Comisia stabilește noi măsuri în favoarea stabilității, creșterii economice și locurilor de muncă

Comisia Europeană a adoptat un pachet de recomandări privind măsurile bugetare și reformele economice menite să sporească stabilitatea financiară, să stimuleze creșterea economică și să creeze locuri de muncă în UE. Recomandările sunt specifice fiecărei țări, ținând seama de situația existentă în fiecare stat membru. De asemenea, Comisia a emis recomandări pentru zona euro în ansamblu și a prezentat viziunea sa privind acțiunile de politică necesare la nivelul UE pentru completarea măsurilor adoptate la nivel național, astfel încât să se concretizeze o inițiativă ambițioasă de creștere economică a UE, ancorată pe două nivele. Comisia a prezentat, de asemenea, concluziile a 12 analize aprofundate în contextul Procedurii privind dezechilibrele macroeconomice și a prezentat Consiliului recomandări referitoare la Procedura privind deficitul excesiv.

Președintele Barroso a declarat: „Astăzi, Comisia a luat decizii importante care stabilesc acțiunile următoare ce trebuie adoptate atât la nivel național, de fiecare stat membru, cât și la nivelul UE pentru creșterea competitivității noastre,stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă, precum și pentru consolidarea fermă a Uniunii noastre economice și monetare. Aceste decizii reflectă rolul vital pe care îl îndeplinește Comisia în centrul guvernării economice a Europei. Recomandările noastre sunt adaptate fiecărui stat membru, dar sunt parte dintr-o abordare coerentă în vederea reechilibrării economiei europene. Am realizat progrese importante: finanțele publice încep să se amelioreze, iar dezechilibrele încep să fie eliminate. Direcția de urmat este clară: acum trebuie să ne dublăm eforturile, atât la nivel național, cât și la nivel european, pentru a avansa mai repede, mai departe.”

Din acest al doilea set de recomandări specifice pentru fiecare țară rezultă o serie de mesaje-cheie. Referitor la finanțele publice, statele membre, în ansamblu, adoptă măsurile necesare pentru restabilirea sustenabilității, dar, în unele cazuri, consolidarea ar trebui să fie mai propice creșterii. Șomajul și, în special, șomajul în rândul tinerilor, constituie o problemă gravă – și, cu toate că nu există un remediu instantaneu, trebuie să se întreprindă măsuri urgente pentru creșterea productivității și pentru o mai bună corelare a competențelor și formării profesionale cu cerințele de pe piața muncii. Multe state membre întreprind reforme structurale majore, inclusiv reforma pieței muncii la nivel național. Reformele contribuie la stimularea competitivității și la corectarea dezechilibrelor macroeconomice în Europa. Cu toate acestea, este nevoie de mai multă acțiune la nivelul UE pentru deblocarea potențialului nostru de creștere, crearea de oportunități pentru dezvoltarea întreprinderilor și pentru a permite valorificarea potențialului de creare de locuri de muncă în sectorul serviciilor și în sectorul energiei, precum și în economia digitală.

În fine, Comisia a jalonat principalele etape necesare pentru realizarea unei Uniuni economice și monetare depline, inclusiv a unei Uniuni bancare: supravegherea financiară a zonei euro și garanții de depozit la nivelul întregii zone euro. Acest proces va trebui să țină seama de chestiuni juridice, cum ar fi modificări ale Tratatului și constituționale, dar va conferi o mai mare legitimitate și responsabilitate democratică mișcărilor de integrare viitoare.

Mai multe informații AICI.

Sursa: ec.europa.eu

Foto: thesecondgreenrevolution.blogspot.com

Share daca ti-a placut articolul:

One Response to Comisia stabilește noi măsuri în favoarea stabilității, creșterii economice și locurilor de muncă

  1. Pingback: Barroso pregătește calendarul pentru o mai mare integrare europeană | caleaeuropeana.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.