MAEur respinge criticile IPP privind lipsa de transparență a gestionării fondurilor europene

Potrivit unui comunicat remis Calea Europeana,  Ministerul Afacerilor Europene face o serie de precizări ca urmare a solicitărilor primite de la Institutul pentru Politici Publice printr-un comunicat de presă difuzat în data de 14 martie 2012.

1. Ministerul Afacerilor Europene îşi respectă angajamentul de a organiza o serie de consultări pentru pregătirea procesului de programare a politicii de coeziune pentru viitorul exerciţiu bugetar al Uniunii Europene, 2014-2020.

Până în prezent, au avut loc deja trei asemenea reuniuni : în 26 ianuarie 2012, conferinţa “Lansarea la nivel naţional a procesului de programare a fondurilor europene destinate unei dezvoltări inteligente, incluzive şi durabile 2014 – 2020”, în 20 februarie 2012, o întâlnire cu reprezentanţi ai mediului bancar din România, iar în 29 februarie 2012, conferinţa „Fondul Social European în contextul perspectivei financiare 2014-2020″. Informaţii despre toate aceste evenimente au apărut în presă şi se găsesc şi pe pagina de internet a ministerului.

Alte evenimente publice similare, precum şi consultări tehnice punctuale, în cadrul unor grupuri de lucru consultative tehnice, vor avea loc pe tot parcursul anului 2012.

Este aşadar evident că realitatea contrazice afirmaţiile Institutului pentru Politici Publice.

2. Creşterea transparenţei procesului de gestionare a fondurilor structurale şi de coeziune este una dintre priorităţile asumate de ministrul Leonard Orban.

În acest scop, pe pagina de internet a ministerului, www.maeur.ro, se găseşte, din 31 octombrie 2011, lista celor 100 de proiecte prioritare finanţate din fonduri structurale şi de coeziune. Tabelul, care se actualizează lunar, conţine numeroase date despre proiecte şi obiectivele lor, despre beneficiarii care le implementează, modul în care se face finanţarea, stadiul realizării proiectelor, ş.a.m.d.

De asemenea, pe pagina de internet a Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, www.fonduri-ue.ro, este publicată lunar lista contractelor de finanţare încheiate în cadrul fiecărui program operaţional, împreună cu stadiul centralizat al implementării celor şapte programe operaţionale finanţate din instrumente structurale.

Încă de la înfiinţarea sa (septembrie 2011), Ministerul Afacerilor Europene publică lunar pe pagina sa de internet, www.maeur.ro, situaţia absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune.

Prin urmare, datele difuzate de Institutul pentru Politici Publice ca o noutate în comunicatul său sunt cunoscute publicului de multă vreme atât direct, de pe paginile de internet ale ministerului, cât şi din materialele apărute în presă pe baza informaţiilor publicate de Ministerul Afacerilor Europene şi autorităţile de management.

3. Ministrul afacerilor europene nu s-a angajat niciodată să facă publice contractele de finanţare, aşa cum eronat susţine comunicatul de presă.

Contractele de finanţare pentru proiectele realizate din fonduri structurale şi de coeziune pot fi furnizate în temeiul prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public doar de către autorităţile contractante, iar contractele de achiziţii pot să fie solicitate beneficiarilor. MAEur poate oferi informaţii doar în legătură cu acele contracte de finanţare pe care le încheie în calitate de autoritate contractantă sau cu cele de achiziţii publice pe care le semnează în calitate de beneficiar.

Sursa foto:  ec.europa.eu

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *