Cum ne afectează direct politicile Uniunii Europene?

european_union_member_countriesMilioane de joburi create, 2.000 de km de autostradă construiţi, 4.000 de km de cale ferată, 14. milioane de oameni au acces la reţele de apă curată, 38.000 de proiecte de cercetare finanţate sunt rezultate concrete ale politici de coeziune între 2000 şi 2006.

Cum ne afectează direct politicile Uniunii Europene?  Este o întrebare pe care şi-o pune multă lume in România şi mai ales cei care nu cred în construcţia europeană, deşi numărul acestora este mai mic ca şi in majoritatea statelor europene. Românii au crezut ca integrarea în UE le va aduce un mod crescut de viaţă peste noapte. “Euforia” europeană s-a mai stins. Beneficiile absorbţiei de fonduri europene vor putea fi cuantificabile dupa 2015.

Politica de coeziune este una dintre cele mai vizibile politici ale Uniunii Europene. Toate cele 27 de ţări UE beneficiază de pe urma politicii de coeziune prin cele trei fonduri ale sale, Fondul european de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune şi Fondul Social European, pentru îndeplinirea următoarelor scopuri:

 • reducerea diferenţelor economice
 • dezvoltarea unor economii regionale competitive şi diversificate
 • stimularea creşterii durabile şi a creării de locuri de muncă

Finanţarea de la politica de coeziune a adus beneficii pentru milioane de cetăţeni ai UE, nu numai prin crearea de locuri de muncă şi stimularea condiţiilor adecvate pentru creştere, ci şi prin investiţii în modernizarea infrastructurii, lucrări de ameliorare a mediului, sprijin pentru întreprinderi, precum şi în aptitudinile, educaţia şi formarea oamenilor.

Comisia Europeană a elaborat un raport care a fost publicat pe data de 19 Aprilie  în care  se evaluează rezultatele concrete ale FEDR între 2000 şi 2006. Investiţia de 123 miliarde euro au a avut un impact semnificativ asupra regiunilor din UE:

Economie:

– produsul intern brut (PIB-ul) pe cap de locuitor în regiunile cel mai slab dezvoltate ale UE a crescut, în 2006, de la 66% din media pe UE 25 la 71%.

– se estimează că au fost create un număr de 820 000 de locuri de muncă în regiunile cel mai puţin dezvoltate ale UE şi 730 000 în regiunile mai dezvoltate

Mediu:

– politica de coeziune a avut o contribuţie majoră prin faptul că a ajutat regiunile să respecte standardele de mediu ale UE. De exemplu, 14 milioane de persoane în plus au fost conectate la sistemele moderne de aprovizionare cu apă, şi încă 20 de milioane de persoane beneficiază de sisteme de tratare a apei reziduale (adică circa 50% din totalul populaţiei UE nou conectate în această perioadă)

Transport:

– politica de coeziune a finanţat construirea şi remodernizarea a aproape 100 000 km de drumuri şi autostrăzi şi a furnizat aproape 4 000 km de cale ferată.

– 24% din totalul autostrăzilor şi 13% din sistemele feroviare de mare viteză construite în UE între 2000 şi 2006 au fost cofinanţate de la politica de coeziune.

IMM-uri:

peste 67 000 de întreprinderi mici şi mijlocii au primit sprijin, ceea ce a dus la crearea a 200 000 de locuri de muncă.

Cercetare si Dezvoltare:

aproape 38 000 de proiecte de cercetare şi dezvoltare au primit sprijin prin crearea a peste 13 000 de noi locuri de muncă de durată în cercetare.

Un alt raport privind realizările Directoratului General  Regio în ultimii cinci ani este disponibil pe siteul Comisiei Europene. Ultimii cinci ani în evoluţia UE au coincis cu un nou val de aderare pe un fundal de intensificare a globalizării,  de preocupările legate de aprovizionarea cu energie, declinul demografic, schimbările climatice şi, mai recent recesiunea globală. Această privire de ansamblu asupra ultimilor cinci ani descrie principalele provocări, începând din 2004-2005 în cazul în care politica regională a fost o parte esenţială a răspunsului, la aceste probleme la nivel european. Raportul stabileşte aceste realizări şi inovaţiile referitoare la politici şi descrie măsurile care au fost preluate in aceşti  ultimi ani pentru a pregăti terenul pentru viitoarea politică. Urmează un instantaneu al realizărilor cheie, 2004-2009 al politicii regionale a Uniunii Europene:

 1. Îmbunătăţirea competitivităţii globale a regiunilor europene prin lansarea cu success a 335 de programe de finanţare  sectoriale şi regionale pentru perioada 2007-2013
 2. Stimularea investiţiilor in cercetare şi inovaţie in valoare de 230 de miliarde de euro dintr-un total de 347 de miliarde de euro în conformitate cu noua abordare strategică pentru perioada 2007-2013 aliniată la politica prioritară a Europei- (strategia revizuită de la Lisabona pentru creştere economică şi creearea de noi locuri de muncă)
 3. Sprijinirea regiunilor pentru ieşirea din criză prin furnizarea unor surse de finanţare stabile care să stimuleze redresarea economică printr-o flexibilitate mai mare  si o simplificare a procedurilor birocratice
 4. Consolidarea cooperării între regiuniile şi ţăriile din Europa printr-o nouă generaţie de programe de cooperare teritorială şi prin intermediul instrumentului juridic creat pentru facilitarea parteneriatelor, Gruparea Europeană de Colaborare Teritorială
 5. Multiplicarea resurselor de investiţii prin noi iniţiative comune cu instituţiile financiare internaţionale, introducerea unor forme inovative de finanţare, cum ar fi oferirea de fonduri cu rate preferenţiale de împrumut, pentru suportul dezvoltării IMM-urilor (inclusiv pentru micro-întreprinderi) şi dezvoltare urbană
 6. Creşterea transparenţei prin consultările publice cu privire la toate iniţiativele de politici şi publicarea listelor tuturor beneficiarilor de fonduri
 7. Promovarea parteneriatului prin implicarea mai stransă cu regiuni şi oraşe, afaceri şi ONG-uri şi promovarea de reţele pentru schimbul de experienţă şi lucrul in comun
 8. Sprijinirea ţărilor candidate pentru aderarea la UE cu ajutorul Instrumentelor de Pre-Aderare pentru a iniţia proiecte de investiţii şi de colaborare transfrontalieră.
 9. Acordarea de ajutor prin Fondul de Solidaritate pentru 18 state membre in cazul a 34 de catastrofe naturale
 10. Deschiderea către restul lumii prin promovarea unui model de politică regională cu principalele ţări din afara Uniunii cum ar fi Brazilia, Rusia si China.

Johannes Hahn Comisarul European al DG Regio subliniază importanţa politicii de coeziune  într-un interviu al ultimului număr al  publicaţiei Panorama: “O politică în valoare de  50 de miliarde de euro  pe an reprezintă cu siguranţă o mulţime de bani! Cred cu tărie că politica de coeziune trebuie să se concentreze mai mult pe rezultate, cu criteriile de performanţă care să reflecte natura  intervenţiilor şi a obiectivelor strategice ale acestei politici. Milioane de proiecte au fost susţinute de acestă politica. Aceste proiecte spun povestea modului în care investiţiile susţinute în infrastructură, în îmbunătăţirea mediului, în inovare şi dezvoltarea afacerilor, precum şi în dezvoltarea competenţelor personale, au emis beneficii reale pentru cetăţenii din întreaga UE.”

Gratian Mihailescu

Consultant Afaceri Europene

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *