Operatiunea privind dezvoltarea structurilor de sprijin a afacerilor de interes national si international- Poli de Competitivitate se va lansa in anul 2012

 

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, prin Operatiunea 1.3.1, sprijina infrastructurile de afaceri de dimensiuni nationale sau internationale, POLI DE COMPETITIVITATE.

Bugetul disponibil este de 60 milioane de euro. Valoarea totala a unui proiect trebuie sa se situeze in limitele: minim 20 milioane de lei- maxim 80 milioane de lei (echivalentul a aproximativ minim 5 milioane de euro si maxim 20 milioane euro). Valoarea cumulata a asistentei nerambursabile reprezinta 50% din valoarea totala a proiectului.

Ce se finanteaza?

Pachete integrate de proiecte depuse de catre polii de competitivitate existenti sau potentiali din Romania. Un pachet integrat contine: strategia de dezvoltare a polului de competitivitate, documentele de constituire a polului, fisele proiectelor componente si 4 cereri de finantare (proiect de investitii; proiect de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI); 2 proiecte soft, din care 1 proiect aferent managementului polului si monitorizarii implementarii strategiei).

Calitatea de pol de competitivitate este dovedita de urmatoarele elemente:

–          Componenta (cel putin doua tipuri de entitati- intreprinderi si organisme/ organizatii de cercetare/ universitati)

–          Asocierea (o persoana juridica sau o entitate care functioneaza pe baza unui acord formal de asociere semnat de membrii polului)

–          Strategia de dezvoltare a polului (insusita formal de catre toti membrii).

Care sunt tipurile de proiecte eligibile?

A. Proiecte de investitii in infrastructura de afaceri;

B. Proiecte „soft” cum ar fi:

  • Programe de formare de interes comun pentru membrii polului; Programe de diseminare si informare; Schimb de bune practici; Programe de mentoring si/sau coaching; Transfer de know-how; Seminarii si workshop-uri de interes comun pentru polul de competitivitate – prin activitati de: formare, consultanta, participarea IMM-urilor la targuri, studii tehnice de fezabilitate, proprietate industriala pentru IMM-uri, inchirierea de personal cu inalta calificare;
  • Programe privind managementul polului care cuprind activitatea administrativa a entitatii de reprezentare a polului de competitivitate, de monitorizare a implementarii pachetului de proiecte aprobat spre finantare, a implementarii strategiei de dezvoltare a polului, etc.

C. Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare.

Care sunt beneficiarii eligibili?

Membrii ai polilor de competitivitate organizati astfel:

–          Societati comerciale;

–          Organizatii neguvernamentale care au activitati economice si/ sau reprezinta mediul de afaceri;

–          Entitati infiintate in baza Legii 151/ 1998 prin legea 315/ 2004 privind dezvoltarea regionala;

–          Universitati;

–          Organisme/ organizatii de cercetare;

–          Asocieri ale membrilor polilor de competitivitate.

Ce tipuri de activitati se finanteaza?

In cadrul acestei operatiuni sunt eligibile urmatoarele activitati:

–          Coordonare, monitorizare si raportare privind implementarea proiectelor si realizarea strategiilor;

–          Activitati privind functionarea polilor de competitivitate;

–          Instruire, consultanta, pregatirea proiectelor, asistenta de specialitate, participarea la reuniuni, targuri, conferinte, simpozioane in tara si in Europa;

–          Activitati ce contribuie la optimizarea implementarii proiectelor si a strategiilor: comunicare, construire de imagine (branding) la nivel national si european, mediatizarea proiectelor si a rezultatelor, intarirea cooperarii cu parteneri interni si europeni;

–          Activitati de marketing a rezultatelor proiectelor.

Care sunt cheltuielile eligibile?

–          Cheltuieli cu activitati de coordonare, monitorizare si raportare privind implementarea proiectelor la nivelul polilor de competitivitate;

–          Cheltuieli cu chirii, salarii si utilitati;

–          Cheltuieli cu activitati de instruire, consultanta, pregatirea proiectelor, asistenta de specialitate, participarea la reuniuni, targuri, conferinte, simpozioane in tara si in Europa, la nivelul polilor de competitivitate;

–          Cheltuieli cu activitati ce contribuie la optimizarea implementarii proiectelor si strategiilor de dezvoltare cum ar fi: comunicare, branding la nivel national si european, mediatizarea proiectelor si a rezultatelor;

–          Cheltuieli cu realizarea si implementarea strategiilor de marketing a rezultatelor proiectelor implementate de polii de competitivitate;

–          Cheltuieli aferente pregatirii documentatiilor tehnice, obtinerii avizelor si acordurilor, racordarea la utilitati, drumuri de acces si racordarea la infrastructura de transport.

In septembrie anul curent a fost publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operatiunea 1.3.1 <Dezvoltarea structurilor de sprijin a afacerilor de interes national si international- Poli de competitivitate>. Totodata, a fost creat un forum de discutii pe marginea draftului ghidului. Propunerile in vederea imbunatatirii ghidului si eventualele solicitari de clarificari se pot trimite pe forumul: www.polidecompetitivitate.archidata.it

Andreea CONSTANTIN

Sursa foto: juridic.bvbusinessconsulting.ro

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *