Editorial semnat de comisarul european Valdis Dombrovskis: ”O Uniune Europeană puternică are nevoie de o monedă euro puternică”

Editorial semnat de Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene pentru moneda euro și dialog social, comisar responsabil și pentru stabilitatea financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital.

”O Uniune Europeană puternică are nevoie de o monedă euro puternică

Având în vedere provocările multiple cu care se confruntă astăzi Europa, Comisia Europeană a lansat o dezbatere amplă cu privire la viitorul UE.

Moneda euro este o parte importantă a acestei discuții. De-a lungul anilor, integrarea economică și monetară ne-a făcut mai puternici. Moneda euro este utilizată în prezent de nu mai puțin de 340 de milioane de europeni din 19 țări. Este a doua cea mai utilizată monedă din lume. Ea a favorizat stabilitatea prețurilor și, pentru majoritatea europenilor, a devenit parte a vieții lor de zi cu zi.

ec.europa.eu

Însă criza financiară, deși a început în altă parte a lumii și a avut cauze diferite, a scos în evidență deficiențele modului în care am conceput moneda euro. Criza socială persistentă din multe state membre a subminat încrederea în performanțele ei. Reformele importante întreprinse după criză au abordat unele dintre lacunele și deficiențele modului în care a fost construită moneda euro, dar suntem încă departe de o Uniune economică și monetară completă și adaptabilă. În plus, din cauza divergențelor de opinie și a situațiilor diferite, realizarea de progrese s-a dovedit dificilă. Astăzi, Comisia a publicat un document de reflecție pentru a debloca această dezbatere și a construi un consens politic larg – o viziune comună – pentru moneda euro. 

Trebuie să fim clari cu privire la câteva principii-cheie. Reducerea riscurilor din sistem și partajarea lor la scară mai largă trebuie să meargă mână în mână. Participarea la moneda euro ar trebui să rămână deschisă tuturor statelor membre ale UE, astfel încât o integrare mai aprofundată în rândul membrilor să nu pună în pericol unitatea pieței unice. De asemenea, trebuie să consolidăm mai mult transparența și responsabilitatea democratică a procesului decizional.

Având în vedere aceste principii, am identificat domeniile-cheie în care trebuie să întreprindem acțiuni pe termen scurt și mai lung și am propus opțiuni pentru a stimula dezbaterea.

Un sistem financiar sigur și integrat pe deplin este esențial. Am îmbunătățit deja supravegherea bancară, precum și normele și mecanismele de gestionare a situației băncilor care se confruntă cu probleme. Pe această bază, trebuie să finalizăm Uniunea bancară prin intermediul unor măsuri de reducere suplimentară a riscurilor, printre care se numără și legislația propusă recent și o strategie de reducere a creditelor neperformante, și prin intermediul unui sistem european de asigurare a depozitelor și al unui mecanism de protecție pentru Fondul unic de rezoluție bancară. În paralel, trebuie să accelerăm punerea în practică a Uniunii piețelor de capital. Aceste demersuri vor mobiliza finanțări suplimentare pentru companiile noastre și vor duce la partajarea riscurilor prin canale private.

O Uniune economică și fiscală mai integrată s-ar putea realiza prin consolidarea elementelor de coordonare a politicilor economice europene, asigurându-se faptul că toate țările își finalizează reformele de care economiile lor au nevoie pentru a genera o creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Ea ar putea implica, de asemenea, îmbunătățirea sprijinului financiar de la bugetul UE pentru reformele structurale. Crearea unei funcții de stabilizare macroeconomică pentru zona euro poate fi avută în vedere pentru a sprijini țările care sunt afectate de șocuri economice prea mari, cărora singure nu le pot face față. Există diferite moduri de a atinge acest obiectiv, de exemplu cu ajutorul unui sistem european de protecție a investițiilor care să asigure realizarea de investiții în cazul în care sursele de finanțare naționale devin rare. Indiferent de opțiunea aleasă, aceasta nu ar trebui să conducă la transferuri permanente între țări, sau la transferuri într-o singură direcție, și nici să submineze stimulentele acordate în favoarea unor politici bugetare solide la nivel național.

În fine, trebuie să ne adaptăm și mai mult procesul politic. O mai mare integrare economică aduce după sine integrarea politică. Colaborăm din ce în ce mai strâns cu Parlamentul European, cu guvernele și parlamentele naționale, cu partenerii sociali și cu părțile interesate de la toate nivelurile. 

Moneda unică este una dintre cele mai concrete realizări ale Europei. Ea este mult mai mult decât un simplu proiect monetar. A fost concepută ca o promisiune de prosperitate, iar pentru a proteja această promisiune făcută generațiilor viitoare, trebuie să avem curajul să luăm măsuri pentru a finaliza acum acest proiect.”

***Editorialul a fost transmis Calea Europeană de către Reprezentanța Comisiei Europene în România iar opiniile exprimate reprezintă viziunea autorului***

 

 

.

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.