Conferinţa Internaţională “Environmental Capacity Building”

Conferinţa Internaţională “Environmental Capacity Building”, organizată de Balkan Environmental Association (BENA), Academia Română şi Centrul European de Excelenţă pentru Mediu, Universitatea din Galaţi “Dunărea de Jos”, se va desfăşura în perioada10-13 noiembrie 2011, la Academia Română.

Deschiderea oficială a conferinţei va avea loc vineri, 11 noiembrie 2011, începând cu orele 9:00. În cadrul sesiunii inaugurale, vor explica importanţa implementării unui astfel de proiect pentru cercetarea românească şi regională: Preşedintele Academiei Române, Acad. Ionel Haiduc, Preşedintele BENA, Prof. Fokion K. Vosniakos, Decanul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, Prof. Lucian Georgescu, Vice-preşedintele BENA, Prof. C. Zanbak.

 

Conferinţa se desfăşoară în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu finanţare europeană pentru:

  1. 1.      Eficientizarea activităţii studenţilor din cadrul ciclului de studii doctorale.

Proiectul se adresează unui grup ţintă format din 60 de doctoranzi şi are ca obiectiv general: dezvoltarea capacității științifice a grupului țintă precum și formarea doctoranzilor ca viitori manageri ai activității stiințifice și tehnologice, atât în instituțiile de cercetare cât și în companiile care înglobează produse ale cercetării științifice direct în procesul productiv.

Obiectivele specific ale proiectului sunt următoarele: Stimularea activității doctoranzilor în activitatea de pregătire profesională și cercetare stiințifică; Sprijinirea unui număr de 60 doctoranzi în domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de Cercetare Dezvoltare în domeniile eligibile de doctorat pentru care Universitatea are asigurată finanțarea de bază din bugetul de stat prin acordarea de burse de studiu și subvenții; Îmbunătățirea conținutului programelor de studii doctorale și creșterea adaptabilității acestora la evoluțiile științifice și tehnologice pe plan intern și internațional; Creșterea eficienței activității de cercetare științifică și tehnologică din universitate prin îmbunătățirea participării grupului țintă în proiecte de cercetare internațională și în publicații științifice; Sprijinirea participării doctoranzilor la stagii internaționale în laboratoare de prestigiu pentru îmbogățirea experienței științifice și accesului la resurse europene de cercetare și învățare.

  1. 2.      Calitatea şi continuitatea formării în cadrul ciclului de studii doctorale.

Proiectul se adresează unui grup ţintă format din 60 de doctoranzi şi oferă: burse interne cu un cuantum maxim de 2200 RON şi burse externe cu un cuantum maxim de 4200 RON (pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 8 luni).

Obiectivul general  al proiectului este  stimularea dezvoltării capitalului uman cu înaltă calificare reprezentat de doctoranzii Bologna.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: utilizarea experienţei dobândite pentru perfecţionarea activităţii doctorale şi pentru valorizarea în condiţii de maximă eficienţă a potenţialului uman şi material existent; îmbunatăţirea conţinutului programelor de studii doctorale şi creşterea adaptabilităţii acestora la evoluţiile ştiinţifice şi tehnologice pe plan intern şi internaţional; creşterea eficienţei activităţii de cercetare ştiinţifică şi tehnologică din universitate prin îmbunătăţirea participării grupului ţintă în proiecte de cercetare internaţională şi prin publicaţii ştiinţifice; asigurarea unei selecţii atente şi de valoare a partenerilor din ţările Uniunii Europene care vor asigura participarea doctoranzilor la stagii internaţionale; asigurarea condiţiilor materiale pentru activitatea de cercetare (burse interne şi externe); participarea în proiecte naţionale şi internaţionale în colaborare cu institute de cercetare, universităţi şi parteneri din mediul economic şi social; susţinerea de cursuri şi seminarii de specialitate de către experţi interni şi externi.

Beneficiarul acestor proiecte este Universitatea “Dunărea de Jos”-Galaţi.

Temele principale care vor fi dezbătute în cadrul conferinţei se axează pe aspecte actuale, ce ţin de problemele mediului: “Chemistry: a friend of the Environment?”, “Agrochemicals and environment”, “Determination of the detective levels of radioactivity in the metal recycling”, “Danube water quality index in the Galati area”, “Tailings management facilities for extractive industries”, “Loss of nitrogen with dranage water in a field trial with diffonitrogen rates”.

Balkan Environmental Association (B.EN.A.) este o organizaţie internaţională non-profit, care reuneşte oameni de ştiinţă din spaţiul balcanic şi regiunea Mării Negre. Organizaţia reprezintă o reţea formată din institute de cercetare de prestigiu, universităţi şi ONG-uri din regiune, facilitând schimburile de date ştiinţifice şi cooperarea regională între instituţii, având ca scop reabilitarea şi dezvoltarea durabilă a mediului.

PR&Comunicare

Email: planificare@sanatateamediagroup.ro

Telefon: 0730.600.094

 

 

 

 

 

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *