Comisia modernizează normele privind pachetele de servicii pentru vacanțe. Măsurile vizează 120 de milioane de turişti

beach wikipedia turismOdată cu începerea sezonului estival, Comisia Europeană ia măsuri pentru a oferi turiștilor o mai bună protecție prin modernizarea normelor UE privind pachetele de servicii pentru vacanțe. Până în prezent, protecția oferită turiștilor s-a întemeiat pe dispozițiile Directivei din 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite. Aceasta garantează o protecție cuprinzătoare a consumatorilor care rezervă pachete prestabilite de servicii pentru vacanțe, în cadrul cărora sunt combinate mai multe servicii, cum ar fi zborul, cazarea la hotel sau închirierea unei mașini. Această protecție include dreptul de a primi toate informațiile necesare înainte de semnarea contractului, certitudinea că există o parte care își asumă răspunderea pentru executarea tuturor serviciilor incluse în pachet și garantarea repatrierii în cazul falimentului unui operator de turism.

Reforma intervine pe fondul unei transformări fundamentale a pieței turismului: cetățenii sunt din ce în ce mai activi în a-și adapta vacanțele astfel încât să corespundă cât mai bine exigențelor lor specifice, în special preferând să recurgă la internet pentru a combina diferite formule turistice mai degrabă decât să aleagă dintr-un catalog un pachet prestabilit de servicii (a se vedea graficul 1 din anexă).

Normele în vigoare sunt dificil de aplicat în era internetului, în care consumatorii rezervă din ce în ce mai des online pachete personalizate (de la un singur operator sau de la mai mulți operatori între care există legături comerciale), ceea ce conduce la o situație în care cumpărătorii nu știu dacă pot beneficia de protecție, iar comercianții nu au o viziune clară asupra obligațiilor care le revin. Prin urmare, revizuirea actuală a dispozițiilor din 1990 vizează în principal adaptarea la era digitală a Directivei privind pachetele de servicii pentru călătorii. Aceasta înseamnă că alți 120 de milioane de consumatori care rezervă astfel de formule de călătorie personalizate vor fi, de asemenea, protejați de directiva respectivă.

În plus, reforma oferă consumatorilor o protecție sporită prin creșterea gradului de transparență și prin consolidarea protecției în cazul apariției unor probleme. Acest lucru va aduce, de asemenea, beneficii întreprinderilor, în măsura în care Comisia elimină obligațiile caduce în materie de informare, cum ar fi necesitatea de a retipări cataloage, garantând totodată recunoașterea la nivel transfrontalier a sistemelor naționale de protecție în caz de insolvabilitate.

În anii ’90, majoritatea europenilor își alegeau dintr-un catalog un pachet prestabilit de servicii la prețuri promoționale și își făceau rezervarea respectivă la agenția de turism locală”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul european pentru justiție.„De atunci, mulțumită legislației europene, milioane de persoane au putut să se bucure de o vacanță fără griji. Însă vremurile s-au schimbat și trebuie să actualizăm dispozițiile existente pentru a ține pasul cu evoluțiile pieței. Normele UE privind pachetele de servicii turistice trebuie să fie adaptate cerințelor erei digitale și să răspundă așteptărilor consumatorilor. Astăzi propunem o protecție sporită pentru milioanele de consumatori care rezervă formule turistice personalizate. UE intervine pentru a garanta siguranța și liniștea turiștilor în cazul apariției unei probleme.

Turismul este o sursă importantă de creștere pentru economia noastră, cu aproximativ 1,8 milioane de întreprinderi care își desfășoară în prezent activitatea în acest sector și circa 9,7 milioane de locuri de muncă, dintre care o proporție semnificativă o reprezintă persoanele tinere”, a declarat domnul Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei și comisarul european pentru industrie și antreprenoriat. „Dacă turiștii se simt în siguranță atunci când cumpără și utilizează servicii turistice sub formă de pachete – de exemplu, atunci când cumpără un bilet de avion și fac rezervări pentru închirierea unei mașini sau cazarea la hotel prin intermediul unui singur furnizor – acest sector va cunoaște o evoluție și mai puternică și mai rapidă. Promovarea tuturor pachetelor turistice achiziționate atât on-line, cât și în agenții de turism, garantând totodată călătorilor un set echilibrat de drepturi.”

Pe lângă extinderea protecției existente asupra pachetelor de servicii turistice personalizate, reforma introduce și alte avantaje pentru consumatori și pentru întreprinderi.

 

Pentru cumpărătorii de pachete tradiționale și personalizate, propunerea prevede:

 • controale mai stricte în ceea ce privește vânzarea la suprapreț (fixând un plafon de 10 % pentru majorările de prețuri) și obligația de a transfera reducerile de prețuri în circumstanțe echivalente;
 • consolidarea drepturilor de anulare: consumatorii vor beneficia de o mai mare flexibilitate, având posibilitatea de a rezilia contractul înainte de plecare și de a plăti organizatorului o compensație rezonabilă. De asemenea, ei vor putea anula gratuit contractul înainte de plecare în caz de dezastre naturale, tulburări civile sau situații grave similare la destinație care le-ar putea afecta concediul, de exemplu, atunci când ambasadele nu recomandă călătoriile către o anumită destinație;
 • o mai bună informare privind responsabilitatea: consumatorii vor trebui să fie informați, într-un limbaj simplu și inteligibil, că organizatorul este responsabil de executarea corectă a tuturor serviciilor incluse în pachet — în timp ce, în prezent, divergența dintre normele naționale în ceea ce privește identificarea părții responsabile (organizatorul, comerciantul cu amănuntul sau ambii) determină apariția unei situații în care organizatorii și comercianții cu amănuntul recomandă consumatorului să se adreseze celeilalte părți, fără ca vreuna dintre acestea să își asume responsabilitatea;
 • consolidarea drepturilor la compensații: în cazul în care un serviciu turistic nu a fost prestat așa cum ar fi trebuit, consumatorii pot solicita, pe lângă reducerile de preț, o compensație pentru daunele morale suferite, în special în cazul unui concediu ratat;
 • un singur punct de contact în cazul apariției unor probleme: consumatorii vor putea adresa plângeri sau cereri de compensații direct comerciantului cu amănuntul (agenția de turism) de la care au achiziționat pachetul de vacanță.

 

Pentru cumpărătorii altor formule de călătorie personalizate, propunerea prevede următoarele:

 • dreptulde a-și recupera baniiși de a fi repatriați, dacă este nevoie, în cazul în care vânzătorul, transportatorul sau orice alt prestatorde servicii dă falimentîn timp ce aceștia se află în concediu;
 • informații mai precisecu privire la partea responsabilă de executarea fiecărui serviciu în parte.

 

Pentru întreprinderi, propunerea va permite reducerea birocrației și a costurilor de conformare prin:

 • crearea unor condiții de concurență echitabile între diferiții operatori;
 • eliminarea obligațiilor caduce privind retipărirea cataloagelor, ceea ce va permite astfel operatorilor și agențiilor de turism să economisească 390 de milioane EUR pe an, conform estimărilor;
 • excluderea din domeniul de aplicare a directivei a călătoriilor de afaceri organizate, ceea ce ar trebui să genereze economii de până la 76 de milioane EUR pe an;
 • introducerea, la nivelul UE, a unor norme în materie de informare, răspundere și recunoaștere reciprocă a sistemelor naționale de protecție în caz de insolvabilitate, facilitând astfel schimburile comerciale transfrontaliere.

Sursa: Comisia Europeana
Foto: wikipedia

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.