EAPN presează guvernele să răspundă propunerii CE de combatere a sărăciei

ONG-urile sociale şi Parlamentul European sprijină ferm propunerea Comisiei Europene de creştere a finanţării pentru combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale. Cu toate acestea, Guvernele naţionale par a fi gata să respingă această priopunere, se arată pe site-ul EAPN.

EAPN coorodonează campania „Bani europeni pentru reducerea sărăciei ACUM!” şi le-a scris ambasadorilor statelor membre pentru a le cere să fie transparenţi cu privire la poziţia adoptată de ţările lor în această negociere şi să susţină poziţia Parlamentului European.

Deputata Elisabeth-Chartier, raportoare din partea comisiei pentru următoarea rundă a Fondului Social European a semnalat, într-un interviu pentru EAPN, determinarea Parlamentului European de sprijinire a propunerii Comisiei: „Ca parlamentari ce reprezentăm cetăţenii europeni, ne dorim şi vom lupta pentru acest 20% direcţionat pentru lupta împotriva sărăciei”.

În 15 mai, 14 ONG-uri sociale au lansat o campanie intitulată „Bani europeni pentru reducerea sărăciei ACUM!”.Campania îndeamnă statele membre să îşi respecte angajamentele de reducere a sărăciei prin asigurarea alocării fondurilor comunitare necesare pentru incluziunea socială şi combaterea sărăciei.Se face apel în special la respectarea de către statele membre a propunerii Comisiei de a aloca 25 % din bugetul politicii de coeziune pentru FSE şi 20 % din FSE pentru a-i ajuta pe cei aproape un sfert dintre europeni care sunt supuşi riscului sărăciei şi al excluziunii sociale.

Campania a lansat o petiţie în întreaga UE pe acest subiect.Fintan Farrell, directorul Reţelei europene împotriva sărăciei, a afirmat:„«Investiţiile sociale» şi «obiectivele de reducere a sărăciei» trebuie să evolueze de la stadiul de idei frumoase la cel de acţiuni concrete – cum ar fi un Fond social european mai puternic, care să vizeze în mod clar combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale.”

Full english version:

Social NGOs and the European Parliament are strongly backing the Commission’s proposal for increased funding for fighting poverty and promoting social inclusion. However National Governments seem ready to reject this proposal. EAPN coordinating the EU Money for Poverty Reduction NOW!’ campaign has written to the Ambassadors of the Member States to ask them to be transparent on the position taken by their country in this negotiation and to back the position of the European Parliament.

MEP Elisabeth-Chartier, Rapporteur on the Regulation for the next round of the European Social Fund (ESF) has signalled, in an interview with EAPN, the determination of the European Parliament to support the Commission’s proposal: “As parliamentarians, representing the European citizens, we want and we’ll fight for this 20%, ring-fenced for the fight against poverty”.

The strong endorsement of the European Parliament gives a new impetus to the Campaign of Social NGOs to achieve increased ‘EU money for Poverty Reduction’ as a concrete follow up to the target set to reduce poverty as part of the Europe 2020 Strategy and their conclusion at the June European Council where they assigned a clear role to the European Social Fund to develop and implement “effective policies to combat poverty and support vulnerable groups”.

n light of the reality that many Governments seem set to reject the proposal for increased funding to fight poverty, EAPN has written to the Member States negotiators to ask them to back the Parliament’s position and to be transparent on the position being adopted by their Government in this negotiation. EAPN intends to make the positions adopted by the Governments known at the end of September. In addition, Social NGOs will continue with their petition to bring pressure on the Governments to support increased funding for fighting poverty.

This is a key test to see if Member States are ready to respond to their commitments and secure the necessary budget to the fight against poverty and social exclusion, as a follow up to their agreed poverty-reduction target!”, says Sergio Aires, President of EAPN.

Surse: www.eapn.euec.europa.eu

Foto: istockphoto.com

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.