CIAP a stabilit calendarul de lucru pentru fondurile europene în perioada 2014-2020

Comitetul Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP), reunit joi pentru prima dată în formulă completă, a discutat unele dintre aspectele majore ale procesului de programare a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020 şi a decis calendarul acţiunilor sale până în luna aprilie 2013.

Potrivit unui comunicat de presă remis de MAEur, ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, care este şi preşedinte al CIAP, consideră că eficientizarea utilizării fondurilor europene ţine şi de crearea unui sistem de management adecvat. “Este esenţial să construim un sistem de management şi control al fondurilor europene extrem de eficient, în care exigenţa şi rigurozitatea să fie maxime”, consideră ministrul.

De asemenea, ministrul Leonard Orban pledează şi pentru creşterea capacităţii administrative prin selecţionarea unor experţi cât mai competenţi şi asigurarea unui sistem de “salarizare unitară şi motivantă”.

“Pornind de la experienţa acumulată, va fi necesar să se creeze o structură instituţională adecvată, care să garanteze atât o reglementare unitară a activităţilor, cât şi respectarea acestora”, se mai arată în comunicatul de presă.

Creat în baza unui memorandum aprobat de Guvern la 13 iunie, CIAP este un for consultativ la nivel naţional, care funcţionează sub coordonarea Ministerului Afacerilor Europene şi are un rol important în pregătirea corespunzătoare a României pentru utilizarea fondurilor nerambursabile care îi vor fi alocate în viitorul exerciţiu bugetar al Uniunii Europene 2014-2020. CIAP are 12 secţiuni/ comitete consultative, din care zece sunt comitete tematice (CCT) iar alte două sunt comitete reprezentative pentru dezvoltarea regională şi, respectiv, pentru dimensiunea teritorială.

Foto: gov.ro

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.