CSDE și Editura Wolters Kluwer publică “Working Paper 2010-2011: „De la principiile democratice (TUE) la principii (TFUE)”. Se face apel pentru noi studii și cercetări

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Române, partener traditional al Editurii Wolters Kluwer, face public articolul care a facut parte din apelul de contributii “Working Paper 2010-2011: „De la principiile democratice (TUE) la principii (TFUE)””. Articolul a fost publicat in Revista Română de Drept European, nr. 2/2011.

Articolul integral poate fi citit aici.

De asemenea, Revista Română de Drept European are o rubrică permanentă dedicată activităţilor ştiinţifice ale Centrului de Studii de Drept European: http://www.csde.ro/?p=627

Totodată, Centrul de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române anunţă deschiderea unui nou apel pentru elaborarea de studii şi cercetări.
Persoanele interesate pot trimite o scrisoare de intenţie, care trebuie să includă obligatoriu titlul şi un rezumat al lucrării propuse până la data de 10.02.2012. Titlul şi rezumatul trebuie elaborate în limba engleză. Un comitet ştiinţific de specialitate [peer-review] va selecta propunerile de lucrări transmise până la data de 28.02.2012. Lucrările trebuie finalizate până la data de 20 iunie 2012.
Lucrările se vor circumscrie temei „Rolul judecătorului naţional în interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene”.

Creşterea numărului de trimiteri preliminare din România, în particular, dar şi recurgerea constantă la mecanismul trimiterii preliminare (art. 267 TFUE) de către instanţe judecătoreşti din statele membre fac din Curtea de Justiţie cea mai importantă sursă vie a dreptului UE. Cu toate acestea, principii importante ale dreptului UE constituie pentru instanţa naţională criterii şi surse pentru interpretarea şi aplicarea dreptului UE. Lucrările alese vor trebui să abordeze aspecte de ordin teoretic şi practic ale procedurii pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, atât din perspectivă naţională, cât şi unională.

Informaţii, adresa de contact: mihai.sandru@csde.ro

Coordonatori ai proiectului:
Mihai Şandru
Giuseppe Martinico
Mihai Banu
Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *