“Oficiile de transfer tehnologic în universităţile româneşti, o strategie de stimulare, protejare şi transfer al creaţiilor tehnice către industrie”

DT__5345Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), împreună cu Academia Europenă de Brevete (EPA) şi Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OHIM), derulează în prezent o campanie de informare în mediul academic românesc, având ca subiect proprietatea intelectuală. Campania a demarat la începutul anului universitar 2011, ca proiect pilot, desfăşurându-se concomitent în patru ţări membre ale Organizaţiei Europene de Brevete: Spania, Republica Cehă, Turcia şi România. Ţara noastră este parte a Convenţiei Brevetului European şi membră în Organizaţia  Europeană de Brevete din anul 2003.

Scopul proiectului, care a continuat şi în acest an universitar, este acela de a creşte gradul de conştientizare şi transfer de informaţie privind importanţa protecţiei şi valorificării proprietăţii intelectuale, de a promova o cultură a acestui domeniu, având ca ţel şi extinderea curriculei universitare cu un obiect de studiu mai puţin cunoscut în special inginerilor – protejarea proprietăţii intelectuale.

Marcarea încheierii campaniei s-a realizat printr-o dezbatere publică naţională cu tema “Oficiile de transfer tehnologic în universitãţile româneşti, o strategie de stimulare, protejare şi transfer al creaţiilor tehnice cãtre industrie”, organizată la Bucureşti, pe data de 12 martie 2013.

Cu această ocazie participanţii au purtat discuţii pe tema inovării, a protejării proprietății intelectuale și a transferului tehnologic, precum și cu privire la elaborarea unei strategii pentru dezvoltarea viitoare a culturii proprietății intelectuale în universități. La eveniment au participat reprezentanţi ai Academiei Europene de Brevete – domnul Richard Flammer, Principal Director, Patent Information – European Patent Academy şi domnul Noël Campling, Director IP Awareness – domnul Constantin Rânea, Secretar General în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, precum și specialişti din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

“Inovarea porneşte de la o idee, brevetată sau nu, dar valorificată pe piaţă. Universităţile, alături de centrele de cercetare, sunt cele care crează şi aduc plus valoare. Pentru a putea vorbi de inovare, este necesar transferul de tehnologie din institutele de cercetare în mediul economic, iar pentru a sprijini acest proces, am creat reţeaua naţională de cercetare, în cadrul căreia universităţile au trecut printr-o etapă de conştientizare, de consolidare, apoi de creştere în domeniul proprietăţii intelectuale.”, a declarat în dezbatere domnul Constantin Rânea, Secretar General în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

DT__5229Domnul Richard Flammer, Principal Director, Patent Information – European Patent Academy, a spus în deschiderea evenimentului: “Noi oferim sprijin Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru a transforma un proiect important în realitate. De ce facem acest lucru? Pentru că specialiştii din orice domeniu nu pot ignora proprietatea intelectuală. Ei se pot afla fie în situaţia de a beneficia, fie în aceea de a plăti pentru dreptul de a utiliza proprietatea intelectuală. Dacă un specialist nu foloseşte proprietatea intelectuală,  alţii o vor face. El este fie utilizator  fie victimă. Nu există alternativă. Din acest motiv trebuie să ne asigurăm că toţi au acces la informaţia despre proprietatea intelectuală.”

“Suntem într-o sinergie de evenimente: 40 de ani de la semnarea Convenției Brevetului European, România aniversează 10 ani de când a devenit la rândul său membră a Convenţiei  Brevetului European. Din 2011 România este şi  partener, alături de alte câteva ţări europene, într-un program dedicat conştientizării importanţei proprietăţii intelectuale. Putem spune că este o ofensivă, în sensul bun al cuvântului, către universităţi, pentru a pune mai bine în evidenţă uriaşul potenţial inovativ al profesorilor, studenţilor, masteranzilor sau doctoranzilor, parcurgând toată calea de la  creaţie la punerea sa în practică, prin transferul de tehnologie.”, a subliniat în timpul discuţiilor domnul Alexandru Ştrenc, Director General Adjunct OSIM.

Concluziile sintetizate pe parcursul dezbaterii vor fi comunicate în cel mai scurt timp tuturor părţilor implicate în susţinerea procesului de inovare prin valorificarea potenţialului creativ al universităţilor româneşti.

Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Ruxandra Miuţi, telefon 0735870756, email ruxandra.miuti@porternovelli.ro.

 

Despre Academia Europeană de Brevete (EPA)

Mandatul Academiei Europeană de Brevete, cu sediul la Oficiul European de Brevete din Munchen, reflectă necesitatea de a îmbunătăţi structurile de formare şi de educaţie din Europa referitoare  la proprietatea intelectuală legată de brevete.

Academia Europeană de Brevete (EPA) este o instituţie a Organizaţiei Europene de Brevete, iar misiunea sa este de a promova şi sprijini educaţia şi formarea referitoare  la proprietatea intelectuală legată de brevete. Academia Europeană de Brevete asigură coordonarea generală a educaţiei externe şi activităţilor de formare ale Oficiului European de Brevete.

Despre Organizaţia Europeană de Brevete (EPO)

Organizaţia Europeană de Brevete este o organizaţie interguvernamentală înfiinţată pe 07 octombrie 1977, având la bază Convenţia Europeană a Brevetelor (EPC), semnată la München în 1973. Organizaţia are două organisme, Oficiul European de Brevete şi Consiliul de Administraţie, care supervizează activităţile Oficiului.

Organizaţia are în prezent 38 de state membre, cuprinzând toate statele membre ale Uniunii Europene, împreună cu Albania,Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Serbia, Elveţia şi Turcia. Misiunea sa de acordare a brevetelor europene în conformitate cu EPC este efectuată de către Oficiul European de Brevete. Organizaţia îşi are sediul în München.

Despre Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OHIM)

Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne este organismul oficial al Uniunii Europene pentru mărci comerciale şi modele, cu sediul în Alicante. Acesta lucrează de asemenea în parteneriat strâns cu oficiile naţionale de proprietate intelectuală în statele membre ale UE, cu organisme internaţionale şi cu Comisia Europeană, acoperind o gamă largă de aspecte care privesc proprietarii şi utilizatorii de drepturi de proprietate intelectuală.

Oficiul se implică în activităţi de cooperare şi armonizarea cu oficiile naţionale din cadrul UE, precum şi cu instituţii relevante din domeniul proprietăţii intelectuale din afara UE, inclusiv partenerii săi din Trilaterala şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (WIPO). Oficiul menţine, de asemenea, contacte strânse cu organizaţiile de utilizatori importante şi are drept scop să aducă beneficii utilizatorilor de mărci comerciale şi a sistemelor naţionale de mărci, prin promovarea convergenţei dintre birouri, atât în ceea ce priveşte practicile şi instrumentele de proprietate intelectuală.

Despre Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM)

Bazele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci au fost puse în 1906, odată cu gestionarea primei legi române privind brevetele de invenţie.

Începând din 1990, OSIM elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecţiei propreităţii industriale în România şi aplică politica în domeniu. O.S.I.M. administrează un set legi şi acte normative care definesc legislaţia română în domeniul protecţiei proprietăţii industriale.

Ca atribuţie de bază, O.S.I.M. înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale, eliberând titluri de protecţie care conferă titularilor drepturi exclusive pe teritoriul României.

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.