Conferinta IER – Cresterea economica verde – premisa pentru o dezvoltare durabila

Institutul European din România, impreuna cu Ministerul Mediului si Pădurilor organizeaza
CONFERINTA CRESTEREA ECONOMICĂ VERDE – PREMISĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ
Evenimentul va avea loc marti,  19 aprilie 2011, la  Hotel Intercontinental
În ultimii doi ani, conceptul de ”Economie verde” dezbătut, inițial, în mediile de specialitate
cu referire la economia mediului, a pătruns tot mai mult în problematica internațională a dezvoltării
durabile și în discursurile politice privind mediul și dezvoltarea. Îl întâlnim în discursurile șefilor de
stat, ale miniștrilor de finanțe, în comunicatele G20, fiind discutat în contextul dezvoltării durabile și
al eradicării sărăciei. Această preocupare recentă pentru o economie verde a fost alimentată de
deziluzia generată de disfuncționalitatea piețelor, de crizele multiple apărute în prima decadă a noului
mileniu, în special criza economică și financiară din 2008. Dar, în același timp, comunitatea
internațională este preocupată de căutarea unei noi căi de urmat, a unei noi paradigme a dezvoltării
economice –în care bunăstarea materială nu este asigurată obligatoriu prin creșterea riscurilor legate de
mediu, prin epuizarea resurselor și adâncirea disparităților sociale.
Adoptarea unei viziuni comune având ca scop decuplarea creșterii economice de utilizarea
excesivă a resurselor naturale prin limitarea extragerii materiilor prime naturale, prin reintroducerea în
sistemele economice a materialelor rezultate după consum, printr-un managementul durabil al
deșeurilor și chimicalelor, prin asigurarea unor sisteme de distribuție și transport care să aibă ca efecte
limitarea emisiilor de poluanți și efectele negative asupra sănătății mediului și a oamenilor; toate
complementar sau cumulate să permită îmbunătățirea sănătății oamenilor și respectarea capacităților
de suport a ecosistemelor naturale, având ca obiective centrale eradicarea sărăciei și îmbunătățirea
calității vieții.
Tranzitia către o economie verde are solide justificări economice si sociale. Pentru o astfel de
transformare a dezvoltării economice, trebuie o concentrare a eforturilor atât din partea guvernelor cât
și a sectorului privat. Acesta înseamnă ca guvernele să creeze condițiile pentru produse verzi și cu
impact redus asupra mediului, prin eliminarea progresivă a subvențiilor învechite, reformarea
politicilor și oferirea de stimulente noi, consolidarea infrastructurii de piată si mecanismelor bazate pe
piată, redirectionarea investitiilor publice, ecologizarea si achizitiile publice. Pentru sectorul privat,
acest lucru ar implica întelegerea si dimensionarea oportunităților reprezentate de tranzitia către o
economie verde într-o serie de sectoare – cheie, si răspunsul la reformele politice si stimulente, prin
niveluri mai ridicate de finantare si de investitii în astfel de produse.
Economia verde, așa cum este definită de recentul Raport al Programului Națiunilor Unite
pentru Mediu (lansat în februarie 2011), are ca rezultat îmbunătățirea bunăstării și echității sociale,
concomitent cu reducerea semnificativă a riscurilor de mediu și deficitului ecologic.
Tranziția spre o economie verde înseamnă politici si investitii care vor decupla creșterea
economică de cresterea consumului curent intensiv de materii prime si energie. O economie verde
poate fi gândită ca o economie cu emisii reduse, prin utilizarea eficientă și durabilă a resurselor si
asigurarea incluziunii sociale. Într-o economie verde, cresterea veniturilor si ocuparea fortei de muncă
ar trebui să fie impulsionate de către investitiile publice si private ce reduc emisiile de carbon si
poluarea, sporesc eficienta energetică si eficiența resurselor, si previn pierderea biodiversităŃii si a
serviciilor ecosistemelor.
În ceea ce privește dimensiunea europeană, este cunoscut faptul că Uniunea Europeană este
promotoarea unor politici la nivel global, privind trecerea către un consum și o producție durabile, de
implementare a eficienței resurselor în scopul de a reduce și a opri presiunea asupra ecosistemelor
naturale. Ambele documente strategice – Strategia Dunării și Strategia Europa 2020 se înscriu în
respectarea acestor obiective.
Printr-o serie de elemente precum îmbunătătirea infrastructurii printr-o conectivitate sporită,
protectia mediului, dezvoltarea socio-economică si cresterea prosperitătii, îmbunătătirea guvernantei
la nivel institutional, Strategia Dunării are în vedere atât valorificarea resurselor existente, cât si
dezvoltarea de noi tehnologii si capacităti de inovare la nivelul macro-regiunii Dunării.
În cadrul Strategiei Europa 2020 este inclusă initiativa privind utilizarea mai eficientă a
resurselor naturale, obiectiv important în contextul schimbărilor climatice si a diversificării surselor
de energie. Strategia urmăreste, între altele, o serie de obiective legate de conceptul de dezvoltare
durabilă, vizând trinomul ”20x20x20” (reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%, cresterea
eficientei energetice cu 20% sau scăderea consumului de energie cu 20%, cresterea ponderii surselor
regenerabile de energie în consumul final brut de energie la 20%) până la nivelul anului 2020.
Conceptul de dezvoltare durabilă implică investitii substantiale în domeniul cercetării-dezvoltării, arie
prioritară în cadrul acestei strategii.
Prin urmare, cel putin din punct de vedere principial, dezvoltarea durabilă stă la baza reluării
cresterii economice în ansamblu UE, deoarece economia trebuie să fie inteligentă, în sensul de a se
baza pe cunoastere si inovare, să fie durabilă în sensul de a promova o eficientă sporită în utilizarea
resurselor, de a majora performantele ecologice si a încuraja cresterea competitivitătii si, nu în ultimul
rând, să întărească incluziunea în sensul de a creste gradul de ocupare a fortei de muncă si de a
consolida coeziunea socială si teritorială a UE.
Persoane de contact:
Luminita Ghită, Coordonator național pentru CSD19, Ministerul Mediului si Pădurilor,
luminita.ghita@mmediu.ro
Florentina Costache, Sef Serviciu Comunicare si Marketing, Institutul European din România,
florentina.costache@ier.ro
Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *