Cine este Ramona Mănescu, propunerea premierului pentru şefia Ministerului Transporturilor

Ramona Manescu-RAPPLRamona Manescu este este absolventă a Facultăţii de Drept, europarlamentar din 2007, realeasă în 2009, şi membru PNL din anul 1990. Este membra a grupului ALDE din Parlamentul European, fiind coordonator in Comisia pentru Dezvoltare Regionala si membru in Comisia pentru Ocuparea Fortei de Munca si Afaceri Sociale.

De asemenea, face parte din delegatiile Parlamentului European pentru relatiile cu Peninsula Arabica si Japonia.

După absolvirea Facultăţii de Drept, Ramona Mănescu a urmat mai multe cursuri postuniversitare la Colegiul Naţional de Apărare, Colegiul Superior de Securitate Naţională, la Facultatea de Ştiinţe Politice şi la Institutul Diplomatic Român şi a fost a fost expert parlamentar şi vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Tineret, înainte de a fi europarlamentar.

În calitate de raportor ALDE, membru supleant in cadrul Comisiei pentru Educatie si Cultura (CULT), activitatea Ramonei Mănescu presupune:

• Raportor privind competentele cheie pentru o lume in curs de schimbare: punerea in aplicare a programului de lucru “Educatie si formare profesionala 2010”

• Raportor privind promovarea accesului tinerilor la piata muncii, consolidarea statutului stagiarilor si ucenicilor;• Raportor privind Cartea Verde “Eliberarea potentialului industriilor culturale si creative”

• Raport privind “Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea socială și teritorială”

• Raport referitor la agenda pentru noi competențe şi locuri de muncă.

 În calitate de coordonator ALDE in cadrul Comisiei pentru Dezvoltare Regionala a Parlamentului European (REGI), Mănescu notează următoarele activităţi:

Raportor de opinie:

• Aviz referitor la modernizarea achizițiilor publice

Raportor principal:

• Raport privind procedura de achizitii publice

• Raport privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

• Raport privind reteaua de telecomunicatii trans-europeana

Raportor ALDE:

• Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte asistenţa rambursabilă şi ingineria financiară.

• Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară (FEDER şi FSE).

• Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară.

• O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

• Facilitatea „Conectarea Europei”.

• Raport privind al doilea pachet de simplificare a cerinţelor privind utilizarea fondurilor europene

• Raport privind dobândirea coeziunii teritoriale, sociale şi economice în cadrul Uniunii Europene – condiţie esenţială pentru dezvoltarea durabilă şi competitivitatea la scară globală

• Raport privind contribuia politicii de coeziune la atingerea obiectivelor Lisabona

• Raport privind descarcarea de gestiune 2008: Bugetul general al CE

• Raport privind Cartea Albă a Comisiei Europene pe tema adaptării la schimbările climatice

• Raport privind situaţia actuală şi sinergiile viitoare pentru o eficacitate sporită între FEDER şi alte fonduri structurale

• Raport privind Obiectivul 3: O provocare pentru cooperarea teritorială – viitoarea agendă pentru cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi interregională

• Raport privind PIB-ul şi dincolo de acesta – Măsurarea progreselor într-o lume în schimbare

• Raport privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive

• Raport privind eliberarea potențialului industriilor culturale și creative

• Raport privind politica de coeziune și regională a UE după 2013

• Raport privind politica de locuinţe şi politica de dezvoltare urbană

• Raport privind programul de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate

• Raport privind normele comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori

• Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate

• Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consilului privind Sistemul european de conturi nationale si regionale din Uniunea European

• Raport “O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”

• Raport “PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii”

• Regulamentul privind Fondul de Coeziune

• Redezvoltarea urbana ca instrument de crestere economica in cadrul Politicii de Coeziune

• Sistemul european de conturi nationale si regionale din UE

• Regulamentul privind Fondul Social European

Mai multe informatii despre activitatea Ramonei Mănescu în Parlamentul European, aici.

Ramona Mănescu are 41 de ani, este soţia primarului Sectorului 6 al Capitalei, Rareş Mănescu.

 

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.