UPDATE: Leonard Orban, copreşedinte la cea de-a VIII-a sesiune a Comisiei guvernamentale mixte România-Bavaria

UPDATE: Ministrul afacerilor europene Leonard Orban a luat parte la 6 martie 2012, la Regensburg, la cea de-a VII-a sesiune a Comisiei guvernamentale mixte România-Bavaria, care a decis intensificarea cooperării bilaterale în domenii de interes comun, punând un accent deosebit pe implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.

Reuniunea, coprezidată de ministrul român şi de ministrul de stat pentru afaceri federale şi europene în guvernul landului Bavaria, Emilia Müller, a inclus o trecere în revistă a proiectelor implementate în comun de la precedenta întâlnire a comisiei. La finalul sesiunii, a fost semnat un protocol de colaborare în numeroase domenii precum: economie, transport şi tehnologie, justiţie şi afaceri interne, agricultură şi păduri, ştiinţă şi cultură, protecţia mediului şi sănătate, educaţie, precum şi aspecte cu caracter social.

Printre altele, cele două părţi au convenit să conlucreze pentru realizarea în România a unei reţele de centre logistice şi de reexport pentru Europa Centrală şi de Est, pentru crearea unui centru de competenţă pentru energie regenerabilă la Marea Neagră şi în vederea susţinerii activității lectoratului de studii multidisciplinare românești „Rumaenicum” de la Universitatea Regensburg, deschis anul trecut.

Totodată, părţile au hotărât să colaboreze în procesul de gestionare a fondurilor comunitare de către România prin schimburi de experţi.

„De la aderarea noastră la Uniunea Europeană, s-a observat că România şi Germania au puncte de vedere comune referitoare la numeroase aspecte ale agendei europene”, a subliniat ministrul Leonard Orban, exprimându-şi speranţa că actuala reuniune va contribui la întărirea şi diversificarea relaţiilor dintre cele două state.

„Proiectele asupra cărora ne vom concentra vizează implementarea Strategiei Dunării”, a precizat ministrul landului Bavaria, menţionând că nu a fost o coincidenţă faptul că reuniunea comisiei mixte a avut loc la Regensburg, oraş port la marele fluviu care se afirmă tot mai pregnant drept centru economic, de cultură şi spiritualitate cu reverberaţii în Europea Centrală şi de Est.

***Potrivit unui comunicat transmis Calea Europeana, Ministrul afacerilor europene Leonard Orban efectuează în perioada 5-6 martie 2012 o vizită în Germania, în cursul căreia va lua parte, în calitate de copreşedinte, la cea de-a VII-a sesiune a Comisiei guvernamentale mixte România-Bavaria, ce va avea loc la Regensburg.

Totodată, Leonard Orban se va întâlni, la München, cu preşedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Bavariei, Ursula Männle.

Comisia mixtă guvernamentală România-Bavaria a fost creată în baza unei declaraţii comune semnate la 28 iulie 1999, la Bucureşti, de către premierul de atunci al României Radu Vasile şi primul ministru al landului german Bavaria Edmund Stoiber.

De-a lungul timpului, această comisie s-a dovedit a fi un instrument extrem de util, generând proiecte de colaborare şi măsuri de sprijinire a cooperării bilaterale în domenii de interes comun. De exemplu, în plan economic, această cooperare s-a materializat în participarea activă a firmelor bavareze la procesul de privatizare şi dezvoltare a infrastructurii din România, cooperare în domeniul energetic, în cercetare – inovare, dezvoltarea turismului şi transfer de tehnologie.

Din delegaţia română la sesiunea comisiei guvernamentale mixte, care este condusă de ministrul afacerilor europene, fac parte reprezentanţi ai numeroase ministere.

Din partea României, secretariatul tehnic al comisiei este asigurat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Sursa foto: gov.ro

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *