MAE: După aproape șase decenii de activitate în ONU, România va rămâne unul dintre membrii angajați

ONUMinisterul Afacerilor Externe a reafirmat joi, cu ocazia celebrării Zilei Națiunilor Unite, angajamentul țării noastre în favoarea valorilor și principiilor multilateralismului promovate prin Carta ONU.

În cursul ultimilor ani, Organizaţia a înregistrat progrese în domenii importante ale agendei internaţionale: reducerea la jumătate, raportat la anul 2000, a sărăciei extreme, sprijin pentru tranziţia la valorile democratice în multe state, precum şi apariţia unor semne încurajatoare ale creşterii economice în unele state în curs de dezvoltare. Contribuţia efectivă a Organizaţiei în domeniul păcii şi securităţii internaţionale a primit o recunoaştere şi o confirmare de prestigiu prin acordarea anul acesta a Premiului Nobel pentru Pace, Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice, amintește MAE.

Îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului până la termenul stabilit – anul 2015 – face necesară în continuare intensificarea eforturilor comunităţii internaţionale pentru atingerea acestor ţinte specifice, precum şi pregătirea unei agende solide şi pragmatice post-2015.

După aproape şase decenii de activitate în cadrul ONU, România va rămâne în continuare unul dintre membrii săi angajaţi şi îşi propune să aducă o contribuţie semnificativă la menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, la promovarea democraţiei şi a drepturilor omului şi la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare economică şi socială.

În mesajul rostit recent în plenul Adunării Generale a ONU, ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a subliniat: „În calitate de reprezentant al unui stat care, după 1990, a parcurs un proces complex de tranziție politică, economică și democratică, considerăm că toate statele care se află în procese de democratizare au nevoie de sprijinul comunității internaționale. Provocările cu care aceste state se confruntă sunt complexe și includ promovarea guvernanței democratice și a statului de drept, abordarea aspectelor ce țin de încălcări din trecut ale drepturilor omului și încurajarea exercitării corecte a actului de justiție”.

România a afirmat în repetate rânduri dorinţa de a împărtăşi, la rândul său, experienţa  dobândită în acest proces. Pornind de la aceasta, ţara noastră va promova în cursul actualei sesiuni a Adunării Generale a ONU o rezoluţie cu tema „Drepturile omului, democraţia şi statul de drept în contextul Agendei de dezvoltare post-2015”, pornind de la sprijinul larg de care a beneficiat o rezoluţie pe aceeaşi tematică, adoptată la sesiunea din martie 2012 a Consiliului Drepturilor Omului de la Geneva.

De asemenea, în calitate de membru al Grupul de lucru pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, România va contribui, în perioada următoare, la definirea termenilor de referinţă de interes tematic, inclusiv pentru ţara noastră, în conformitate cu deciziile Conferinţei Rio+20 (Rio de Janeiro, iunie 2012).

Sursa: Comunicat MAE
Foto: wikipedia

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.