Presedintele UE: 2010 va fi anul reinnoirii

Pentru Uniunea Europeană, 2010 va fi un an al reînnoirii propriilor instituţii şi politici, declară Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European, într-un interviu exclusiv acordat pentru site-ul http://www.consilium.europa.eu.


Anul 2010 se va înscrie într-un context de reînnoire. În primul rând este vorba de o reînnoire instituţională, datorată intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Apoi este vorba de o reînnoire a politicilor printr-o serie de obiective importante, precum reexaminarea Strategiei de la Lisabona, creşterea economică pentru ocuparea forţei de muncă, reanalizarea perspectivelor financiare şi definirea unei noi agende sociale. În cele din urmă, reînnoirea include şi structurile de conducere, odată cu intrarea în funcţie a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, instalarea unei noi Comisii Europene şi însăşi alegerea mea în calitate de Preşedinte permanent al Consiliului European.
Pe termen scurt, Uniunea Europeană va continua să se confrunte cu efectele economice şi sociale ale crizei financiare şi economice. Va trebui să ieşim din criză şi să consolidăm finanţele publice, pentru o Europă prosperă şi dinamică, capabilă să se confrunte cu provocările şomajului, îmbătrânirii populaţiei şi schimbărilor climatice.
Dezbaterea privind Strategia economică pentru 2020 va constitui o şansă unică pentru stabilirea axelor care vor orienta Uniunea către o economie durabilă şi novatoare. Doresc o implicare mai directă a şefilor de stat sau de guvern în această dezbatere. Este motivul pentru care am decis să convoc o reuniune informală a membrilor Consiliului European la 11 februarie, pentru a permite un schimb de opinii aprofundat.
În calitate de Preşedinte al Consiliului European, cum intenţionaţi să contribuiţi la asigurarea transformării Tratatului de la Lisabona într-un instrument puternic, care să permită Uniunii Europene să îşi urmărească politicile ambiţioase pe termen lung?
Tratatul de la Lisabona deschide noi perspective. Acesta va permite introducerea unui plus de continuitate şi coerenţă în acţiunile Uniunii. Preşedinţia prin rotaţie are avantajul de a implica pe fiecare dintre cele 27 state membre în lucrările la nivel european, dar prezintă inconvenientul unei lipse de continuitate.  Voi veghea la desfăşurarea în timp în mod coerent a activităţii noastre. Este singurul mod de a răspunde în mod eficace preocupărilor cetăţenilor.
Tratatul de la Lisabona este un tratat al oportunităţilor, care deschide câteva porţi. Pe lângă crearea postului de Preşedinte permanent al Consiliului European şi a celui de Înalt Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate, tratatul introduce mecanisme de adoptare a deciziilor mai eficace şi mai democratice şi oferă temeiuri juridice pentru o îmbunătăţirea acţiunii în domenii-cheie precum energia sau spaţiul de securitate, libertate şi justiţie. Aceste oportunităţi nu trebuie ratate şi sunt hotărât să profit de ele. În desfăşurarea acestei activităţi, contez mult pe sprijinul Secretariatului General, condus de Pierre de Boissieu, deoarece Secretariatul dispune de o combinaţie de expertiză şi de memorie instituţională excepţionale.
Tratatul de la Lisabona stabileşte un cadru pentru funcţia dumneavoastră, însă trebuie să îi conferiţi un conţinut şi un înţeles. Cum intenţionaţi să realizaţi acest obiectiv?
S-au desfăşurat dezbateri extinse cu privire la profilul Preşedintelui Consiliului European, însă un singur profil este posibil, cel al dialogului, al unităţii şi al acţiunii. Pentru a fi eficace, Consiliul European are nevoie de „hrană” din partea Consiliului. Stabilirea unei cooperări strânse şi constante între Preşedintele Consiliului European şi Primul Ministru al Preşedinţiei din momentul respectiv este esenţială.
Voi veghea la încheierea tuturor deliberărilor noastre în mod clar şi direct. Le voi propune colegilor mei conducerea unor dezbateri autentice nu numai cu privire la subiecte pe termen lung, ci şi pe teme de actualitate. Ne revine rolul de a oferi orientările necesare Uniunii. Aceste orientări nu se pot desprinde decât dintr-un proces de reflecţie desfăşurat în comun, liber şi permanent. Contez, de asemenea, pe o colaborare strânsă nu numai cu José Manuel Barroso, Preşedintele Comisiei Europene, – cu care mă voi întâlni în fiecare săptămână, ci şi cu José Luis Zapatero, Primul Ministru al Spaniei, căruia îi revine pe parcursul acestui semestru Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Am de asemenea intenţia fermă de a-mi armoniza periodic activitatea cu cea a lui Jerzy Buzek, Preşedintele Parlamentului European: în temeiul noului tratat, Parlamentul va juca un rol şi mai important decât cel pe care îl are deja.
Cum consideraţi că puteţi contribui la evoluţia rolului Uniunii Europene în lume?
În calitate de Preşedinte al Consiliului European, voi avea o responsabilitate specifică în materie de politică externă, deoarece voi reprezenta Uniunea la nivelul meu şi prin intermediul funcţiei pe care o deţin, la fel cum doamna Ashton o va face la nivelul dumneaei. Cu ocazia reuniunilor la nivel înalt cu ţări terţe, Preşedintele Comisiei va fi, de asemenea, prezent, deoarece Comisia va continua, în temeiul tratatului, să joace un rol important în activitatea Uniunii pe scena internaţională.
Uniunea Europeană este un actor politic şi economic important, care reprezintă o jumătate de miliard de bărbaţi şi de femei şi care trebuie să apere interesele cetăţenilor europeni. Însă Uniunea reprezintă, de asemenea, un proiect de societate şi o comunitate de valori. Acest fapt trebuie să se reflecte în acţiunea noastră pe plan extern. Sunt adesea frapat de faptul că Europa este intens solicitată pe plan mondial. Avem un rol important de jucat pe scena mondială şi am intenţia, prin intermediul Consiliului European, să dezvolt şi mai mult acest rolPentru Uniunea Europeană, 2010 va fi un an al reînnoirii propriilor instituţii şi politici, declară Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European, într-un interviu exclusiv acordat pentru acest site web.
Domnule Preşedinte, care sunt principalele provocări cu care se va confrunta Uniunea Europeană în anul 2010?
Anul 2010 se va înscrie într-un context de reînnoire. În primul rând este vorba de o reînnoire instituţională, datorată intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Apoi este vorba de o reînnoire a politicilor printr-o serie de obiective importante, precum reexaminarea Strategiei de la Lisabona, creşterea economică pentru ocuparea forţei de muncă, reanalizarea perspectivelor financiare şi definirea unei noi agende sociale. În cele din urmă, reînnoirea include şi structurile de conducere, odată cu intrarea în funcţie a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, instalarea unei noi Comisii Europene şi însăşi alegerea mea în calitate de Preşedinte permanent al Consiliului European.
Pe termen scurt, Uniunea Europeană va continua să se confrunte cu efectele economice şi sociale ale crizei financiare şi economice. Va trebui să ieşim din criză şi să consolidăm finanţele publice, pentru o Europă prosperă şi dinamică, capabilă să se confrunte cu provocările şomajului, îmbătrânirii populaţiei şi schimbărilor climatice.
Dezbaterea privind Strategia economică pentru 2020 va constitui o şansă unică pentru stabilirea axelor care vor orienta Uniunea către o economie durabilă şi novatoare. Doresc o implicare mai directă a şefilor de stat sau de guvern în această dezbatere. Este motivul pentru care am decis să convoc o reuniune informală a membrilor Consiliului European la 11 februarie, pentru a permite un schimb de opinii aprofundat.
În calitate de Preşedinte al Consiliului European, cum intenţionaţi să contribuiţi la asigurarea transformării Tratatului de la Lisabona într-un instrument puternic, care să permită Uniunii Europene să îşi urmărească politicile ambiţioase pe termen lung?
Tratatul de la Lisabona deschide noi perspective. Acesta va permite introducerea unui plus de continuitate şi coerenţă în acţiunile Uniunii. Preşedinţia prin rotaţie are avantajul de a implica pe fiecare dintre cele 27 state membre în lucrările la nivel european, dar prezintă inconvenientul unei lipse de continuitate.  Voi veghea la desfăşurarea în timp în mod coerent a activităţii noastre. Este singurul mod de a răspunde în mod eficace preocupărilor cetăţenilor.
Tratatul de la Lisabona este un tratat al oportunităţilor, care deschide câteva porţi. Pe lângă crearea postului de Preşedinte permanent al Consiliului European şi a celui de Înalt Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate, tratatul introduce mecanisme de adoptare a deciziilor mai eficace şi mai democratice şi oferă temeiuri juridice pentru o îmbunătăţirea acţiunii în domenii-cheie precum energia sau spaţiul de securitate, libertate şi justiţie. Aceste oportunităţi nu trebuie ratate şi sunt hotărât să profit de ele. În desfăşurarea acestei activităţi, contez mult pe sprijinul Secretariatului General, condus de Pierre de Boissieu, deoarece Secretariatul dispune de o combinaţie de expertiză şi de memorie instituţională excepţionale.
Tratatul de la Lisabona stabileşte un cadru pentru funcţia dumneavoastră, însă trebuie să îi conferiţi un conţinut şi un înţeles. Cum intenţionaţi să realizaţi acest obiectiv?
S-au desfăşurat dezbateri extinse cu privire la profilul Preşedintelui Consiliului European, însă un singur profil este posibil, cel al dialogului, al unităţii şi al acţiunii. Pentru a fi eficace, Consiliul European are nevoie de „hrană” din partea Consiliului. Stabilirea unei cooperări strânse şi constante între Preşedintele Consiliului European şi Primul Ministru al Preşedinţiei din momentul respectiv este esenţială.
Voi veghea la încheierea tuturor deliberărilor noastre în mod clar şi direct. Le voi propune colegilor mei conducerea unor dezbateri autentice nu numai cu privire la subiecte pe termen lung, ci şi pe teme de actualitate. Ne revine rolul de a oferi orientările necesare Uniunii. Aceste orientări nu se pot desprinde decât dintr-un proces de reflecţie desfăşurat în comun, liber şi permanent. Contez, de asemenea, pe o colaborare strânsă nu numai cu José Manuel Barroso, Preşedintele Comisiei Europene, – cu care mă voi întâlni în fiecare săptămână, ci şi cu José Luis Zapatero, Primul Ministru al Spaniei, căruia îi revine pe parcursul acestui semestru Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Am de asemenea intenţia fermă de a-mi armoniza periodic activitatea cu cea a lui Jerzy Buzek, Preşedintele Parlamentului European: în temeiul noului tratat, Parlamentul va juca un rol şi mai important decât cel pe care îl are deja.
Cum consideraţi că puteţi contribui la evoluţia rolului Uniunii Europene în lume?
În calitate de Preşedinte al Consiliului European, voi avea o responsabilitate specifică în materie de politică externă, deoarece voi reprezenta Uniunea la nivelul meu şi prin intermediul funcţiei pe care o deţin, la fel cum doamna Ashton o va face la nivelul dumneaei. Cu ocazia reuniunilor la nivel înalt cu ţări terţe, Preşedintele Comisiei va fi, de asemenea, prezent, deoarece Comisia va continua, în temeiul tratatului, să joace un rol important în activitatea Uniunii pe scena internaţională.
Uniunea Europeană este un actor politic şi economic important, care reprezintă o jumătate de miliard de bărbaţi şi de femei şi care trebuie să apere interesele cetăţenilor europeni. Însă Uniunea reprezintă, de asemenea, un proiect de societate şi o comunitate de valori. Acest fapt trebuie să se reflecte în acţiunea noastră pe plan extern. Sunt adesea frapat de faptul că Europa este intens solicitată pe plan mondial. Avem un rol important de jucat pe scena mondială şi am intenţia, prin intermediul Consiliului European, să dezvolt şi mai mult acest rol.
Foto Herman Van Rompuy, Președintele Consiliului European

sursa: Consiliul Uniunii EuropeneShare daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *