Comisia Europeană lansează două consultări publice pentru libertatea și pluralismul mass-media

Comisia Europeană lansează două consultări publice, care vor fi deschise până la 7 iunie 2013 și care oficializează o dezbatere inițiată ca urmare a unor recomandări formulate în ianuarie 2013 de un grup independent la nivel înalt pentru libertatea și pluralismul mass-media, reunit de Comisie.

european commissionPrima și cea mai amplă consultare invită participanții să formuleze observații cu privire la aspecte precum domeniul de aplicare al competenței UE de a acționa în vederea protejării libertății mijloacelor de informare în masă, rolul autorităților publice, respectiv al autoreglementării sau protecția surselor jurnalistice în Europa. Concluziile consultării vor permite Comisiei să identifice eventualele domenii în care există un sprijin larg pentru măsuri la nivel european sau național privind garantarea libertății mijloacelor de informare în masă.

A doua consultare se limitează, în mod specific, la recomandarea grupului la nivel înalt ca organismele de reglementare a conținutului audiovizual să fie independente. Mass-media audiovizuale fac deja obiectul unor reglementări la nivelul UE. Comisia solicită opinii cu privire la opțiuni de consolidare a independenței acestor autorități, ale căror activități influențează în mod direct sectorul mass-media audiovizuale și, deci, la o scară mai largă, libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă. Printre opțiunile avute în vedere se numără o posibilă revizuire a articolului 30 din Directiva serviciilor mass-media audiovizuale (SMA).

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat: „În UE ne confruntăm cu amenințări la adresa libertăților noastre fundamentale, precum libertatea și pluralismul mass-media pe întreg teritoriul Europei. Grupul la nivel înalt ne-a transmis un semnal puternic că este necesar să luăm măsuri hotărâte pentru a garanta, în viitor, libertatea și pluralismul serviciilor noastre mass-media. În numele democrației noastre, vă invit să vă exprimați opiniile în cadrul acestor consultări.”

Sursa: ec.europa.eu

Foto: wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.