Comisia Europeana propune reforma normelor in materie de protectie a datelor personale

Comisia Europeană a propus o reformă cuprinzătoare a normelor din 1995 ale UE în materie de protecţie a datelor în vederea consolidării dreptului la confidenţialitate pe internet şi a dezvoltării economiei digitale a Europei. Progresul tehnologic și globalizarea au modificat profund modul în care datele noastre sunt colectate, accesate și utilizate. În plus, cele 27 de state membre ale UE au pus în aplicare în mod diferit normele din 1995, ceea ce a condus la divergențe în ceea ce privește asigurarea aplicării acestora. O legislație unică va elimina fragmentarea actuală și sarcinile administrative costisitoare, conducând la realizarea de economii de către întreprinderi de aproximativ 2,3 miliarde EUR pe an.

Propunerile Comisiei actualizează şi modernizează principiile consacrate în Directiva privind protecţia datelor din 1995 în vederea garantării în viitor a dreptului persoanelor la confidenţialitate. Acestea includ o comunicare privind politicile în domeniu care prezintă obiectivele Comisiei și două propuneri legislative: un regulament de stabilire a unui cadru general al UE pentru protecția datelor și odirectivă privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor și în scopul activităților judiciare conexe.

Principalele modificări din cadrul acestei reforme includ:

  • un set unic de norme în materie de protecție a datelor, valabil pe întreg teritoriul UE. Vor fi eliminate cerinţele administrative inutile, cum ar fi cerințele de notificare pentru societăți. Acest lucru va duce la realizarea unor economii de aproximativ 2,3 miliarde EUR pe an de către întreprinderi;
  • în locul obligației actuale a tuturor societăților de a notifica orice activitate legată de protecția datelor către autoritatea responsabilă în acest domeniu – o cerință care a condus la formalități administrative inutile și al cărei cost pentru întreprinderi se ridică la 130 de milioane EUR pe an, regulamentul prevede o responsabilitate sporită pentru cei care prelucrează date cu caracter personal;
  • de exemplu, întreprinderile și organizațiile trebuie să informeze autoritatea națională de supraveghere cât mai curând posibil cu privire la orice încălcare gravă a securităţii datelor(dacă este posibil, în termen de 24 de ore);
  • organizațiile vor trebui să se adreseze unei autorităţi naţionale unice privind protecţia datelor în țara din UE unde își au sediul principal. De asemenea, persoanele se pot adresaautorităţii privind protecţia datelor din țara lor, chiar și în cazul în care datele acestora sunt prelucrate de către o societate cu sediul în afara UE. În cazul în care se solicităconsimţământul pentru ca datele să fie prelucrate, se clarifică faptul că acesta trebuie acordat în mod explicit, și nu să fie presupus acest lucru;
  • persoanele vor avea mai ușor acces la propriile date și vor putea să transfere datele cu caracter personal de la un furnizor de servicii la altul cu mai mare ușurință (dreptul la portabilitatea datelor). Aceasta va duce la îmbunătățirea concurenței între servicii;
  • „dreptul de a fi uitat” va ajuta oamenii să gestioneze mai bine riscurile privind protecția datelor online: aceștia vor putea să șteargă datele care îi privesc, în cazul în care nu există motive întemeiate pentru păstrarea lor;
  • normele UE trebuie să se aplice în cazul în care datele cu caracter personal sunt tratate în străinătate de către societăți care își desfășoară activitatea pe piața UE și care oferă serviciile lor cetățenilor UE;
  • autorităţile naţionale independente privind protecţia datelor vor fi consolidate, astfel încât să asigure o mai bună respectare a normelor UE în țara lor. Ele vor avea competența să amendeze societățile care încalcă normele UE în materie de protecție a datelor. Această încălcare poate duce la amenzi de până la 1 milion EUR sau de până la 2% din cifra de afaceri anuală globală realizată de o societate;
  • o nouă directivă va aplica principiile și normele generale în materie de protecție a datelor în ceea ce privește cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală. Normele se vor aplica atât în cazul transferurilor interne, cât și transfrontaliere de date.

Propunerile Comisiei vor fi transmise Parlamentului European și statelor membre ale UE (reunite în cadrul Consiliului de Miniștri) în vederea dezbaterii. Propunerile vor intra în vigoare la doi ani după adoptare.

Înregistrarea conferinţei de presă susţinută de vicepreşedintele CE Viviane Reding, comisar european pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie, poate fi urmărită în pagina:

http://ec.europa.eu/avservices/player/streaming.cfm?type=ebsvod&sid=194999

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *