuiesc Spaţiul Economic European (SEE) şi Turcia). Eurydice este coordonată şi gestionată de către Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a Uniunii Europene, care redactează publicaţiile şi gestionează bazele de date.
“Date cheie privind educaţia în Europa” combină datele statistice cu informaţiile calitative despre organizarea şi funcţionarea sistemelor educaţionale din 31 de ţări europene. Publicaţia include date comparative la nivel european privind anumite aspecte cum ar fi libertatea părinţilor în alegerea şcolii, salariile profesorilor şi programul de predare, cheltuielile pentru fiecare elev, nivelul taxelor de şcolarizare la universitate etc.
Evenimentul:
Sala de presă a clădirii Berlaymont, orele 11.00 (ora va fi confirmată ulterior): informare tehnică “on the record”.
Surse:
Eurydice:
www.eurydice.org
Pagina de internet a Comisiei Europene privind educaţia:
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Pagina de internet a comisarului Figel:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/figel/index_en.htm
Contact:
John Macdonald +32 2 295 52 67 john.macdonald@ec.europa.eu
Sophie Andersson +32 2 295 02 08 sophie.andersson@ec.europa.eu
Mirella Rossi (Eurydice) + 32 2 299 4987 mirella.rossi@ec.europa.eu
Vineri, 17 iulie: Publicarea unui noi sondaj Eurobarometru pe tema crizei şi a ocupării forţei de muncă
Ştire:
Comisia Europeană va prezenta rezultatele unui nou sondaj Eurobarometru privind ocuparea forţei de muncă, situaţia socială a europenilor şi impactul crizei economice. În cadrul sondajului, derulat pe perioada a trei săptămâni la sfârşitul lunii mai şi începutul lunii iunie în cele 27 de state membre şi ţările candidate, cetăţenii europeni au fost întrebaţi despre efectele crizei asupra situaţiei lor profesionale şi a pieţei forţei de muncă în general. O altă serie de întrebări, mai generale, au vizat atitudinea oamenilor faţă de schimbarea locului de muncă, stagiile de formare şi a rolului Uniunii Europene în politicile sociale şi de ocupare a forţei de muncă.
Context:
Noul sondaj Eurobarometru special privind ocuparea forţei de muncă la nivel european şi politica socială conţine o serie de întrebări referitoare la criza economică şi actualizează un sondaj asemănător efectuat în anul 2006:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs261_en.pdf
Prin compararea rezultatelor celor două sondaje se vor identifica tendinţele înregistrate cu începere din 2006.
Eveniment:
Prezentarea rezultatelor noului sondaj Eurobarometru. Vor fi disponibile fişe pentru fiecare stat membru conţinând cele mai importante concluzii.
Surse:
Mai multe informaţii despre răspunsul Uniunii Europene la criza economică:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736
Mai multe informaţii despre ocuparea forţei de muncă:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=81&langId=en
Pagina de internet a comisarului Špidla:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index_en.cfm
Persoane de contact:
Katharina von Schnurbein +32 2 298 14 08 katharina.von-schnurbein@ec.europa.eu
Carmel Dunne +32 2 299 88 94 carmel.dunne@ec.europa.eu
Vineri, 17 iulie: Semnarea, de către partenerii sociali, a acordului privind prevenirea rănirii cu obiecte ascuțite (inclusiv a înțepăturilor cu ace)
Știre:
Un nou acord cadru privind prevenirea rănirii cu obiecte ascuțite va fi semnat la data de 17 iulie, la Bruxelles, de către partenerii sociali, EPSU (Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice) și HOSPEEM (Asociația angajatorilor din sectorul spitalicesc și al sănătății).
Comisia Europeană salută semnarea de către partenerii sociali a unui acord având ca scop oferirea celor mai bune condiții de lucru angajaților supuși riscului din sectorul spitalicesc și al sănătății. Acest fapt va permite asigurarea unui nivel optim de securitate la locul de muncă și protejarea personalului medical împotriva infecțiilor transmise prin sânge, în urma rănirii cu obiecte ascuțite (inclusiv a înțepăturilor cu ace).
Context:
Anual se înregistrează 1.200.000 de răniri datorate obiectelor ascuțite, acesta fiind unul dintre cele mai răspândite și mai grave riscuri la care sunt supuși angajații din sectorul medical în Europa. Consecințele pot fi foarte serioase, și anume pot apărea infecții susceptibile de a provoca boli foarte grave, precum hepatitele virale sau SIDA. În plus, apar costuri ridicate pentru sistemele de sănătate sau pentru societate în general. Acordul încheiat de partenerii sociali după cinci luni de negocieri are ca scop standardizarea utilizării instrumentelor medicale și urmărește în special îndeplinirea obiectivelor prioritare ale strategiei comunitare 2007-2012 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă.
După două serii de consultări, în 2006 și 2007, privind protejarea angajaților din sectorul medical european împotriva infecțiilor transmise prin sânge, datorate înțepăturilor cu ace, partenerii sociali europeni au decis să negocieze plecând de la o bază mai largă, cuprinzând toate tipurile de răni provocate de obiecte ascuțite (printre care și înțepăturile cu ace). Negocierile au început în ianuarie 2009 și au fost finalizate la 2 iunie 2009. După examinarea prevederilor acordului, la sfârșitul verii, Comisia va supune atenției Consiliului propunerea de implementare a acordului printr-o directivă.
Eveniment:
Acordul cadru va fi semnat la 17 iulie la ora 11, în clădirea Berlaymont, în prezența comisarului Vladimír Špidla, de către reprezentanții EPSU și HOSPEEM.
Transmisiune prin EbS
Surse:
Dialog social european:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=en
Mai multe informații privind sănătatea și siguranța muncii:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index_en.cfm
Pagina de internet a comisarului Špidla:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index_en.cfm
Persoane de contact:
Katharina von Schnurbein +32 2 298 14 08 katharina.von-schnurbein@ec.europa.eu
Carmel Dunne +32 2 299 88 94este realizat pentru presă de către Serviciul Purtătorilor de Cuvânt din cadrul Comisiei Europene.
Luni, 13 iunie: Importanța acordată cercetării în cadrul planului de relansare a Uniunii Europene: Comisia și reprezentanții industriilor vă invită la o întâlnire pentru a vă informa cu privire la cererile de propuneri
Miercuri, 15 iulie: Adoptarea recomandărilor privind eliminarea obligativităţii vizelor pentru cetăţenii statelor din Balcanii de Vest
Joi, 16 iulie: Revizuirea directivei privind securitatea aprovizionării cu gaz
Joi, 16 iulie: Cu ochii pe mâncare – sistemul de alertă rapidă pentru alimente şi hrana animalelor împlineşte 30 de ani
Joi, 16 iulie: Proiectarea ecologică a televizoarelor, frigiderelor, motoarelor electrice și a pompelor de circulație va permite realizarea unei economii de energie de 190 TWh pe an 6
Joi, 16 iulie: Cele mai recente date privind educaţia în 31 de ţări europene
Vineri, 17 iulie: Publicarea unui noi sondaj Eurobarometru pe tema crizei şi a ocupării forţei de muncă
Vineri, 17 iulie: Semnarea, de către partenerii sociali, a acordului privind prevenirea rănirii cu obiecte ascuțite (inclusiv a înțepăturilor cu ace)
Pentru detalii, cititi in continuare
Luni, 13 iunie: Importanța acordată cercetării în cadrul planului de relansare a Uniunii Europene: Comisia și reprezentanții industriilor vă invită la o întâlnire pentru a vă informa cu privire la cererile de propuneri
În cadrul planului european de relansare economică, Comisia Europeană a lansat trei parteneriate public-privat ambițioase în domeniul cercetării, pentru a dezvolta noi tehnologii pentru sectoarele importante precum industria automobilelor, industria construcțiilor și industria prelucrătoare.
La data de 30 iulie anul acesta, Comisia Europeană va lansa prima serie de cereri de propuneri multitematice pentru aceste parteneriate public privat. Se dorește ca primele proiecte să fie puse pe picioare până în primăvara anului 2010.
Pentru a asigura un grad ridicat de participare a industriilor și a cercetătorilor, Comisia va organiza în data de 13 iulie, la Bruxelles, o zi de informare privind parteneriatele public privat, în cursul căreia vor fi prezentate cereri de propuneri multitematice. La eveniment vor participa 750 părți interesate.
Context:
Cercetarea și inovația sunt componente cheie ale pachetului de relansare a Uniunii Europene. La data de 30 martie anul acesta, comisarul Janez Potočnik și reprezentanți la nivel înalt ai industriei producătoare de automobile, industriei construcțiilor și industriei de prelucrare au semnat o declarație comună, subliniind necesitatea prevederii în planul de relansare a “unor măsuri fiscale și economice pe termen scurt, combinate cu “investiții inteligente” în domeniul cercetării și dezvoltării, pentru a oferi competitivitate industriei europene”.
Cele trei parteneriate: “Fabricile de mâine”, “Clădiri eficiente din punct de vedere energetic” și “Mașini ecologice” reprezintă un mijloc eficient de întărire a eforturilor în ceea ce privește cercetarea în cele trei sectoare industriale cheie. Astfel vor fi create tehnologii durabile care vor permite Europei să evolueze către o economie bazată pe cunoaștere, cu emisii scăzute de carbon.
Un total de 3,2 miliarde de euro vor fi alocate pentru cercetare prin intermediul acestor trei parteneriate public privat,  jumătate din fonduri fiind oferită de întreprinderi, iar cealaltă jumătate de Comisia Europeană.
Prin lansarea cererilor de propuneri pentru parteneriatele public privat, Comisia Europeană și industriile și-au dovedit abilitatea de a acționa în mod coordonat și rapid, pentru a răspunde cererii legate de cercetare a Planului economic de relansare a Uniunii Europene.
Ziua de informare privind parteneriatele public-privat va avea loc în data de 13 iulie în clădirea Charlemagne, rue de la Loi, 170.
10:00: Comisarii Potočnik și Reding vor lua cuvântul în cadrul sesiunii de deschidere.
10:40: Responsabili la nivel înalt din cadrul sectoarelor vizate, printre care se numără Massimo Mattucci (COMAU) pentru parteneriatul public-privat “Fabricile de mâine”, Juan Manuel Mieres, Acciona, pentru parteneriatul public- privat “Clădiri eficiente din punct de vedere energetic” și Günter Lugert, Siemens, pentru parteneriatul public-privat “Mașini ecologice” vor vorbi despre rolul important al întreprinderilor în elaborarea și implementarea parteneriatelor public privat.
13:00 Comisia va prezenta temele cererilor de propuneri, întreprinderile își vor prezenta foile de parcurs multianuale, iar viitorii manageri de proiect își vor expune ideile.
La eveniment pot participa jurnaliștii care dețin acreditare.
Surse:
Pagina de internet a Comisiei Europene privind cercetarea :
http://ec.europa.eu/research/
IP/09/520 Planul de relansare economică a Uniunii Europene: Comisia și reprezentanții industriilor sprijină implementarea rapidă a parteneriatelor public-privat în domeniul cercetării și inovației
Informații privind rolul parteneriatelor public-privat:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=fr&pg=newsalert&cat=x&year=2009&na=ppp-310309
Persoane de contact:
Catherine Ray +32 2 296 99 21 catherine.ray@ec.europa.eu
Sophie Andersson +32 2 295 02 08 sophie.andersson@ec.europa.eu
Miercuri, 15 iulie: Adoptarea recomandărilor privind eliminarea obligativităţii vizelor pentru cetăţenii statelor din Balcanii de Vest
Comisia Europeană va adopta o serie de recomandări în cadrul propunerii de liberalizare a regimului de vize pentru cetăţenii statelor din Balcanii de Vest. Propunerea transmisă statelor membre are ca scop eliminarea obligativităţii vizelor pentru ţările din spaţiul Schengen şi confirmă angajamentul pe termen lung al Comisiei în favoarea unui regim de călătorie fără vize.
Cetăţenii statelor care vor beneficia de regimul de călătorie fără vize nu vor mai fi supuşi unor proceduri birocratice de lungă durată pentru obţinerea unei vize. Relaxarea condiţiilor de călătorie va contribui într-o mare măsură la integrarea ţărilor din Balcani în Uniunea Europeană.
Context:
Propunerea de eliminare a obligativităţii vizelor este rezultatul eforturilor depuse în cadrul dialogului privind liberalizarea regimului de vize, desfăşurat pe o perioadă de peste un an. Cinci ţări din regiunea Balcanilor de Vest (Albania, Bosnia Herţegovina, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru şi Serbia) au luat parte la acest dialog.
Având ca referinţă foaia de parcurs prezentată de Comisie în primul semestru al anului 2008, aceste ţări au făcut progrese importante în ceea ce priveşte îmbunătăţirea securităţii paşapoartelor, sporirea controlului şi supravegherii frontierelor, gestionarea mai eficientă a frontierelor afectate de fenomenul migraţiei, întărirea luptei împotriva crimei organizate şi a corupţiei, precum şi în ce priveşte relaţiile externe şi drepturile fundamentale.
Eveniment:
Sala de presă a clădirii Berlaymont, orele 11.00: conferinţă de presă comună susţinută de vice-preşedintele Jacques Barrot şi de comisarul Olli Rehn.
Disponibil pe EbS
Surse:
Pagina de internet a Comisiei Europene privind justiţia şi afacerile interne:
http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/index_en.htm
Pagina de internet a vice-preşedintelui Barrot:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm
Contact:
Michele Cercone +32 2 298 0963 michele.cercone@ec.europa.eu
Riccardo Mosca +32 2 296 1404 riccardo.mosca@ec.europa.eu
Joi, 16 iulie: Revizuirea directivei privind securitatea aprovizionării cu gaz
Ca răspuns la cererea Consiliului European şi a Parlamentului European, Comisia va prezenta o propunere privind întărirea securităţii aprovizionării cu gaz. Uniunea Europeană va fi astfel mai bine pregătită să facă faţă întreruperilor livrărilor de gaz şi va putea să creeze un mecanism de sprijin reciproc între statele membre.
Context:
Pe perioada crizei gazului din ianuarie 2009, mai mulţi cetăţeni europeni au fost afectaţi de întreruperi ale aprovizionăriii cu gaze. Cele mai afectate state membre au fost cele care sunt cel mai puţin interconectate cu restul pieţei interne de energie.
În timpul crizei, prevederile directivei privind securitatea aprovizionării cu gaz au fost aplicate cu rezultate pozitive în mai multe state membre (de exemplu convocarea grupului de coordonare al gazului), dar Parlamentul European şi Consiliul au considerat că directiva trebuie revizuită pentru a creşte gradul de siguranţă al aprovizionării cu gaz.
Modificarea acestei directive a fost deja prevăzută în cea de-a doua evaluare strategică a politicii energetice, însoţită de o comunicare pe tema securităţii aprovizionării cu gaz.
Eveniment:
Sala de presă a clădirii Barlaymont, orele 11.00: conferinţă de presă susţinută de comisarul Piebalgs.
Transmisiune prin EbS.
Surse:
Pachetul legislativ privind securitatea livrărilor de gaze:
http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm
MEMO/08/701: securitatea aprovizionării cu gaz.
Pagina de internet a comisarului Piebalgs:
http://europa.eu/comm/commission_barroso/piebalgs/team_en.htm.
I-053453 liberalizarea pieţei energiei.
Contact:
Ferran Tarradellas Espuny +32.498 96 62 93 ferran.tarradellas@ec.europa.eu
Marilyn Carruthers +32 2 299 9451 marilyn.carruthers@ec.europa.eu
Joi, 16 iulie: Cu ochii pe mâncare – sistemul de alertă rapidă pentru alimente şi hrana animalelor împlineşte 30 de ani
Ştire:
În anul 1979 Comisia şi statele europene au căzut de acord să transmită din proprie iniţiativă alerte privind produsele alimentare şi hrana pentru animale, pentru a proteja consumatorii. De 30 de ani, Sistemul de Alertă Rapidă pentru Alimente şi Hrana Animalelor (Rapid Alert System on Food and Feed – RASFF) este un instrument foarte util, cu ajutorul căruia ne putem asigura că alimentele pe care le consumăm sunt sigure.
Această aniversare va fi sărbătorită la Bruxelles printr-o conferinţă despre ultimele evoluţii ale Sistemului de Alertă Rapidă. Toate ţările Uniunii Europene, precum şi Norvegia, Liechtenstein, Islanda şi Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară participă la acest sistem. În cadrul unei conferinţe de presă care va  avea loc după informarea de presă de la prânz, comisarul european pentru sănătate Androulla Vassiliou va prezenta raportul de activitate al Sistemului de Alertă Rapidă pe anul 2008.
Context:
Sistemul de Alertă Rapidă pentru Alimente şi Hrana Animalelor a fost înfiinţat pentru ca autorităţile cu atribuţii de control în domeniul alimentar şi al hranei pentru animale să beneficieze de un instrument eficient pentru schimbul de informaţii în ce priveşte măsurile luate faţă de apariţia unor riscuri grave. Schimbul de informaţii ajută statele membre să răspundă rapid şi coordonat în faţa unui risc pentru sănătate cauzat de alimente sau de hrana pentru animale.
Eficacitatea acestui sistem se datorează structurii sale simple: sistemul de alertă rapidă constă de fapt într-un număr de puncte de contact, atât la Comisie cât şi la nivel naţional în statele membre, care schimbă informaţii utilizând modele prestabilite. În 2007, numărul de mesaje transmise prin intermediul acestui sistem a atins un nivel record : 7354.
Eveniment:
Autoworld, Bruxelles, între orele 09.00 şi 19.00: conferinţa cu tema “Sistemul de Alertă Rapidă pentru Alimente şi Hrana Animalelor împlineşte 30 de ani”;
Sala de presă a clădirii Berlaymont, orele 12.30: conferinţă de presă susţinută de Androulla Vassiliou, comisarul european pentru sănătate.
Transmisiune prin EbS + comunicat de presă video.
Surse:
Pagina de internet a Sistemului de Alertă Rapidă:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
Pagina de internet a conferinţei şi înregistrarea participanţilor:
http://www.30yearsrasff.eu/Default.aspx?doc=43
Raportul anual pe anul 2007:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/report2007_en.pdf
I-040308  controalele Biroului Sanitar Veterinar
I-055385 50 de ani de siguranţă în domeniul alimentar: târg de animale
Contact:
Maria Assimakopoulou +32 2 295 98 42 maria.assimakopoulou@ec.europa.eu
Antonie Kerwien +32 2 29 72686 antonie.kerwien@ec.europa.eu
Joi, 16 iulie: Proiectarea ecologică a televizoarelor, frigiderelor, motoarelor electrice și a pompelor de circulație va permite realizarea unei economii de energie de 190 TWh pe an
Știre:
Economii de energie: Comisia adoptă patru regulamente privind proiectarea ecologică aplicabilă motoarelor electrice, pompelor de circulație, televizoarelor și frigiderelor/congelatoarelor. Pachetul legislativ va permite realizarea unei economii anuale de 190 TWh până în 2020, adică echivalentul consumului energetic anual al Suediei și al Austriei împreună.
Context:
În conformitate cu reglementările privind proiectarea ecologică, produsele vizate nu vor mai putea depăși un anumit consum de energie.
Regulamentul privind motoarele electrice se aplică în cazul majorității motoarelor utilizate în industrie, precum pompele, ventilatoarele și compresoarele, și va favoriza utilizarea unor variatoare de viteză. Aceste variatoare permit reglarea vitezei și a puterii motorului în funcție de puterea necesară în mod real, în loc ca acesta să fie lăsat să funcționeze la capacitate maximă, ceea ce va permite realizarea unei economii importante de energie. Se estimează că acest regulament poate duce la o economie anuală de energie de peste 135 TWh, până în 2020.
În Europa, există cazane de aburi și sisteme de încălzire prevăzute cu pompe de circulație în majoritatea locuințelor. Regulamentul privind pompele de circulație impune instalarea unor pompe “inteligente”, cu randament ridicat. Aceste pompe de circulație cu randament ridicat își ajustează viteza în funcție de nevoile de încălzire și de pompare de apă, în loc să funcționeze permanent, cum se întâmplă în cazul pompelor de circulație standard, ceea ce va permite realizarea unor economii de energie de circa 25 TWh pe an, până în 2020.
Regulamentul privind televizoarele impune ameliorarea proiectării televizoarelor, inclusiv a celor cu plasmă, iar regulamentul privind frigiderele și congelatoarele prevede ca, începând cu 2011, clasa de eficiență energetică a aparatelor fabricate să fie de cel puțin A și apoi, din 2013,  de A +. Se estimează că până în 2020 se vor realiza economii de circa 30 TWh pe an, în raport cu situația actuală.
Eveniment:
Adoptare de către Comisie
Surse:
Pagina de internet a Comisiei  Europene:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm
Pagina de internet a comisarului Piebalgs:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/piebalgs/index_en.htm
Persoane de contact:
Ferran Tarradellas Espuny +32.498 96 62 93 ferran.tarradellas@ec.europa.eu
Marilyn Carruthers +32 2 299 9451 marilyn.carruthers@ec.europa.eu
Joi, 16 iulie: Cele mai recente date privind educaţia în 31 de ţări europene
Ştire:
Comisia Europeană va prezenta ediţia anului 2009 a publicaţiei periodice “Date cheie privind educaţia în Europa”. Editată de către reţeaua Eurydice, cea de-a şaptea ediţie prezintă un tablou complet al celor mai recente tendinţe în organizarea şi funcţionarea sistemelor educaţionale din 31 de ţări europene (27 de state membre ale Uniunii Europene şi Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Turcia).
Luând în considerare 129 de indicatori, publicaţia scoate în evidenţă o serie de evoluţii pozitive, cum ar fi creşterea numărului de înscrieri ale copiilor cu vârsta de 4 ani în învăţământul preşcolar, creşterea importantă a numărului de studenţi şi o tendinţă generalizată de prelungire a duratei şcolarizării obligatorii. Cu toate acestea, ne confruntăm cu o serie de provocări importante: schimbările demografice înseamnă mai puţini copii de vârstă şcolară în Europa, deşi cererea pentru forţă de muncă calificată este în creştere. Multe ţări se vor confrunta cu pensionarea unui număr mare de profesori în viitorul apropiat.
Context:
Reţeaua Eurydice oferă informaţii şi analize privind sistemele şi politicile educaţionale europene. Reţeaua este formată din 35 filiale cu sediile în cele 31 de ţări participante la programul Uniunii Europene de învăţare pe toată durata vieţii (statele membre UE, statele care alcătuiesc Spaţiul Economic European (SEE) şi Turcia). Eurydice este coordonată şi gestionată de către Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a Uniunii Europene, care redactează publicaţiile şi gestionează bazele de date.
“Date cheie privind educaţia în Europa” combină datele statistice cu informaţiile calitative despre organizarea şi funcţionarea sistemelor educaţionale din 31 de ţări europene. Publicaţia include date comparative la nivel european privind anumite aspecte cum ar fi libertatea părinţilor în alegerea şcolii, salariile profesorilor şi programul de predare, cheltuielile pentru fiecare elev, nivelul taxelor de şcolarizare la universitate etc.
Evenimentul:
Sala de presă a clădirii Berlaymont, orele 11.00 (ora va fi confirmată ulterior): informare tehnică “on the record”.
Surse:
Eurydice:
www.eurydice.org
Pagina de internet a Comisiei Europene privind educaţia:
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Pagina de internet a comisarului Figel:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/figel/index_en.htm
Contact:
John Macdonald +32 2 295 52 67 john.macdonald@ec.europa.eu
Sophie Andersson +32 2 295 02 08 sophie.andersson@ec.europa.eu
Mirella Rossi (Eurydice) + 32 2 299 4987 mirella.rossi@ec.europa.eu
Vineri, 17 iulie: Publicarea unui noi sondaj Eurobarometru pe tema crizei şi a ocupării forţei de muncă
Ştire:
Comisia Europeană va prezenta rezultatele unui nou sondaj Eurobarometru privind ocuparea forţei de muncă, situaţia socială a europenilor şi impactul crizei economice. În cadrul sondajului, derulat pe perioada a trei săptămâni la sfârşitul lunii mai şi începutul lunii iunie în cele 27 de state membre şi ţările candidate, cetăţenii europeni au fost întrebaţi despre efectele crizei asupra situaţiei lor profesionale şi a pieţei forţei de muncă în general. O altă serie de întrebări, mai generale, au vizat atitudinea oamenilor faţă de schimbarea locului de muncă, stagiile de formare şi a rolului Uniunii Europene în politicile sociale şi de ocupare a forţei de muncă.
Context:
Noul sondaj Eurobarometru special privind ocuparea forţei de muncă la nivel european şi politica socială conţine o serie de întrebări referitoare la criza economică şi actualizează un sondaj asemănător efectuat în anul 2006:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs261_en.pdf
Prin compararea rezultatelor celor două sondaje se vor identifica tendinţele înregistrate cu începere din 2006.
Eveniment:
Prezentarea rezultatelor noului sondaj Eurobarometru. Vor fi disponibile fişe pentru fiecare stat membru conţinând cele mai importante concluzii.
Surse:
Mai multe informaţii despre răspunsul Uniunii Europene la criza economică:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736
Mai multe informaţii despre ocuparea forţei de muncă:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=81&langId=en
Pagina de internet a comisarului Špidla:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index_en.cfm
Persoane de contact:
Katharina von Schnurbein +32 2 298 14 08 katharina.von-schnurbein@ec.europa.eu
Carmel Dunne +32 2 299 88 94 carmel.dunne@ec.europa.eu
Vineri, 17 iulie: Semnarea, de către partenerii sociali, a acordului privind prevenirea rănirii cu obiecte ascuțite (inclusiv a înțepăturilor cu ace)
Un nou acord cadru privind prevenirea rănirii cu obiecte ascuțite va fi semnat la data de 17 iulie, la Bruxelles, de către partenerii sociali, EPSU (Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice) și HOSPEEM (Asociația angajatorilor din sectorul spitalicesc și al sănătății).
Comisia Europeană salută semnarea de către partenerii sociali a unui acord având ca scop oferirea celor mai bune condiții de lucru angajaților supuși riscului din sectorul spitalicesc și al sănătății. Acest fapt va permite asigurarea unui nivel optim de securitate la locul de muncă și protejarea personalului medical împotriva infecțiilor transmise prin sânge, în urma rănirii cu obiecte ascuțite (inclusiv a înțepăturilor cu ace).
Context:
Anual se înregistrează 1.200.000 de răniri datorate obiectelor ascuțite, acesta fiind unul dintre cele mai răspândite și mai grave riscuri la care sunt supuși angajații din sectorul medical în Europa. Consecințele pot fi foarte serioase, și anume pot apărea infecții susceptibile de a provoca boli foarte grave, precum hepatitele virale sau SIDA. În plus, apar costuri ridicate pentru sistemele de sănătate sau pentru societate în general. Acordul încheiat de partenerii sociali după cinci luni de negocieri are ca scop standardizarea utilizării instrumentelor medicale și urmărește în special îndeplinirea obiectivelor prioritare ale strategiei comunitare 2007-2012 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă.
După două serii de consultări, în 2006 și 2007, privind protejarea angajaților din sectorul medical european împotriva infecțiilor transmise prin sânge, datorate înțepăturilor cu ace, partenerii sociali europeni au decis să negocieze plecând de la o bază mai largă, cuprinzând toate tipurile de răni provocate de obiecte ascuțite (printre care și înțepăturile cu ace). Negocierile au început în ianuarie 2009 și au fost finalizate la 2 iunie 2009. După examinarea prevederilor acordului, la sfârșitul verii, Comisia va supune atenției Consiliului propunerea de implementare a acordului printr-o directivă.
Eveniment:
Acordul cadru va fi semnat la 17 iulie la ora 11, în clădirea Berlaymont, în prezența comisarului Vladimír Špidla, de către reprezentanții EPSU și HOSPEEM.
Transmisiune prin EbS
Surse:
Dialog social european:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=en
Mai multe informații privind sănătatea și siguranța muncii:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index_en.cfm
Pagina de internet a comisarului Špidla:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index_en.cfm
Persoane de contact:
Katharina von Schnurbein +32 2 298 14 08 katharina.von-schnurbein@ec.europa.eu
Carmel Dunne +32 2 299 88 94 carmel.dunne@ec.europa.eu
Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.