Raport CRPE: Pregatiți pentru Schengen? Absolvenți cu indulgenta. Cum a reactionat Ministerul de Interne?

Centrul Roman de Politici Europene a monitorizat timp de 6 luni (aprilie-septembrie 2010) activitatea autoritaților Romane cu privire la  pregatirea aderarii Romaniei la Spațiul Schengen in martie 2011. Dezbaterea de  luni, 11 octombrie, de la ora 14, in direct,  pe tema aderarii Romaniei la Schengen, a fost urmata de un amplu comunicat al MAI, care a reactionat la publicarea raportului. Asta dupa ce invitatii emisiunii, Ciprian Ciucu, director programe CRPE si secretarul de stat Marian Tutilescu, seful Departamentului Schengen din MAI, au dezbatut stadiul pregatirilor facute pentru aderare.

CRPE a dat publicitații rezultatele evaluarii independente a masurilor pe care autoritațile romane le-au luat pentru a accede in Spațiul Schengen in luna martie a anului viitor.

Va prezentam mai jos cateva dintre concluziile raportului:

  • Se remarca intarzieri in ceea ce priveşte adoptarea legislației. Desi adoptarea legislației necesare aderarii la spațiul Schengen este usor de motivat si de justificat, din cauza birocrației, legislația (deja formulata, realizata) se afla in circuitul birocratic al aprobarilor interministeriale. Cu toate acestea, Romania poate finaliza la timp, pana la sfarsitul anului, adoptarea tuturor actelor normative ramase pana in acest moment restante.
  • Romania a ajuns intr-un stadiu avansat in ceea ce priveşte implementarea acquis-ului Schengen şi este in mare parte pregatita sa adere la spaţiul Schengen. Singurul raport care recomanda re-evaluarea ţarii noastre este cel in domeniul frontierelor aeriene.
  • Operaționalizarea Sistemului de Informații Schengen nu va fi terminata la termenul si in forma asumata inițial. Romania propune drept alternativa soluția SISone4ALL in vederea conectarii la sistemul central SIS. In acest moment nu avem o confirmare asupra faptului ca alternativa propusa de Romania va fi acceptata sau nu.
  • S-au inregistrat intarzieri, termenele de finalizare asumate in diferitele planuri de acțiune au fost de multe ori redefinite si impinse din ce in ce mai aproape de data preconizata aderarii.  Cu toate acestea, procesul in sine a mers bine, Romania beneficiind de experiența si capacitațile administrative dezvoltate in procesul de aderare la Uniunea Europeana.
  • În contextul politic actual (problemele din justiție/problema integrării romilor), este posibil ca Bruxelles-ul (Consiliul European) să fie foarte atent la capitolele neîndeplinite și să fie mai exigent cu România decât în cazul aderării la Uniunea Europeană în 2007.
  • România și-a făcut în cea mai mare parte temele, dar nu de nota zece. Dacă nota de trecere este zece, atunci nu va lua examenul Schengen. România a mizat pe indulgență, așa cum a făcut-o și în momentul aderării la Uniunea Europeană. Atunci, contextul politic a favorizat accederea în UE, astăzi contextul politic ne poate fi defavorabil.

Problemele tehnice si politice cu care se confrunta țara noastra, precum si alte informații detaliate cu privire la procesul de accedere la Spațiul  Schengen sunt prezentate in cadrul raportului postat la www.crpe.ro

Ministerul de Interne a reactionat in aceeasi zi la concluziile raportului CRPE, dezbatut in exclusivitate la Emisiunea Calea Europeana. Precizarile facute in direct de chestorul sef Marian Tutilescu, seful Departamentului Schengen din MAI au fost urmate de un comunicat al Internelor, pe care il reproducem in continuare integral.

PRECIZARE. În referire la informaţiile cuprinse în raportul
intitulat „Pregătiţi pentru Schengen? Absolvenţi cu
indulgenţă” – document difuzat astăzi de Centrul Român de
Politici Europene (CRPE) – Direcţia Informare şi Relaţii
Publice este împuternicită să facă următoarele precizări:
Elementele de referinţă privind procesul de aderare la
Spaţiul Schengen sunt prezentate fără a lua în considerare
contextul general al pregătirilor de aderare, datele de
interes furnizate de instituţia noastră la solicitarea CRPE
fiind utilizate incomplet, selectiv, cu elemente scoase din
context.

Pentru corecta informare a opiniei publice, facem
precizarea că, în ceea ce priveşte stadiul aderării
României la Spaţiul Schengen, până în prezent au fost
parcurse cu succes şase dintre cele şapte vizite de
evaluare.  Toate rapoartele de evaluare Schengen, aferente
misiunilor desfăşurate până în prezent, au fost  aprobate
în cadrul grupului de lucru Evaluare Schengen de la
Bruxelles.

Principala concluzie a celor 6 rapoarte de evaluare
Schengen este că România a ajuns într-un stadiu avansat în
ceea ce priveşte implementarea acquis-ului Schengen şi este
în mare parte pregătită să adere la Spaţiul Schengen.
Singurul raport care recomandă reevaluarea ţării noastre
este cel în domeniul frontierelor aeriene.

Ultima vizită de evaluare Schengen va avea loc în domeniul
SIS/SIRENE, la sfârşitul anului.

În raportul CRPE sunt prezentate aspecte cu caracter
politic, care nu privesc problematica Schengen, nici
domeniile de referinţă pentru care au fost întreprinse
demersuri pentru pregătire.

Modul în care este prezentată înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi
participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen
este incomplet, fără a cuprinde ultimele evoluţii în acest
domeniu (operaţionalizarea şi inaugurarea Biroului SIRENE,
operaţionalizarea CN-SIS). Totodată sunt expuse
consideraţii (personale) privind soluţia aleasă de România,
respectiv SISone4all, fără a se cunoaşte modul de
dezvoltare a SIS la nivel european şi necesitatea corelării
soluţiei adoptate de autorităţile române în raport cu
evoluţiile externe, iar autorul conchide în mod eronat că
soluţia aleasă ar reflecta întârzieri nejustificate în
acest domeniu (precizăm că SIS II va fi, probabil,
operaţional la nivel european în cursul anului 2013).

În ceea ce priveşte utilizarea SISone4ALL, ca soluţie
intermediară, facem precizarea că aceasta este avizată de
Comisia Europeană, etapele conectării fiind prevăzute în
Roadmap-ul agreat la Bruxelles, până în prezent acestea
desfăşurându-se conform calendarului stabilit.

România a primit deja sprijin pentru implementarea
SISone4ALL şi SIRENE din partea anumitor state membre –
Polonia (în calitate de coaching country), Germania,
Portugalia, Austria şi Elveţia, programele de cooperare
fiind deja în derulare. De asemenea, la 25 februarie 2010,
în marja Consiliului JAI, s-a semnat o Declaraţie Comună cu
partenerii austrieci, în vederea intensificării cooperării
bilaterale în domeniul securităţii interne în contextul
implementării complete a acquis-ului Schengen în România.

Întrucât până în prezent s-a desfăşurat majoritatea
vizitelor de evaluare pe domeniile Schengen, prezentarea în
raportul CRPE  a stadiului măsurilor realizate pe domenii
corelativ cu vizitele de evaluare derulate s-a realizat
selectiv (doar vizita în domeniul de cooperare
poliţienească) şi nu complet cum ar fi fost de dorit.

Unele date prezentate ca stadiu al îndeplinirii măsurilor
de pregătire conţin informaţii eronate (adoptarea unui act
normativ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Sistemului Informatic Naţional privind Vizele, se consideră
realizată prin publicarea acestei legi în Monitorul Oficial
nr. 498 din 19 iulie 2010; în acest context, precizăm că se
realizează o confuzie între două acte normative care
reglementează funcţionarea a două sisteme informatice
diferite, iar actul normativ publicat în Monitorul Oficial
menţionat este Legea privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi
participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen).

Bibliografia utilizată cuprinde numeroase inexactităţi –
acte normative enumerate repetitiv (HG 324 din
2007/Strategia naţională de management integrat al
frontierei de stat a României), acte normative abrogate (HG
nr.1314 din 2007), documente europene care nu au relevanţă
directă în procesul de aderare (Tratatul Prum).

Referitor la modul de implementare al contractelor
finanţate prin Facilitatea Schengen, menţionăm că în
perioada 4-6 octombrie a.c. s-a desfăşurat la Bucureşti
vizita de audit a Comisiei Europene privind Facilitatea
Schengen, nefiind semnalate nereguli sau deficienţe în
derularea contractelor respective.

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.