Comisia Europeana a publicat Raportul Strategic pe Politica de Coeziune 2007 – 2013

euroComisia Europeană a prezentat modul în care funcționează fondurile structurale ale UE în statele membre. „Raportul strategic” privind implementarea programelor din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 reunește informațiile puse la dispoziție de statele membre, care se referă în majoritatea cazurilor la perioada de până la sfârșitul anului 2011. Cu patru ani înainte de încheierea programelor în 2015, investițiile efectuate în cadrul Fondului european de dezvoltare regională, al Fondului de coeziune și al Fondului social european au permis deja realizarea de progrese și îmbunătățirea situației multor cetățeni.

În ansamblul UE, aceste progrese înseamnă:

  • încă 1,9 milioane de persoane care beneficiază acum de acces în bandă largă;
  • încă 2,6 milioane de persoane care beneficiază de servicii de alimentare cu apă și alte 5,7 milioane care sunt vizate de proiecte de tratare a apelor uzate;
  • 460 km de drumuri și 334 km de cale ferată în cadrul rețelei TEN-T și
  • 2,4 milioane de persoane asistate de Fondul social european care au găsit un nou loc de muncă.

Inovarea și întreprinderile mici sunt stimulate puternic de investițiile din sfera politicii de coeziune și beneficiază de multe alte avantaje. Până în prezent:

  • s-a investit în 53 240 de proiecte de cercetare și dezvoltare tehnologică și în 16 000 de proiecte de colaborare între întreprinderi și sectorul cercetării și
  • au fost sprijinite 53 160 de întreprinderi nou înființate.

Ținând seama de utilizarea fondurilor și de lansarea proiectelor, raportul constată:

  • o creștere semnificativă a numărului de persoane care beneficiază de sprijin în ceea ce privește încadrarea în muncă, de la aproximativ 10 milioane pe an înainte de 2010 la aproximativ 15 milioane pe an după 2010; și
  • o accelerare semnificativă, din 2010, a rezultatelor în ceea ce privește sprijinul acordat IMM-urilor: aproape 400 000 de locuri de muncă create (jumătate dintre acestea în 2010/2011), inclusiv 15 600 de locuri de muncă în domeniul cercetării și 167 000 de locuri muncă în IMM-uri.

 

Raportul strategic descrie progresele înregistrate de fiecare țară în îndeplinirea obiectivelor UE, în concordanță cu obiectivele Strategiei Europa 2020. El încurajează statele membre să măsoare progresele înregistrate în principalele sectoare strategice, cum ar fi cercetarea și inovarea, transportul feroviar, energia, consolidarea capacităților, transportul urban durabil, crearea de locuri de muncă și formarea profesională.

Rapoartele prezentate de cele 27 de state membre la sfârșitul anului 2012 (bazate în principal pe date din 2011) oferă Comisiei prima ocazie de a elabora un raport, în timpul unei perioade de programare, cu privire la realizările și rezultatele obținute și de a evidenția mesaje importante și oportune privind potențialul politicii de coeziune de a contribui la redresarea economică a UE. Comisia identifică domeniile de investiții în care trebuie să se ia măsuri de accelerare a selecției și executării proiectelor cofinanțate în 2007-2013, pentru a îndeplini obiectivele stabilite.

RAPORTUL strategic national 2012 al ROMANIEI – principalele dificultati in implementarea programelor operationale

Deşi absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune a reprezentat una dintre priorităţile majore ale Guvernului României, încă de la aprobarea programelor operaţionale – România a numărându-se printre primele State Membre ale căror programe operaţionale au fost aprobate de către Comisia Europeană. Ulterior, implementarea acestora a cunoscut numeroase sincope, dificultăţile întâmpinate încă din primele etape de implementare suprapunându-se cu efectele crizei economico-financiare, fapt ce a condus la un nivel al absorbţiei IS mult sub aşteptările economiei reale şi redus comparativ cu nivelul estimat la debutul perioadei de programare (de peste 90%) . Problemele întâmpinate de către autorităţile de management şi beneficiari au fost multiple şi complexe, soluţionarea lor necesitând timp şi eforturi consistente.

În perioada 2007-2009, principalele probleme care au dus la întârzieri în procesul de implementare s-au manifestat pe următoarele paliere: pregătirea portofoliului de proiecte,  lansarea cererilor de proiecte, evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor, demararea  efectivă a implementării proiectelor la nivelul beneficiarilor şi o serie de bariere legislative.

În anii care au urmat, deşi au fost luate o serie de măsuri de către de autorităţile române, masuri reflectate în evoluţii pozitive ale unor indicatori de progres (număr de proiecte depuse, proiecte aprobate şi contracte de finanţare semnate), la sfârşitul anului 2010 se înregistra un nivel extrem de scăzut al rambursărilor primite de la Comisia Europeană, de doar 366 mil. Euro, reprezentând o rată de absorbţie de 1,9% din alocarea UE 2007.

România mai avea la acel moment mai puţin de 5 ani pentru a absorbi fondurile alocate pentru perioada de programare 2007-2013, însemnând o medie anuală de peste 3,7 mld. Euro. La sfărşitul anului 2011 situaţia s-a îmbunătăţit (declaraţii de cheltuieli transmise Comisiei Europene reprezentând cca. 6,5% din alocare), dar insuficient pentru a asigura un anumit confort autorităţilor române în sensul evitării dezangajării şi asigurării influxului de capital atât de necesar economiei româneşti pentru reluarea a procesului de creştere. Principalele probleme care au dus la această situaţie sunt prezentate în continuare.

 

Rapoartele anuale de implementare ale celor 27 de state membre

Romania – RAPORTUL STRATEGIC NAŢIONAL 2012 privind implementarea  Fondurilor Structurale şi de Coeziune

 

Sursa: ec.europa.eu
Foto: freefoto.com

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *