MFE: Burse de pe peste 4,4 milioane euro pentru proiecte de cooperare interinstituţională

500_Euro_BanknotenMinisterul Fondurilor Europene (MFE) a semnat recent Acordul pentru finanţarea programului “Burse şi cooperare interinstituţională”, din cadrul mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 (SEE), ce pune la dispoziţia României fonduri de peste 4,4 milioane euro, conform unui comunicat al MFE.

Din acest total, 4 milioane reprezintă grantul acordat de ţările donatoare, iar restul cofinanţare a statului român.

Banii sunt destinaţi îmbunătăţirii mobilităţii transnaţionale în spaţiul academic al SEE prin următoarele măsuri: vizite pregătitoare; proiecte de mobilitate pentru studenţi şi personal din universităţi; proiecte de cooperare interinstituţională, potrivit sursei citate.

Operatorul programului este Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), care estimează ca până la finalizare să finanţeze mobilitatea a circa 336 de studenţi şi a 141 de cadre universitare, precum şi zece proiecte de cooperare interinstituţională şi 20 de vizite pregătitoare.

Principalii beneficiari instituţionali sunt universităţile din România posesoare ale Cartei Erasmus aprobată de Comisia Europeană, iar parteneri sunt instituţii similare sau organizaţii de stagiu din statele donatoare. În proiectele de cooperare interinstituţională se pot asocia ca parteneri universităţi, institute de cercetare, companii şi ONG-uri din statele membre şi din celelalte ţări beneficiare ale Mecanismului SEE.

În baza Acordului pentru Spaţiul Economic European (SEE), trei dintre ţările AELS – Norvegia, Islanda şi Liechtenstein – fac parte din piaţa internă europeană şi contribuie la dezvoltarea socială şi economică prin intermediul granturilor SEE şi norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul şi sudul UE. Norvegia este principalul stat donator, contribuind cu 97% din totalul finanţărilor.

Obiectivele majore ale Granturilor SEE şi norvegiene sunt reducerea disparităţilor sociale şi economice în Spaţiul Economic European şi întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.

Sursa: MFE
Foto: wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.