Comisia Europeană propune proceduri simplificate pentru raportarea TVA

Comisia Europeană (CE) a propus o nouă declaraţie standard de recuperare a taxei pe valoarea adăugată (TVA), care poate reduce costurile pentru întreprinderile din Uniunea Europeană cu până la 15 miliarde de euro pe an.

euro moneyObiectivul acestei iniţiative este reducerea birocraţiei pentru întreprinderi, facilitarea respectării obligaţiilor fiscale şi ameliorarea eficienţei administraţiilor fiscale din Uniune, se arată într-un comunicat al CE. Astfel, aceasta reflectă pe deplin angajamentul Comisiei privind reglementarea inteligentă şi este una dintre iniţiativele incluse în recentul Program privind o reglementare adecvată şi funcţională (REFIT), pentru simplificarea normelor şi reducerea sarcinilor administrative pentru întreprinderi.

Propunerea prevede un set uniform de cerinţe pentru întreprinderi la depunerea declaraţiilor de recuperare a TVA, indiferent de statul membru în care se face acest lucru. Declaraţia standard de recuperare a TVA – care va înlocui declaraţiile naţionale de recuperare a TVA – va asigura necesitatea furnizării de către întreprinderi a aceloraşi informaţii de bază, în aceleaşi termene, pe întreg teritoriul UE. Deoarece procedurile mai simple sunt mai uşor de respectat şi mai uşor de aplicat, propunerea de astăzi ar trebui, de asemenea, să contribuie la o mai bună respectare a legislaţiei în materie de TVA şi la creşterea veniturilor publice.

Noua declaraţie TVA standardizează formularele şi termenele de raportare

În fiecare an, 150 de milioane de declaraţii TVA sunt depuse de contribuabilii din UE la administraţiile fiscale naţionale. În prezent, informaţiile solicitate, formatul formularelor naţionale şi termenele de raportare variază considerabil de la un stat membru la altul. Aceasta face ca recuperarea TVA pentru întreprinderile cu activităţi transfrontaliere complexe să reprezinte o procedură costisitoare şi greoaie. Întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în mai multe state membre s-au plâns, de asemenea, că este dificil să se conformeze normelor în materie de TVA, din cauza complexităţii procesului.

Declaraţia TVA standard propusă miercuri, 23 octombrie, simplifică informaţiile pe care întreprinderile vor trebui să le furnizeze autorităţilor fiscale. Declaraţia va conţine numai cinci rubrici obligatorii care trebuie completate de către contribuabili. Statele membre au o marjă de manevră pentru solicitarea unui număr de elemente standardizate suplimentare, de până la 26 de rubrici informative. Aceasta este o îmbunătăţire substanţială a situaţiei actuale, în care anumite state membre solicită completarea a până la 100 de rubrici informative.

Întreprinderile vor depune lunar declaraţii standard de recuperare a TVA, în timp ce microîntreprinderile vor fi obligate să facă aceasta numai trimestrial. Obligaţia de a prezenta o declaraţie recapitulativă anuală de recuperare a TVA, pe care unele state membre o solicită în prezent, va fi eliminată. Propunerea încurajează, de asemenea, depunerea pe cale electronică a declaraţiei standard de recuperare a TVA, aceasta putând fi depusă pe cale electronică în întreaga Uniune. Această simplificare majoră a procesului de recuperare a TVA sprijină angajamentele mai ample ale Comisiei în ceea ce priveşte reducerea obligaţiilor administrative şi a obstacolelor în calea comerţului în cadrul pieţei unice.

Propunere pentru un sistem TVA mai eficient

Propunerea este, de asemenea, o contribuţie importantă la crearea unui sistem TVA mai eficient şi mai rezistent la fraudă, astfel cum este prevăzut în strategia de reformă a TVA a Comisiei. TVA-ul reprezintă aproximativ 21% din veniturile statelor membre şi, cu toate acestea, taxe în valoare de aproximativ 193 miliarde de euro nu au fost colectate în 2011. Prin crearea unui sistem mai simplu, atât pentru contribuabili, cât şi pentru administraţii, declaraţia standard de recuperare a TVA poate să îmbunătăţească respectarea normelor fiscale şi să reducă decalajul în materie de TVA. Ca atare, propunerea ar putea avea o contribuţie importantă la consolidarea fiscală în întreaga UE prin creşterea veniturilor la bugetul public.

Sursa: Comisia Europeana

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *