Ilze Brands Kehris, FRA: În această perioadă dificilă din punct de vedere economic, UE trebuie să garanteze mai mult ca niciodată protecția drepturilor fundamentale

Discriminarea pe criterii etnice rămâne o problemă în Uniunea Europeană, a subliniat Agenţia Europeană a Drepturilor Fundamentale (FRA) în raportul său anual  prezentat la 20 iunie 2012 în Parlamentul European,  lansând un apel statelor membre UE să aplice reglementările în vigoare în domeniul drepturilor fundamentale.

“Discriminarea pe criterii etnice rămâne o realitate în cadrul Uniunii Europene, aceasta fiind sesizabilă în domenii precum sănătatea, educaţia sau ocuparea locurilor de muncă”, a relevat agenţia europeană în raportul său.

UE a adoptat importante măsuri legislative şi de politică, se arată în comunicatul trasnsmis de agenție: de exemplu în domeniul protecţiei victimelor, traficului de persoane şi integrării romilor. Printre alte măsuri, mai multe state membre ale UE şi-au reformat sistemele de protecţie a copiilor şi au depus eforturi pentru a scurta durata procedurilor în instanţă.

Cu toate acestea, provocările persistă. Anul 2011 a reamintit de mai multe ori în mod tragic şi brutal cât de departe pot merge excesele de intoleranţă, dacă nu se iau măsuri preventive. Egalitatea şi nediscriminarea vor rămâne, prin urmare, preocupări de bază. UE şi statele sale membre trebuie să rămână vigilente pentru a se asigura că deficienţele economice predominante nu ameninţă exercitarea drepturilor fundamentale ale tuturor persoanelor din UE.

„În această perioadă dificilă din punct de vedere economic, UE trebuie să garanteze mai mult ca niciodată că nu va exista o diminuare a protecţiei drepturilor fundamentale. Nu este timpul să ne mulţumim cu situaţia actuală”, a afirmat în faţa Parlamentului European preşedintele Consiliului de administraţie al FRA, Ilze Brands Kehris.

Printre aspectele notabile ale Raportului anual din acest an se numără:

  • Protecţia datelor: Recentele eforturi şi discuţii în vederea obţinerii unui echilibru între obligaţiile în materie de drepturi fundamentale şi preocupările legate de securitate în lumina noului cadru UE privind protecţia datelor;
  • Romii: Cum pot fi utilizate strategiile naţionale de integrare a romilor ca viitoare strategii pentru a include şi integra în societate grupurile dezavantajate.
  • Migranţii în situaţie de şedere neregulamentară: obstacolele de ordin juridic şi practic care îi împiedică pe migranţii aflaţi în această situaţie să îşi exercite drepturile de bază ale omului;
  • Discriminarea multiplă: instituţiile UE, instanţele judecătoreşti naţionale şi organismele competente în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi vor recunoaşte din ce în ce mai mult nevoia de a aborda discriminarea pe mai mult de un criteriu, precum discriminarea pe criterii de gen şi origine etnică;

Domeniile cuprinse în Raportul anual sunt azilul şi controlul la frontiere, protecţia datelor, drepturile copilului, egalitatea şi nediscriminarea, rasismul şi discriminarea pe criterii etnice, funcţionarea democratică a Uniunii, accesul la justiţie eficientă şi independentă şi drepturile victimelor infracţiunilor.

Raportul integral poate fi accesat aicihttp://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-2012_Annual-Report-2011_EN.pdf

Raportul anual 2011 al FRA prezintă date concrete şi comparative privind situaţia drepturilor fundamentale la faţa locului în cele 27 de state membre ale UE şi Croaţia. De asemenea, raportul conţine recomandări adresate instituţiilor UE şi statelor membre, pe baza dovezilor constatate. Raportul identifică „principalele evoluţii”, „practicile promiţătoare” şi provocările din viitorul apropiat şi descrie cele mai recente activităţi ale FRA în acest sens.

Mandatul Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) cuprinde furnizarea de recomandări, bazate pe dovezi, factorilor de decizie din UE şi de la nivel naţional, contribuind astfel la dezbateri şi politici pe tema drepturilor fundamentale mai informate, mai bine contextualizate şi într-un cadru mai solid. Agenţia are trei funcţii principale: colectarea de informaţii şi date privind drepturile fundamentale, furnizarea de recomandări bazate pe dovezi Uniunii Europene şi statelor membre şi promovarea dialogului cu societatea civilă pentru a mări gradul de conştientizare cu privire la drepturile fundamentale în rândul publicului. Pentru mai multe detalii accesaţi http://fra.europa.eu.

Foto: chvenertnivart.wordpress.com

Share daca ti-a placut articolul:

One Response to Ilze Brands Kehris, FRA: În această perioadă dificilă din punct de vedere economic, UE trebuie să garanteze mai mult ca niciodată protecția drepturilor fundamentale

  1. constantin 01/08/2012 at 17:48

    Interesant in special pentru cine a fost sau este inca victima a acestor rautati.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.