Precizări ale MAEur referitoare la rezultatele reverificărilor efectuate asupra achiziţiilor publice

Având în vedere unele relatări din presă referitoare la rezultatele reverificărilor efectuate asupra achiziţiilor publice pentru cheltuielile declarate de autorităţile române la Comisia Europeană vizând proiecte finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, printr-un comunicat de presă transmis către Calea Europeană, Ministerul Afacerilor Europene (MAEur) face următoarele precizări:

  1. Ministerul Afacerilor Europene a transmis Comisiei Europene la 31 octombrie 2011 informaţiile referitoare la îndeplinirea condiţiilor pentru reluarea rambursărilor de plăţi de la Comisia Europeană pentru proiectele finanţate din instrumente structurale (*).
  2. Documentele furnizate Comisiei Europene la 31 octombrie 2011 conţin şi rezultatele reverificărilor efectuate de către autorităţile române pe proiectele finalizate sau în curs de implementare a căror derulare a avut o componentă de achiziţii publice.
  3. Conform reglementărilor comunitare, aceste verificări au fost efectuate de fiecare autoritate de management responsabilă cu gestiunea fondurilor comunitare.
  4. Verificările au fost realizate pe eşantioane reprezentative în cazul Programului Operaţional Regional (POR) şi la toate proiectele din cadrul celorlalte programe operaţionale.
  5. Acolo unde sunt constatate nereguli, autorităţile de management stabilesc şi aplică corecţii financiare corespunzătoare. Corecţiile financiare stabilite de către autorităţile de management pot fi contestate de către beneficiarii proiectelor vizate.
  6. Corecţiile se stabilesc în urma constatării unor nereguli în aplicarea legislaţiei, care nu implică automat intenţia de fraudă. Suspiciunile de fraudă sunt semnalate Departamentului de Luptă Antifraudă (DLAF) conform prevederilor legale în vigoare.
  7. Datele furnizate Comisiei Europene de Ministerul Afacerilor Europene reprezintă situaţia la 31 octombrie 2011; procesul de confirmare a suspiciunilor de nereguli şi de stabilire, acolo unde este cazul, a corecţiilor financiare este încă în derulare, corespunzător procedurii de constatare.
  8. Până la sfârşitul lunii decembrie, autoritatea română de audit va analiza reverificările realizate de autorităţile de management şi va trimite evaluarea sa Comisiei Europene.
  9. Rezultatele reverificărilor efectuate asupra achiziţiilor publice pentru cheltuielile declarate la Comisia Europeană vizând proiecte finanţate din fonduri structurale şi de coeziune (situaţia de la 31 octombrie) se găsesc în anexă. Reverificările au vizat în special cele cinci programe operaţionale finanţe din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune. Cele două programe finanţate din Fondul Social European (FSE) – (Proiectul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU ) şi Proiectul Operaţional pentru Dezvoltarea capacităţii Administrative (PODCA) – conţin proiecte care implică o componentă extrem de redusă de achiziţii publice.

 

* Informaţii complete se găsesc în comunicatul de presă publicat pe pagina de internet a MAEur la adresa

http://www.maeur.ro/articol/2377/ministerul-afacerilor-europene-i-a-indeplinit-angajamentul-de-a-transmite-comisiei-europene-informa-iile-necesare-pentru-reluarea-ramburs-rilor-de-pl-i-pentru-proiectele-finan-ate-din-instrumentele-structurale

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *