Comisia publica raportul privind strategiile nationale pentru integrarea romilor

În recentul raport adoptat, Comisia Europeană a invitat statele membre ale UE să pună în aplicare strategiile lor naționale pentru a îmbunătăți integrarea economică și socială a celor 10 ‑12 milioane de romi din Europa, potrivit Reprezentanţei Comisiei Europene în România. Statele membre au elaborat aceste planuri ca răspuns la Cadrul UE pentru Strategiile Naționale de Integrare a Romilor, document adoptat de Comisie la data de 5 aprilie 2011.

Cadrul UE identifică patru domenii principale în care trebuie depuse eforturi la nivel național în vederea îmbunătăţirii integrării romilor: accesul la educaţie, locuri de muncă, asistenţă medicală și, respectiv, locuinţe. Pentru prima dată, toate statele membre s-au angajat să elaboreze o abordare integrată care să includă aceste patru domenii prioritare de politică și au prezentat strategii naționale care le vizează.

În raport, Comisia concluzionează că statele membre au depus eforturi pentru a elabora o abordare cuprinzătoare privind integrarea romilor. Cu toate acestea, raportul Comisiei subliniază faptul că sunt necesare eforturi suplimentare în ceea ce privește asigurarea unei finanțări suficiente pentru incluziunea romilor, instituirea unor mecanisme de monitorizare, precum și pentru combaterea discriminării și segregării.

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Incluziunea romilor în Europa este un imperativ economic și social comun, dar și o obligație morală, chiar dacă provocările cu care se confruntă comunitățile de romi diferă de la un stat membru la altul. Acest raport subliniază necesitatea propunerii noastre din octombrie 2011, conform căreia statele membre ar trebui să dispună de o strategie corespunzătoare privind incluziunea romilor înainte de a beneficia de asistență în domeniu prin intermediul Fondului Social European, în perioada financiară 2014-2020.” În strategiile lor, toate statele membre admit necesitatea reducerii decalajului dintre romi și restul populației în cele patru domenii-cheie stabilite de Comisia Europeană.

Majoritatea statelor membre au prezentat măsuri specifice cu privire la modul în care intenționează să atingă obiectivele convenite.

Printre exemplele bune se numără:

  •      promovarea incluziunii romilor în domeniul educației în Slovenia, Spania și Finlanda;
  •      programe pentru îmbunătățirea ocupării forței de muncă în Bulgaria și Spania;
  •      sprijin pentru accesul romilor la asistență medicală în Ungaria, Irlanda și România și măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit în Franța și Ungaria (pentru mai multe exemple, a se vedea anexa).

Un alt aspect pozitiv este acela că toate statele membre au răspuns apelului Comisiei de a înființa puncte de contact naționale pentru a urmări punerea în aplicare a strategiilor naționale. Acest fapt arată că există o voință politică puternică pentru a răspunde provocărilor legate de integrarea romilor.

Cu toate acestea, evaluarea subliniază, de asemenea, că majoritatea statelor membre nu au alocat până acum resurse bugetare suficiente pentru incluziunea romilor. Numai 12 țări au indicat în mod clar fondurile alocate, indiferent dacă acestea provin din surse naționale sau europene, și au prezentat sume specifice pentru măsurile de politică privind incluziunea romilor în documentele lor de strategie (Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Suedia).

Pentru fiecare dintre cele patru domenii-cheie pentru integrarea romilor, Comisia adresează recomandări de politică statelor membre și oferă feedback adaptat privind fiecare strategie națională, subliniind elementele fundamentale și identificând principalele lacune.

Comisia va evalua periodic măsurile întreprinse de statele membre ca o continuare a raportului. Comisia va publica rapoarte anuale privind progresele înregistrate ca urmare a măsurilor adoptate la nivel național în conformitate cu Cadrul UE. Aceste rapoarte privind progresele înregistrate nu numai că vor permite menținerea, fără îndoială, a integrării romilor pe agenda UE, ci vor crea și o presiune inter-pares, care va stimula statele membre să pună în aplicare recomandările Comisiei, precum și acțiunile pe care ele însele le-au anunțat în strategiile lor.

Mai multe informaţii aici.

Foto: ec.europa.eu

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *