Îmbunătățirea calității vieții și a mediului, tema principală a Conferinţei Internaţionale “Environmental Capacity Building”

Specialiștii reuniți zilele acestea la București în cadrul Conferinţei Internaţionale “Environmental Capacity Building” au declarat că scopul acestei întruniri a fost în primul rând acela de a discuta problemele existente la nivelul mediului în acest moment în zona de sud-est a Europei.

“Oamenii trebuie să lucreze împreună pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii şi a mediului, începând cu ţara lor şi apoi integrând toată regiunea”, a declarat Vice-preşedintele BENA, Prof. Dr. Caner Zanbak. Acesta a fost completat de Preşedintele Academiei Române, Acad. Ionel Haiduc, care a afirmat că această conferinţă internaţională “urmăreşte în primul rând pregătirea specialiştilor şi educarea acestora: de la educaţia mai largă a populaţiei până la educarea studenţilor, a tinerilor. Calitatea vieţii oamenilor depinde de foarte mulţi factori, printre care şi mediul în care trăim.”

Conferinţa Internaţională “Environmental Capacity Building”, organizată de Balkan Environmental Association (BENA), Academia Română şi Centrul European de Excelenţă pentru Mediu, Universitatea din Galaţi “Dunărea de Jos”, s-a desfăşurat în perioada 11-13 noiembrie 2011, la Academia Română.

Pentru mai multe informatii puteti gasi in comunicatul de presa de mai jos:

Deschiderea oficială a conferinţei a avut loc vineri, 11 noiembrie 2011, începând cu ora 9:00. În cadrul sesiunii inaugurale, au explicat importanţa implementării unui astfel de proiect pentru cercetarea românească şi regională: Preşedintele Academiei Române, Acad. Ionel Haiduc, Preşedintele BENA, Prof. Fokion K. Vosniakos, Decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu din cadrul Universităţii Dunărea de Jos” din Galaţi, Prof. univ. Lucian Georgescu, Vice-preşedintele BENA, Prof. Dr. Caner Zanbak.

Preşedintele Academiei Române, Acad. Ionel Haiduc, a afirmat că această conferinţă internaţională urmăreşte în primul rând pregătirea specialiştilor şi educarea acestora: de la educaţia mai largă a populaţiei până la educarea studenţilor, a tinerilor. Calitatea vieţii oamenilor depinde de foarte mulţi factori, printre care şi mediul în care trăim.

De asemenea, în acest sens, Vice-preşedintele BENA, Prof. Dr. Caner Zanbak, a apreciat că “cel mai important aspect al acestei conferinţe este reuniunea specialiştilor din domeniu pentru a discuta problemele existente la nivelul mediului. Oamenii trebuie să lucreze împreună pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii şi a mediului, începând cu ţara lor şi apoi integrând toată regiunea.”

“Conferinţa Internaţională Environmental Capacity Building, care este organizată împreună cu Academia Română şi Universitatea din Galaţi, urmează spiritul Agendei 21 (în capitolul 37), aprobată de UNESCO, care prevede dezvoltarea resurselor umane, ştiinţifice, organizaţionale şi tehnologice. În acest context, cred că un obiectiv fundamental pentru extinderea potenţialului de dezvoltare este de a spori capacitatea de a evalua şi de a adresa întrebări cruciale legate de modurile de punere în aplicare privind implementarea opţiunilor de dezvoltare bazate pe înţelegerea potenţialului de mediu şi a nevoilor percepute de populaţia ţării în cauză”, a declarat și Preşedintele BENA, Prof. Fokion K. Vosniakos.

Decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, Prof. Lucian Georgescu, a menționat că această conferinţă se bucură de o prestigioasă participare internaţională fiind o oportunitate de întâlnire şi schimb de bune practici ştiinţifice la nivel internaţional şi balcanic, deschisă tinerilor doctoranzi susţinuţi financiar prin proiecte POSDRU.”

Conferinţa se desfăşoară în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu finanţare europeană pentru:

1.     Eficientizarea activităţii studenţilor din cadrul ciclului de studii doctorale.

Proiectul se adresează unui grup ţintă format din 60 de doctoranzi şi are ca obiectiv general: dezvoltarea capacității științifice a grupului țintă, precum și formarea doctoranzilor ca viitori manageri ai activității stiințifice și tehnologice, atât în instituțiile de cercetare cât și în companiile care înglobează produse ale cercetării științifice direct în procesul productiv.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: Stimularea activității doctoranzilor în activitatea de pregătire profesională și cercetare stiințifică; Sprijinirea unui număr de 60 doctoranzi în domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de Cercetare Dezvoltare în domeniile eligibile de doctorat pentru care Universitatea are asigurată finanțarea de bază din bugetul de stat prin acordarea de burse de studiu și subvenții; Îmbunătățirea conținutului programelor de studii doctorale și creșterea adaptabilității acestora la evoluțiile științifice și tehnologice pe plan intern și internațional; Creșterea eficienței activității de cercetare științifică și tehnologică din universitate prin îmbunătățirea participării grupului țintă în proiecte de cercetare internațională și în publicații științifice; Sprijinirea participării doctoranzilor la stagii internaționale în laboratoare de prestigiu pentru îmbogățirea experienței științifice și accesului la resurse europene de cercetare și învățare.

2.     Calitatea şi continuitatea formării în cadrul ciclului de studii doctorale.

Proiectul se adresează unui grup ţintă format din 60 de doctoranzi şi oferă: burse interne cu un cuantum maxim de 2200 RON şi burse externe cu un cuantum maxim de 4200 RON (pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 8 luni).

Obiectivul general  al proiectului este  stimularea dezvoltării capitalului uman cu înaltă calificare reprezentat de doctoranzii Bologna.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: utilizarea experienţei dobândite pentru perfecţionarea activităţii doctorale şi pentru valorizarea în condiţii de maximă eficienţă a potenţialului uman şi material existent; îmbunatăţirea conţinutului programelor de studii doctorale şi creşterea adaptabilităţii acestora la evoluţiile ştiinţifice şi tehnologice pe plan intern şi internaţional; creşterea eficienţei activităţii de cercetare ştiinţifică şi tehnologică din universitate prin îmbunătăţirea participării grupului ţintă în proiecte de cercetare internaţională şi prin publicaţii ştiinţifice; asigurarea unei selecţii atente şi de valoare a partenerilor din ţările Uniunii Europene care vor asigura participarea doctoranzilor la stagii internaţionale; asigurarea condiţiilor materiale pentru activitatea de cercetare (burse interne şi externe); participarea în proiecte naţionale şi internaţionale în colaborare cu institute de cercetare, universităţi şi parteneri din mediul economic şi social; susţinerea de cursuri şi seminarii de specialitate de către experţi interni şi externi.

Preşedintele BENA, Prof. Fokion K. Vosniakos, a mai declarat că Asociaţia de Mediu Balcanică are o activitate deosebită în ceea ce priveşte cercetarea, formarea şi contribuţia socială, în special în România: Sperăm că efortul nostru va îmbunătăţi calitatea vieţii şi a mediului înconjurător din regiunea noastră.

Balkan Environmental Association (B.EN.A.) este o organizaţie internaţională non-profit, care reuneşte oameni de ştiinţă din spaţiul balcanic şi regiunea Mării Negre. Organizaţia reprezintă o reţea formată din institute de cercetare de prestigiu, universităţi şi ONG-uri din regiune, facilitând schimburile de date ştiinţifice şi cooperarea regională între instituţii, având ca scop reabilitarea şi dezvoltarea durabilă a mediului.

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *