Exclusiv Calea Europeană: Priorităţile noului ministru al muncii

Ca urmare a schimbării Guvernului României, Calea Europeană a trimis o solicitare către ministere pentru a afla care sunt principalele priorități ale noilor miniștri în raport cu poziția României-stat membru al Uniunii Europene. Astăzi prezentăm răspunsul venit din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

“Dosare prioritare în domeniul afacerilor sociale şi ocupării forţei de muncă

Politica socială face parte din competenţele partajate între UE şi statele membre. În cele mai multe cazuri, politicile sociale sunt puse în aplicare în mod mai eficient la nivelul statelor membre decât la nivel european.

UE reglementează normativ în special în ceea ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, prin stabilirea unor standarde minime comune la locul de muncă, prin sprijinirea şi dezvoltarea dialogului social la nivel european, precum şi prin modernizarea relaţiilor de muncă şi prin încurajarea mobilităţii lucrătorilor europeni. De asemenea, un aspect deosebit de important îl constituie coordonarea sistemelor de securitate socială, care garantează faptul că toţi cetăţenii UE care se mută în altă ţară nu sunt dezavantajaţi în ceea ce priveşte securitatea socială, inclusiv accesul la îngrijirile de sănătate.

UE sprijină statele membre în efortul acestora de a crea locuri de muncă şi de a promova incluziunea socială în principal prin intermediul Strategiei Europa 2020.

Libera circulaţie a lucrătorilor reprezintă unul dintre dosarele cele mai importante pentru România. 10 state membre, inclusiv Spania, au decis în decembrie 2011 menţinerea restricţiilor pe piaţa muncii pentru lucrătorii români şi bulgari, în ciuda recomandărilor Comisiei Europene şi a Parlamentului European şi a demersurilor pe plan bilateral.

Până la 31 decembrie 2011, statele membre care au dorit menţinerea restricţiilor pe piaţa muncii pentru lucrătorii români şi bulgari au comunicat Comisiei Europene acest fapt, respectiv Belgia, Germania, Irlanda, Franţa, Luxemburg, Malta, Olanda, Austria, Marea Britanie şi Spania.

Italia şi Cehia au liberalizat total piaţa forţei de muncă de la 1 ianuarie 2012.

Astfel, este o prioritate a autorităţilor române să continue la Bruxelles, dar şi în plan bilateral, să solicite ridicarea restricţiilor.

Strategia Europa 2020

Europa 2020 reprezintă Strategia UE de creştere economică pentru următorii zece ani. În practică, Uniunea a stabilit cinci obiective majore – privind ocuparea forţei de muncă, inovarea, educaţia, incluziunea socială şi mediul/energia – care urmează să fie atinse în 2020 iar statele membre au adoptat propriile lor obiective naţionale în aceste domenii. Monitorizarea Strategiei este inclusă în „semestrul european”, ciclul anual de coordonare a politicilor economice şi bugetare.

Ţinta privind ocuparea forţei de muncă şi ţinta privind incluziunea socială sunt direct gestionate pe plan naţional de către MMFPS, lucrările fiind coordonate cu cele de la nivelul Uniunii prin intermediul participării la Comitetul pentru Protecţie Socială – SPC şi Comitetul pentru Ocupare – EMCO.

Pachetul ocupare

Pachetul “ocupare” a fost lansat de COM în 18 aprilie a.c. şi reprezintă un set cuprinzător de documente care propune măsuri menite să schimbe dinamica pieţei europene a muncii.

Propunerea se concentrează asupra cererii de noi locuri de muncă şi stabileşte modalităţi prin care statele membre să încurajeze angajarea de lucrători.

De asemenea, aceasta identifică domeniile cu cel mai mare potenţial de creare de locuri de muncă pentru viitor: economia ecologică, serviciile de sănătate şi tehnologii informatice şi de comunicare (TIC). Comunicarea Comisiei “Către o redresare generatoare de locuri de muncă” este însoţită de 9 documente de lucru ale Comisiei, care analizează şi pentru unele domenii lansează consultări publice.

Pachetul este în curs de analiză de către statele membre şi reprezintă unul dintre pachetele prioritare pentru domeniul social.

Participarea permanentă şi activă la procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar, corespunzător obiectivului general al convergenţei cu obiectivele Uniunii Europene pentru domeniul politicii sociale şi ocupării forţei de muncă (asumarea statutului de Stat Membru al Uniunii Europene)

 • Coordonarea intra-ministerială în vederea pregătirii documentelor şi asigurarea participării la activităţile instituţiilor europene:

–      la reuniunile formale şi informale/sectoriale ale Consiliului pentru Ocupare, Politică Socială, Sănătate şi Afacerile Consumatorului,  la nivel ministerial:

 • Preşedinţia Daneză (1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2012): o reuniune formală
 • Preşedinţia Cipriotă (1 iulie 2012 – 31 decembrie 2012): 3 reuniuni ale miniştrilor

Următoarea reuniune formală a Consiliului EPSCO este prevăzută a avea loc în perioada 21-22 iunie a.c.

 • Coordonarea intra-ministerială în vederea asigurării participării la reuniunile comitetelor şi grupurilor de lucru ale Consiliului U.E. şi Comisiei Europene pentru domeniul social, la nivel tehnic;

Continuitate în ce priveşte participarea proactivă a MMFPS la agenda UE

Dosare aflate în prezent în negociere la nivel european, prioritare pentru MMFPS, sunt următoarele:

 • Pachetul detaşare;
 • Coodonarea elaborării contribuţiei MMFPS la actualizarea Programului Naţional de Reformă 2011 – 2013, monitorizarea progreselor realizate şi elaborarea raportului de implementare a PNR pentru cele două obiective Europa 2020 aflate în responsabilitatea MMFPS.”

Foto: gov.ro

Share daca ti-a placut articolul:

2 Responses to Exclusiv Calea Europeană: Priorităţile noului ministru al muncii

 1. negoi mariana 14/06/2012 at 14:29

  calea europena… e si aceea a respectarii drepturilor care decur din legi, de ce revolutionarii nu primesc indemnizatiile, asa cum vad ca procedati cu alte categorii sociale, doamna ministru..?

  Reply
 2. negoi mariana 14/06/2012 at 14:30

  calea europena… e si aceea a respectarii drepturilor care decurg din legi, de ce revolutionarii nu primesc indemnizatiile, asa cum vad ca procedati cu alte categorii sociale, doamna ministru..?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *