De ce sunt romii o sursă de spaimă și ostilitate

Acum, când Europa se confruntă cu cea mai gravă criză economică din ultimele decenii, este inevitabil ca tensiunile sociale să crească, ceea ce permite reafirmarea unora dintre elementele cele mai întunecate ale spiritului european. Una dintre formele prin care se manifestă acestea este starea de anxietate şi conflictuală axată pe minorităţile rome.

În Ungaria, mobilizarea la proteste aproape paramilitare împotriva “criminalităţii ţigăneşti” şi o serie de asasinate rasiste au contribuit la propulsarea partidului de extremă dreaptă Jobbik în Parlament cu aproape 17% din votul popular. În luna august, anul acesta, în Republica Cehă au avut loc ciocniri violente între romi şi non-romi. Mai recent, demonstraţii agresive împotriva romilor au avut loc în Bulgaria în perioada premergătoare alegerilor prezidenţiale.

Comisia este criticată în mod regulat de mass-media pe ideea că ar putea face mai mult pentru populaţia romă din Europa şi suntem avertizaţi, de asemenea, că nu ar trebui să tolerăm anumite acţiuni ale autorităţilor naţionale şi regionale. Desigur – în calitate de “gardian al tratatului” – instrumentele Comisiei sunt strict reglementate de tratatele existente. Dar înţelegem că situaţia romilor a devenit centrul atenţiei şi o chestiune de ruşine colectivă pentru Europa. UE a pus la dispoziţia statelor membre o serie de instrumente juridice, financiare şi de politică pentru rezolvarea situaţiei romilor prin perspective diferite. Trebuie să reducem diferenţa dintre situaţia romilor, care sunt în întârziere în ceea ce priveşte accesul la educaţie, locuri de muncă, asistenţă medicală şi locuinţe, şi cea a restului populaţiei. Aceasta este o responsabilitate comună europeană, precum şi a romilor înşişi, a societăţii civile, a autorităţilor naţionale, regionale şi locale, precum şi a UE.

În 2010, Comisia Europeană a instituit un grup operativ privind romii care să evalueze eficacitatea finanţării UE şi a celei naţionale în toate statele membre. Grupul operativ a constatat că statele membre nu au utilizat posibilităţile oferite de UE în mod eficient pentru a susţine incluziunea economică şi socială a cetăţenilor lor romi. La 5 aprilie 2011, Comisia a adoptat un cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor, care stabileşte obiective generale clare pentru întreaga Uniune Europeană de îmbunătăţire a situaţiei romilor în educaţie, ocuparea forţei de muncă, sănătate şi locuinţe. Până la sfârşitul acestui an, toate statele membre îşi vor prezenta Comisiei strategiile naţionale de integrare a romilor. Platforma europeană pentru romi reprezintă un mijloc de îmbunătăţire a calităţii strategiilor şi încurajează ONG-urile naţionale (inclusiv organizaţiile de romi) să realizeze “rapoarte alternative”. Noile perspective financiare multianuale (bugetul UE pentru 2014-2020) prevăd mai multe şanse de integrare pentru persoanele defavorizate, inclusiv romii, prin restructurarea fondurilor pentru incluziunea socială.

Comisia înţelege gravitatea ostilităţii politizate faţă de romi care se extinde în întreaga Europă. Este mai important decât oricând ca statele Uniunii Europene să se angajeze pe deplin în cadrul UE privind romii şi să utilizeze în mod cât mai eficient instrumentele şi resursele disponibile pentru a reduce inegalitatea şi pentru a permite Europei să depăşească una dintre cele mai întunecate moşteniri din trecutul său.

Autor: Laszlo Sandor, comisar UE pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune.

Articolul integral poate fi accesat pe jurnalul.ro.

Sursa foto: argeseanul.com

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.