Dialog româno-bulgar pe problematica afacerilor europene

Un schimb de experienţă româno-bulgar în domeniul gestionării afacerilor europene a avut loc, vineri 4 noiembrie 2011, la sediul Ministerului Afacerilor Europene. La reuniunea desfăşurată la nivel de experţi, organizată la iniţiativa părţii bulgare, au participat reprezentanţi ai Direcţiei pentru Coordonarea Afacerilor Europene din cadrul guvernului de la Sofia şi specialişti din cadrul MAEur.

“România şi Bulgaria au avut şi continuă să aibă interese şi preocupări comune în plan european. Întâlnirea de astăzi s-a dovedit a fi extrem de utilă şi, prin urmare, am decis ca, în primăvara viitoare, o reuniune similară să se desfăşoare în Bulgaria”, a declarat subsecretarul de stat Răzvan Horaţiu Radu.

Discuţiile de  vineri s-au axat pe coordonarea proceselor de formulare a poziţiei naţionale a fiecărui stat în faţa forurilor decizionale europene şi de monitorizare a îndeplinirii obligaţiilor ce revin României şi Bulgariei în calitate de state membre ale Uniunii Europene. De asemenea, a fost abordată tema asigurării compatibilităţii legislaţiilor celor două state cu dreptul UE. În acest context, partea română şi-a prezentat experienţa legată de funcţionarea Centrului SOLVIT România şi a proiectului EU Pilot.

SOLVIT este o reţea dezvoltată de Comisia Europeană prin care statele membre UE conlucrează pentru soluţionarea problemelor cetăţenilor şi mediului de afaceri cauzate de aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei privind piaţa internă de către autorităţile publice. SOLVIT contribuie la identificarea de soluţii pentru cazurile în care petenţii nu au apelat anterior la proceduri juridice.

În România, SOLVIT funcţionează din anul 2007. Numai în perioada ianuarie-septembrie 2011, centrul SOLVIT România a gestionat 203 petiţii referitoare mai ales la recunoaşterea calificărilor profesionale, securitatea socială, libera circulaţie a persoanelor şi  rambursarea TVA către contribuabilii nerezidenţi.

Baza de date EU Pilot este o platformă electronică dezvoltată şi gestionată de Comisia Europeană pentru soluţionarea, într-o fază timpurie, a situaţiilor de transpunere incorectă a dreptului european, respectiv de neaplicare sau aplicare necorespunzătoare a acestuia, şi care pot duce la declanşarea unei proceduri de infringement. Aceste situaţii sunt semnalate prin intermediul petiţiilor şi plângerilor adresate Comisiei Europene de diferite persoane fizice, organizaţii sau întreprinderi, prin intermediul întrebărilor adresate de membrii Parlamentului European, al petiţiilor înregistrate de Parlamentul European sau al sesizărilor transmise de alte servicii ale Comisiei.

România participă la programul EU Pilot din ianuarie 2011 şi gestionează până în prezent 55 de cazuri.

 

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.