“Concursul Inovării”, organizat de Oficiul European de Brevete. Cine a câştigat etapa naţională

Cu ocazia aniversării a 40 de ani de la semnarea Convenţiei Brevetului European, Oficiul European de Brevete organizează un concurs de idei inovative, pentru a oferi participanţilor din statele membre oportunitatea de a explora diversitatea documentaţiei referitoare la brevete, precum și pentru a sugera noi tematici de inovare, în special în domeniul tehnologiilor ecologice și al sectoarelor de dezvoltare durabilă. Concursul se adresează studenţilor, masteranzilor sau doctoranzilor care au cel puţin 18 ani şi sunt înscriși la orice disciplină, la o universitate, colegiu sau o instituţie academică.

Afis Epa 48X68-01Concurenţii din fiecare ţară au fost invitaţi, într-o primă etapă, să participe la o selecţie naţională, Oficiile Naţionale de Brevete ale statelor membre ale Organizaţiei având responsabilitatea selectării unei singure candidaturi pentru fiecare dintre cele cinci domenii tehnice propuse de organizatori: A. Producţia alimentară durabilă; B. Producţia și stocarea ecologică de energie; C. Gestionarea deșeurilor, reciclarea și mineritul urban; D. Sisteme inteligente de transport și de gestionare a traficului; E. Tehnologii pentru locuinţe inteligente.

În ţara noastră, selecţia naţională a revenit în sarcina Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, derulându-se în perioada ianuarie – martie 2013. În concurs s-au înscris 22 de lucrări constând dintr-un studiu pentru un proiect de cercetare de interes pentru sectorul de cercetare – dezvoltare. Lucrările au fost analizate de către un juriu format din specialiști cu înaltă calificare în domeniile propuse, din cadrul OSIM, un singur concurent sau o echipă de concurenţi fiind selectată pentru fiecare domeniu tehnic menţionat. Selecţia a avut la bază acordarea unui punctaj pentru fiecare din criteriile de evaluare conform Regulamentului de concurs al Oficiului European de Brevete.

 

În urma procesului de jurizare, a fost desemnat câte un câştigător pentru fiecare dintre cele cinci domenii tehnice.

A. Producţia alimentară durabilă: doctorand Oana Lelia Pop, de la Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj, Facultatea de Biotehnologie, cu lucrarea „Microsfere – suport pentru celulele probiotice în iaurt şi alte produse lactate”;

B. Producţia și stocarea ecologică de energie: Ioan Dănuţ Iuonaş şi Adrian Bogorin, studenţi ai Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Inginerie “Hermann Oberth”, cu lucrarea „Sistem de propulsie, electric, pentru o bicicletă”;

C. Gestionarea deșeurilor, reciclarea și mineritul urban: Andreea-Iulia Iorgu, masterand la Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, cu lucrarea „Eliminarea compușilor organici volatili prezenţi în vecinătatea staţiilor de benzină”.

D. Sisteme inteligente de transport și de gestionare a traficului: echipa multidisciplinară de la Universitatea Politehnica din Bucureşti, alcătuită din studenţii Cristina Vlădescu, Facultatea Automatică şi Calculatoare, secţia Calculatoare, Paul Adrian Tănasă şi Ioan Barbu, Facultatea de Transporturi, Secţia de electronică,telecomunicaţii şi telecomenzi, cu lucrarea „Sisteme de semaforizare inteligente cu senzori de monitorizare”.

E. Tehnologii pentru locuinţe inteligente: Adrian Mihai, Andrei Lazar, Radu Dorgo şi Ovidiu Mihutescu, studenţi la Universitatea ”Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Arhitectură, cu lucrarea „Sursă naturală interactivă de lumină”.

Toţi concurenţii selectaţi la nivel naţional vor primi, începând din octombrie 2013, un abonament pentru o perioadă de un an la instrumentele de cercetare profesionale PISE / GPI utilizate curent de catre Oficiul European de Brevete. De asemenea, toţi concurenţii selectaţi au fost înregistraţi pentru a participa în etapa următoare la un program dedicat de învăţare la distanţă (DL), care le va oferi oportunitatea unică de a afla mai multe despre sistemul de brevete. Îndrumarea primită de la specialiștii Oficiului European de Brevete va permite concurenţilor din toate statele membre să analizeze informaţiile referitoare la brevete, în scopul realizării studiilor și cercetării specifice proiectului final cu care vor participa la concursul european, și al valorificării eficiente a sistemului european de brevete în cariera lor profesională.

Un juriu internațional va evalua lucrările și, pe baza unor criterii transparente, va selecta câte un câștigător pe fiecare domeniu tehnic. Cei cinci câștigători vor fi invitaţi la Munchen pentru a participa la ceremonia de premiere, pe data de 17 octombrie 2013, şi fiecăruia i se va acorda un premiu în valoare de 5 000 Euro. Prin urmare, efortul concurenţilor va primi recunoaștere semnificativă la nivel european. La ceremonia de premiere, tinerii vor prezenta proiectul lor de cercetare în faţa unui public distins, având astfel șansa de a se face cunoscuți în mediul industrial, antreprenorial şi tehnico-ştiinţific european.

Pentru detalii suplimentare, vă invităm să consultaţi: http://www.osim.ro/instruire/concurs_oeb.php

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.