Comisia Europeană, în căutarea „capitalei inovării”

european commissionComisia Europeană a lansat o competiție care vizează desemnarea capitalei europene a inovării sau, altfel spus, a „iCapitalei”. Premiul oferit va recompensa orașul care construiește cel mai bun „ecosistem al inovării”, capabil să conecteze cetățenii, organizațiile publice, mediul academic și întreprinderile. În prezent, 68% din populația UE locuiește în zone urbane, așadar acestea sunt zonele care vor contribui cel mai mult la stimularea inovării în Europa. Orașele impulsionează inovarea prin simpla prestare de servicii, însă cel mai important este să se creeze mediul propice pentru ca ceilalți să inoveze la rândul lor și pentru a permite realizarea de conexiuni între sectorul public și cel privat. Un comitet independent de experți va alege câștigătorul în primăvara anului 2014, iar orașul desemnat va primi 500 000 EUR, sumă pe care o va utiliza pentru a-și susține acțiunile. Termenul pentru depunerea candidaturilor este 3 decembrie 2013.

Orașele vor fi evaluate în funcție de inițiativele lansate și de realizările obținute până în prezent, dar și de ideile pe care le au pentru viitor în scopul creșterii capacității de inovare. Ele vor trebui să demonstreze că se bazează pe o strategie amplă, care este în același timp:

  • Inovatoare – în ceea ce privește conceptele, procesele și instrumentele,
  • Mobilizatoare – capabilă să atragă talent, finanțare, investiții și implicare și angajament din partea cetățenilor,
  • Integrată – să aibă legătură cu obiectivul fundamental al Strategiei Europa 2020, și anume creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii în întreaga Europă,
  • Interactivă – să creeze o comunitate preocupată de inovare la nivelul orașului propriu și în relațiile cu alte orașe.

Competiția este deschisă orașelor din toate statele membre și din țările care participă la programul-cadru de cercetare al UE. Premiul este rezervat orașelor cu peste 100 000 de locuitori și inițiativelor aflate în derulare cel puțin de la 1 ianuarie 2010. În țările unde nu există orașe cu peste 100 000 de locuitori, poate să candideze orașul cel mai mare.

Orașele candidate pot vizita site-ul dedicat competiției pentru a se informa în legătură cu regulile și condițiile de participare. De asemenea, se pot trimite întrebări referitoare la candidaturi, la următoarea adresă: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Sursa: Comisia Europeana
Foto: wikipedia

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *