Ocuparea forței de muncă: Inițiativă a Consiliului European cu un buget de 6 miliarde de euro

euroComisia Europeană a propus norme operaționale pentru implementarea inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, în vederea combaterii șomajul la nivelul acestei categorii de populație. Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor a fost propusă de Consiliul European din 7-8 februarie 2013, cu un buget de 6 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020, potrivit unui comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene la București.

László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune a declarat: „În urma semnalului politic puternic transmis de Consiliul European în sprijinul garanției pentru tineret și al altor măsuri de combatere a nivelurilor record atinse de șomaj în rândul tinerilor, Comisia a elaborat o propunere concretă care permite statelor membre să înceapă să utilizeze resursele disponibile imediat ce noul cadru bugetar pentru perioada 2014-2020 intră în vigoare.”

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor va sprijini, în mod special, tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, din acele regiuni ale Uniunii unde rata șomajului în rândul tinerilor a depășit 25 % în 2012. Ea se va concentra pe integrarea acestor tineri pe piața muncii.

Prin urmare, fondurile alocate inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor urmează să fie utilizate pentru a consolida și accelera măsurile descrise în Pachetul de măsuri privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor din decembrie 2012. Concret, fondurile vor fi puse la dispoziția statelor membre pentru a finanța măsurile de implementare în regiunile eligibile a Recomandării privind garanția pentru tineret , convenită de Consiliul de miniștri al UE pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale la 28 februarie (a se vedea MEMO/13/152). Conform „garanției pentru tineret”, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că tinerii cu vârsta de până la 25 de ani beneficiază de oferte de bună calitate, atât pentru încadrarea în muncă, cât și pentru continuarea educației, pentru ucenicie sau pentru un stagiu de formare, în termen de patru luni de la terminarea școlii sau de la data la care au devenit șomeri.

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor va fi complementară altor proiecte inițiate la nivel național, inclusiv celor întreprinse cu sprijinul FSE, în vederea creării sau implementării schemelor de garantare pentru tineret, cum ar fi reforma instituțiilor și a serviciilor relevante.

În ceea ce privește fondurile, 3 miliarde EUR vor proveni dintr-o linie bugetară dedicată ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, la care se vor adăuga cel puțin 3 miliarde EUR din Fondul social european. Date fiind dificultățile bugetare cu care se confruntă în prezent statele membre ca urmare a crizei economice, acestea vor avea obligația de a completa cu propriile contribuții financiare numai contribuția provenită din Fondului social european.

Detalii AICI.

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *