Piaţa UE a gazelor naturale: Comisia trimite Bulgaria şi România înaintea Curţii de Justiţie

 

Existenţa în UE a unei pieţe interne competitive a energiei constituie cea mai bună garanţie pentru asigurarea securităţii aprovizionării şi pentru garantarea unor preţuri la energie accesibile. O piaţă internă eficientă şi funcţională a gazelor naturale va oferi consumatorilor posibilitatea de a alege între diferitele societăţi şi va contribui la asigurarea caracterului accesibil al energiei.

 

Pentru a permite această alegere, legislaţia UE urmăreşte facilitarea comerţului transfrontalier cu gaze naturale şi creşterea capacităţii pieţelor gazelor. Comisia Europeană consideră că Bulgaria şi România nu s-au aliniat încă pe deplin la normele UE privind piaţa gazelor naturale şi, prin urmare, a decis astăzi defere aceste ţări Curţii Europene de Justiţie.

 

Comerţul transfrontalier este posibil numai dacă toţi participanţii la piaţă au acces egal la reţelele pentru transportul gazelor naturale în scopul aprovizionării clienţilor. Pentru a garanta acest acces egal al terţilor la reţea, este important să se pună la dispoziţie pe piaţă capacitatea maximă a reţelei. La fel de important este să se furnizeze tuturor participanţilor la piaţă informaţii fiabile şi transparente cu privire la capacitatea reţelei.

 

În practică, din cauza nerespectării de către Bulgaria şi România a normelor UE aplicabile pieţei gazelor naturale, clienţii respectivelor state membre sunt privaţi de posibilitatea de a obţine oferte de la alte state membre, întrucât pieţele nu sunt suficient de integrate. Concret, Comisia consideră că în Bulgaria şi în România capacitatea întreruptibilă de flux inversat (cunoscută şi sub denumirea de „backhaul ”) nu este pusă la dispoziţie la toate punctele de interconectare. Includerea capacităţii de flux inversat este esenţială pentru utilizarea reţelei la capacitatea sa maximă. Mai mult, capacitatea întreruptibilă şi serviciile pe termen scurt sunt vitale pentru intrarea pe piaţă a noilor operatori.

 

În plus, în România operatorul sistemului de transport (OST) nu respectă integral cerinţele UE în materie de transparenţă. În absenţa informaţiilor referitoare la capacitatea disponibilă, este imposibil ca piaţa gazelor naturale să devină cu adevărat competitivă şi ca noii operatori să aibă acces la pieţe.

Sursa foto: informatiicumasura.blogspot.com

Share daca ti-a placut articolul:

One Response to Piaţa UE a gazelor naturale: Comisia trimite Bulgaria şi România înaintea Curţii de Justiţie

  1. Pingback: România, un stat european cu 0% reziduuri nereciclabile | Brand Report

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.