Parlamentul European reaminteşte importanţa Mării Negre pentru UE

Parlamentul European, în rezoluţia sa din 12 septembrie 2012 referitoare la Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comună,  subliniază importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru Uniune.

Totodată, Parlamentul reamintește Comisiei și SEAE să elaboreze o strategie pentru regiunea Mării Negre, definind astfel o abordare integrată și cuprinzătoare a UE pentru soluționarea provocărilor și oportunităților din regiune.

Parlamentul, în rezoluţia PE din 17 februarie 2011 referitoare la o strategie UE pentru Marea Neagră:

– salută faptul că Strategia pentru regiunea Dunării a fost aprobată de Comisie  și sprijină planul de acțiune aferent, care este structurat pe patru piloni (interconectarea regiunii Dunării, protejarea mediului,  creșterea prosperității  și consolidarea regiunii Dunării)  și care răspunde necesității de a îmbunătăți mobilitatea, securitatea energetică, protecția mediului, dezvoltarea economică și socială, schimburile culturale, securitatea și protecția civilă în regiunea Dunării;

– salută în special faptul că această strategie este rezultatul unei consultări ample a părților interesate, inclusiv a autorităților naționale, regionale  și locale, a mediului academic  și de afaceri, precum  și a ONG- urilor, subliniind că procesul de consultare reprezintă un factor important pentru reușita strategiei; în acest sens, solicită înființarea unui forum al societății civile din această regiune, care să reunească actori publici și privați  și să le ofere posibilitatea de a se implica în elaborarea strategiilor macroregionale;

– consideră  că dimensiunea teritorială a acestei strategii va contribui la dezvoltarea concretă a ideii de coeziune teritorială, pe care Tratatul de la Lisabona o pune pe aceeași treaptă cucoeziunea economică și socială; din această perspectivă, invită Comisia să se implice într-un dialog activ cu privire la rolul și efectul politicilor macroregionale ale UE după 2013;

– subliniază  că principala valoare adăugată a strategiilor macroregionale ale UE se regăsește în cooperarea la mai multe niveluri, în coordonare  și în investiții strategice mai bune folosind fondurile  disponibile, nu în alocarea de resurse suplimentare; subliniază concluziile Președinției suedeze cu privire la principiul „fără instituții noi, fără legi noi, fără bugete noi”;

–  solicită statelor membre  și regiunilor să folosească fondurile structurale disponibile pentru perioada 2007-2013 pentru a sprijini cât mai mult această strategie, în special pentru a promova crearea de locuri de muncă și creșterea economică în zonele cele mai afectate de criza economică, recomandând, totodată, acolo unde este cazul, să se prevadă modificări ale programelor operaționale în perioada de programare actuală; subliniază  că folosirea caracteristicilor specifice ale regiunilor ar putea duce la o utilizare mult mai eficace a  fondurilor structurale  și la crearea de valoare adăugată la nivel regional; subliniază  că resursele financiare care nu au fost absorbite ar putea reprezenta, de asemenea, o sursă de finanțare pentru proiectele macro­regionale;  (documentul integral aici)

Mai multe informatii AICI.

Foto: freefoto.com

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *