REALITATEA ECONOMICĂ SI INEFICIENŢA GÂNDIRII POLITICE

sebastian sarbuAutor:  Sebastian Sârbu

După 23 de ani de tranziţie încă nu am reusit să implementăm un sistem economic performant, să generăm o administraţie modernă si mai ales să asigurăm eficienţa politicilor publice, respectiv a măsurilor de reformă necesare pentru viitorul european al României.

Modul de verificare a eficienţei politicilor, proiectelor si programelor unei guvernări este rezultatul economic si social obţinut la nivel naţional. Din acest punct de vedere suntem o ţară care nu a avut o politică consecventă din punct de vedere al reformei economice, cu o legislaţie stufoasă, pe fondul absenţei mecanismelor care să asigure unitatea actului de conducere si finalitatea procesului decizional. Remarcăm că cele mai bune idei reformiste au fost aplicate gresit de a lungul timpului. Pentru absolut orice măsură economico-socială dură trecută cu usurinţă în programele de stânga sau de dreapta a politicii românesti se invocă alternativa-panaceu a economiei capitaliste la care am fi trecut după 1989. Da, am trecut dar numai politico -formal, adică pe hârtie. În fapt s-a procedat la distribuirea avuţiei naţionale si a ,,rolurilor” în sistem pe criterii absolut politice. Acest proces instituţionalizat a fost clasificat în mediile specializate drept ,, fenomenul capitalismului politic”, care a generat sărăcie, atentat la banul public, fiind un tip de capitalism corupt, principala piedică pentru mediul economic concurenţial, libera iniţiativă, formarea I.M.M -urilor si a clasei de mijloc. Deci opusul a ceea ce reprezintă în esenţă si în practica modernă sistemul capitalist asa cum îl stim de la Any Rand si William James încoace.

Mai mult decât atât, toate dicţionarele si analele cercetării consacrate pe plan mondial definesc astfel principiile capitalismului:

,, Principiile fundamentale ale capitalismului sunt întreprinderea privată si libertatea pieţei. Libera concurenţă este aceea care stimulează economia, îmbunătăţeste calitatea produselor si moderează preţurile. Astăzi, când crearea si destinaţia uzinelor se înscriu, în toate ţările occidentale, într-un plan economic ,, naţional” si care răspund unei anumite voinţe planificatoare a statului (…), acordând credite întreprinderilor si prezervând în chip absolut iniţiativa privată…” (dicţionarul de sociologie de la Oxford- 1999)

Din acest punct de vedere este de notorietate agresiunea guvernelor postdecembriste faţă de ecosistemul pieţei, liberalizarea preţurilor, lipsa politicilor proactive de stimulare a economiei si a existenţei unui plan strategic de investiţii, dar si birocraţia ca unul din factorii sufocanţi, de descurajare a liberei iniţiative. Cât despre planificare, ea a fost considerată un concept comunist, si nu un concept strategic economic de specialitate, fiind înlocuită cu paradigmaticul ,,management emergent”. Atunci întreb retoric: unde mai încape conceptul de dezvoltare durabilă? Doar în cărţile academice?

Tot unul din obiectivele reformatoare asumate de clasa politică a fost descentralizarea administrativă. Descentralizarea administrativă nu trebuie să fie un transfer sau o translatare a unor puteri, atribuţii, entităţii derivate etc., adică o emanaţie a puterii centrale, rod al intervenţiei statului. Din acest punct de vedere, conform stiinţei si practicii europene moderne în domeniu, descentralizarea administrativă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

-putere economică;

-bază materială;

-competenţă în gestionarea resurselor;

-responsabilitatea factorilor de decizie;

-mediu politic favorabil;

-sincronicitate cu reforma instituţională.

Acum mai bine de 5 ani presedintele Traian Băsescu vorbea despre un obiectiv necesar de aplicat, care anticipează regionalizarea: descentralizarea resurselor financiare de pe plan central pe plan local.

De atunci nu am observat ca cineva, cel puţin conceptual, să se ridice la înălţimea acestei idei. Ineficienţa gândirii politice în raport cu realitatea economică s-a manifestat si prin asa numita crestere economică, mult trâmbiţată de către guvernele Năstase, Tăriceanu, care în fapt a însemnat continuare unor privatizări controversate, dar în rest nu s-a observat de loc convertibilitatea acestei cresteri economice. Drept dovadă că lipsa de soluţii eficiente, cum ar fi cresterea locurilor de muncă, flexibilizarea sistemului ocupării forţei de muncă, încurajarea iniţiativei particulare, stoparea risipei de resurse, valorificarea capitalului uman si intelectual, a condus la formarea unui sistem economic financiar paralel, la costuri mari de resurse umane si financiare care sunt contabilizate direct de către populaţie, prin ceea ce se generic poartă denumirea de ,, povară socială”. Astăzi există o mai mare responsabilitate în declararea cu entuziasm a nivelului de crestere economică, fiindcă suntem sub lupa Uniunii Europene si nu putem să apreciem economia românească în era globalizării după criterii autarhice, anacronice sau printr-un audit intern.

Oamenii politici de la noi trebuie să înţeleagă din realism si necesitate, că azi politicul nu este decât interfaţa dintre economie si societate. Economicul în lumea de azi tot mai globalizată domină politicul, societatea nefiind altceva decât un sistem pragmatic de interese si valori dezirabile. Din această perspectivă orice politică nerealistă este sancţionată de către economie, prin costuri, pierderi, dezechilibre macroeconomice, dar si de către societatea civilă. Ba mai mult, economia care respiră liber prin asa numitele oaze, rod al investiţiilor si afirmării creative a spiritului întreprinzător si a capitalului intelectual, nu are nevoie de intervenţia statului care oricum si-a dovedit faima de cel mai prost patron.

Autor:  Sebastian Sârbu,

Scriitor membru FSC, GCI Academia Română,
Cerc.dir.stiint. Centrul de Cercetare si Studii
de Securitate Publică- ANSOA

Share daca ti-a placut articolul:

One Response to REALITATEA ECONOMICĂ SI INEFICIENŢA GÂNDIRII POLITICE

  1. radukell 28/08/2013 at 08:43

    articol care dovedeste competenta si o viziune clara per ansamblu care ar trebui sa insemne practic si o lectie facuta de catre actualul guvern rroman format numai din amatori si chiar pitzipoance !!!— Achtung ! Statul roman este aproape in dizolvare !!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.