Leonard Orban a participat la reuniunea Consiliului de Afaceri Generale al UE din 16 decembrie a.c. UPDATE: concluziile evenimentului

Potrivit unui comunicat remis Calea Europeana, ministrul afacerilor europene Leonard Orban a participat în data de 16 decembrie la lucrările Consiliului de Afaceri Generale al Uniunii Europene.

Reuniunea va avea loc la Bruxelles şi va fi consacrată exclusiv pachetului legislativ pentru politica de coeziune în viitorul exerciţiu bugetar al Uniunii Europene, 2014-2020.

În intervenţia sa, ministrul Leonard Orban a pledat pentru asigurarea unui nivel corespunzător de finanţare pentru Politica de Coeziune în ansamblul următorului bugetul multianual al UE şi a apreciat că propunerile legislative ale Comisiei Europene reprezintă o bună bază de discuţie.

„Preocupările României vizează în special sistemul de programare şi implementare a politicii de coeziune, care ar trebui simplificat, sistemul preconizat de condiţionalităţi pentru accesarea fondurilor structurale şi de coeziune, precum şi modul de repartizare a fondurilor în funcţie de nivelul de dezvoltare al regiunilor”, a menţionat ministrul afacerilor europene.

Discuţiile purtate vineri au urmărit patru aspecte majore.

Majoritatea delegaţiilor au fost în favoarea adoptării Cadrului Strategic Comunitar de către Consiliu şi Parlament.

De asemenea, statele membre au fost în mare parte în favoarea utilizării Programului Naţional de Reformă ca principal instrument prin care se va asigura legătura dintre strategia Europa 2020 şi nevoile de dezvoltare specifice ale regiunilor şi statelor membre.

Totodată, delegaţiile participante la Consiliu au salutat propunerea Comisiei Europene de a asigura o anumită concentrare a resurselor pe un număr limitat de priorităţi, considerând însă că este necesară o flexibilizare a propunerii.

Au fost discutate în detaliu şi propunerile Comisiei Europene cu privire la condiţionalităţile legate de politica de coeziune. Majoritatea statelor membre au fost de acord cu condiţionalităţile ex-ante, dar au existat unele rezerve faţă de cele ex-post. În ceea ce priveşte condiţionalităţile macroeconomice, o largă majoritate de state membre s-au exprimat contra acestora sau a aplicării lor de o manieră nediscriminată pentru toate politicile uniunii, nu numai pentru cea de coeziune.

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *