Comisia Europeana a prezentat propuneri de includere a relatiilor comerciale in agenda pentru dezvoltare

Comisia Europeană a prezentat o serie de propuneri potrivit cărora prin conlucrarea mecanismelor de comerț și de dezvoltare se poate asigura o reducere reală a sărăciei în întreaga lume. Propunerile au drept obiectiv consolidarea capacității comerciale a țărilor în curs de dezvoltare prin introducerea comerțului în strategia lor de dezvoltare. Și, pentru a se asigura de atingerea obiectivului, UE analizează în prezent modalitățile pentru o mai bună diferențiere a țărilor în curs de dezvoltare între ele pentru a se asigura că ajutorul său cel mai important este direcţionat către cele mai sărace țări ale lumii. Rolul comerțului este evidențiat în propuneri drept unul dintre motoarele esențiale pentru sprijinirea dezvoltării, stimularea creșterii economice și scoaterea oamenilor din sărăcie. În plus, în prezent, UE solicită tuturor economiilor dezvoltate să ofere același nivel semnificativ de acces pe piață țărilor în curs de dezvoltare.

Comisarul european pentru comerț, Karel De Gucht, a declarat: „Apariția economiilor emergente precum India, China și Brazilia arată că dezvoltarea pe bază de comerț este posibilă și că piețele deschise pot juca un rol major în generarea creșterii economice. Cu toate acestea, cei rămași în urmă au nevoie de ajutor. Tarifele la nivel mondial nu au fost niciodată atât de scăzute și UE oferă deja acces foarte favorabil pe piață țărilor sărace. Diferența vine din aspecte netarifare – precum standarde, servicii, drepturi de proprietate intelectuală, achiziții publice, infrastructură și instalații de ambalare. Niciunele dintre acestea nu pot funcționa fără guvernanță politică.”

Comisia propune o serie de modalități de îmbunătățire a eficacității politicii UE în domeniul comerțului și dezvoltării, inclusiv:

  • reformarea regimurilor comerciale preferențiale oferite de UE în sensul unei mai mari concentrări asupra țărilor celor mai sărace,
  • intensificarea negocierilor privind acordurile de liber schimb cu partenerii noștri țări în curs de dezvoltare. Acestea trebuie să privească dincolo de tarife pentru a aborda bariere reale în calea comerțului,
  • creșterea gradului de utilizare a instrumentelor UE pentru promovarea investițiilor străine directe, incluzând în acordurile de liber schimb dispoziții relevante pentru îmbunătățirea certitudinii juridice și combinând granturile UE cu împrumuturi sau capital de risc pentru a sprijini viabilitatea financiară a investițiilor strategice,
  • facilitarea intrării în UE a exportatorilor din țările în curs de dezvoltare, în special a micilor operatori,
  • sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru îmbunătățirea mediului de afaceri intern, respectarea standardelor internaționale de calitate, muncă și mediu și o mai bună valorificare a oportunităților comerciale oferite de piețe deschise și integrate,
  • utilizarea măsurilor comerciale pentru a atenua efectele dezastrelor naturale și pentru a combate catalizatorii de conflict, inclusiv în activitățile miniere.
Mai multe detalii, aici.

Sursa foto: euladamorairadigital.com

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *