Comisia Europeană propune o uniune economică și monetară cu un buget al zonei euro ce ar presupune schimbarea tratatului UE

UPDATE:  Comisia Europeana vrea sa aprofundeze uniunea economica si monetara (UEM) prin crearea unui buget al zonei euro care va presupune schimbarea tratatului, potrivit unui document prezentat miercuri de presedintele executivului european, Jose Manuel Barroso, relateaza AFP, potrivit HotNews.ro.

“Tot ce vom putea face cu tratatul actual, vom incerca sa facem, dar pregatim bazele pentru aprofundarea UEM daca este nevoie printr-un nou tratat”, a subliniat presedintele Comisiei, Jose Manuel Barroso, intr-o conferinta de presa.

O parte dintre măsurile prevăzute în proiect pot fi realizate pe baza tratatelor actuale, pe când altele necesită modificări la nivelul tratatelor, se arată și pe site-ul Comisiei.

  • Pe termen scurt (în următoarele 6 – 18 luni), ar trebui să se acorde prioritate punerii în aplicare a reformelor în materie de guvernanță, asupra cărora s-a convenit deja (pachetul de șase propuneri legislative) sau asupra cărora urmează să se ajungă la un acord în scurt timp (pachetul de două propuneri legislative). Statele membre ar trebui, de asemenea, să depună eforturi în vederea încheierii, până la sfârșitul anului, a unui acord privind un mecanism de supraveghere unic pentru bănci. O uniune bancară eficace ar necesita nu doar crearea unui mecanism de supraveghere unic, ci și, după adoptarea acestuia, a unui mecanism de rezoluție unic care să se ocupe de băncile confruntate cu dificultăți. Odată ce va fi încheiat un acord privind CFM, va fi necesară consolidarea într-o mai mare măsură a cadrului de guvernanță economică, prin crearea unui „instrument de convergență și competitivitate” în cadrul bugetului UE, separat de cadrul financiar multianual, pentru a sprijini punerea în aplicare în timp util a reformelor structurale importante pentru statele membre și pentru buna funcționare a UEM. .Acest sprijin ar fi bazat pe angajamentele prevăzute în „înțelegerile contractuale” încheiate între statele membre și Comisie.
  • Pe termen mediu (18 luni – 5 ani), consolidarea suplimentară a dirijării colective a politicii bugetare și economice, inclusiv a politicii fiscale și a celei de ocupare a forței de muncă, ar fi însoțită de o capacitate bugetară sporită. Capacitatea bugetară specifică pentru zona euro ar trebui să se bazeze pe resurse proprii și să ofere sprijin suficient pentru reformele structurale esențiale din cadrul marilor economii aflate sub tensiune. Instrumentul de convergență și competitivitate ar putea servi drept bază pentru constituirea acestei capacități, însă acesta ar beneficia de pe urma unor temeiuri noi și specifice introduse în tratate. De asemenea, ar putea fi avută în vedere atât crearea unui fond de rambursare a datoriei care să facă obiectul unei condiționalități stricte, cât și emiterea de euro-obligațiuni, pentru a contribui la reducerea datoriei și la stabilizarea piețelor financiare. Funcția de monitorizare și de gestionare în cazul capacității bugetare și al altor instrumente ar trebui să fie asigurată de o trezorerie a UEM din cadrul Comisiei.
  • Pe termen lung (peste 5 ani), pe baza punerii în comun adecvate a suveranității, a responsabilității și a solidarității la nivel european, ar trebui să fie posibilă stabilirea unui buget autonom pentru zona euro, care să ofere Uniunii economice și monetare capacitatea bugetară necesară pentru a putea sprijini statele membre afectate de șocurile economice. Un cadru de guvernanță economică și bugetară profund integrat ar putea permite emisiunea comună de titluri de datorie publică, ceea ce ar îmbunătăți funcționarea piețelor și realizarea politicii monetare. Aceasta ar reprezenta etapa finală a realizării UEM.

 

Unele dintre măsurile necesare pot fi adoptate în cadrul limitelor impuse de tratatele în vigoare.Altele vor necesita modificarea tratatelor actuale și acordarea de noi competențe Uniunii.Acest lucru trebuie să se bazeze pe următoarele principii de bază.

  • În primul rând, aprofundarea UEM ar trebui să se bazeze pe cadrul instituțional și juridic stabilit de tratate.
  • În al doilea rând, procesul de integrare în zona euro trebuie să fie mai rapid și mai profund decât procesul de integrare în UE în sens larg, menținându-se în același timp integritatea politicilor adoptate de cele 27 de state membre împreună, în special piața unică. Aceasta înseamnă că, dacă este cazul, alte state membre ar trebui să poată participa la măsurile adoptate cu privire la zona euro.
  • Într-adevăr, deși tratatele prevăd faptul că o serie de norme se aplică numai statelor membre care fac parte din zona euro, actuala configurație a zonei euro are doar un caracter temporar, deoarece toate statele membre, cu excepția a două dintre acestea (Danemarca și Regatul Unit), sunt menite să devină membre cu drepturi depline ale UEM, în temeiul tratatelor.
  • Creșterea responsabilității democratice trebuie să însoțească orice modificare a tratatelor care conferă Uniunii Europene competențe supranaționale suplimentare. O modalitate de consolidare a legitimității UE ar fi extinderea competențelor Curții de Justiție.

Chestiunea schimbarii tratatului este sensibila in sanul UE dupa dificilele negocieri si referendumurile negative din mai multe tari inainte de intrarea in vigoare a tratatului de la Lisabona, in 2009.

În data de 28 noiembrie, Comisia Europeană va prezenta un proiect privind crearea unei uniuni economice și monetare profunde și reale, care să poată asigura stabilitate financiară pe termen lung, prosperitate economică și bunăstare socială pe viitor, potrivit unui comunicat remis presei.

După cum președintele Barroso anunța în discursul său privind starea Uniunii din 12 septembrie, proiectul va identifica acțiunile care trebuie întreprinse în continuare pentru a construi o uniune bancară, fiscală și economică veritabilă. Vor fi, de asemenea, prezentate măsurile care trebuie luate în următoarele luni, respectiv în următorii ani.

În plus, vor fi identificate instrumentele și procedurile necesare pentru a atinge obiectivele propuse, precum și mijloacele legale de implementare a acestora, inclusiv modificarea tratatelor, dacă este cazul. Proiectul va aborda și modalitățile de garantare a responsabilității și legitimității democratice necesare, parte integrantă din acest proces.

Informațiile cuprinse în proiect vor fi preluate în dezbaterea din cadrul Consiliului European din decembrie și vor sta la baza raportului pregătit de președintele Consiliului European, în strânsă colaborare cu președinții Comisiei Europene, Eurogrup și Băncii Centrale Europene. Discuțiile preliminare pe marginea raportului interimar întocmit de cei patru președinți au avut loc în cadrul Consiliului European din octombrie, când s-a convenit să fie prezentată o foaie de parcurs specifică, cu termene precise, pentru toate elementele esențiale construirii unei UEM reale.

Foto: wikipedia.org

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *