Programul european de garantare a unui loc de muncă pentru tineri

Potrivit măsurilor propuse de Comisia Europeană, tinerilor sub 25 de ani aflaţi în şomaj li se va garanta o ofertă de muncă şi posibilitatea de a studia şi de a se forma în continuare.

Circa 7,5 milioane de tineri cu vârsta între 15 şi 24 de ani nu lucrează şi nu urmează studii sau cursuri de formare profesională. În contextul crizei economice actuale, locurile de muncă sunt din ce în ce mai greu de obţinut. Aproximativ 1 din 5 tineri nu are loc de muncă, iar în Grecia şi Spania raportul depăşeşte 1 din 2.

Pentru a-i ajuta, Comisia propune un pachet de măsuri,  printre care şi o recomandare adresată ţărilor din UE avizând implementarea unui program de garantare a unui loc de muncă şi a accesului la formare pentru tinerii sub 25 de ani.

Prin aceste programe, statele membre se vor asigura că toţi tinerii primesc o ofertă de muncă, au acces la educaţie sau la stagii pe o perioadă de 4 luni din momentul absolvirii sau al intrării în şomaj.

Comisia ar urma să finanţeze aceste programe naţionale şi să creeze reţele pentru schimbul de idei pe tema celor mai bune metode prin care li se poate asigura tinerilor accesul la locuri de muncă, la cursuri de formare profesională sau la stagii.

Finlanda şi Austria dispun deja de astfel de programe. Contribuabilii europeni vor avea de plătiti pentru aceste programe aproximativ 21 de miliarde de euro, mult sub costul ajutoarelor de şomaj pe care l-ar primi tinerii în absenţa acestora.

Şomajul în rândul tinerilor europeni generează costuri care se ridică la 150 de miliarde de euro anual,  reprezentând circa 1,2% din PIB-ul UE (prestaţiile plătite plus veniturile din impozite sau câştiguri nerealizate care se pierd). Nu trebuie să uităm nici de greutăţile cu care se confruntă aceşti tineri şi familiile lor.

Iniţiativa îşi propune să le ofere sprijin şomerilor tineri, orientându-se, în special, către:

 • persoanele care au abandonat cursurile înainte de a-şi finaliza studiile liceale, pentru a le ajuta să se întoarcă la şcoală sau să urmeze un program de formare profesională care să le permită să-şi dezvolte competenţe căutate pe piaţa muncii
 • absolvenţi, pentru a-i ajuta să dobândească prima experienţă profesională.

Iniţiativa promovează ocuparea forţei de muncă tinere, prin:

 • folosirea tuturor resurselor oferite de Fondul social european
 • abordări inovatoare
 • facilitarea accesului tinerilor la locuri de muncă din alte ţări ale UE
 • parteneriate mai puternice între autorităţile politice, întreprinderi şi sindicate, la nivel european, naţional, regional şi local
 • orientări politice şi asistenţă din partea Comisiei Europene.

În cadrul „semestrului european” (ciclu anual de coordonare a politicilor economice şi bugetare), Comisia evaluează, în cursul anului 2012, programele naţionale de reformă.

15 ţări se confruntă cu rate ale şomajului care depăşesc media UE (22,3% în noiembrie 2011). Comisia le-a oferit acestor ţări asistenţă în implementarea iniţiativei „Oportunităţi pentru tineret”, organizând întâlniri bilaterale la Bruxelles sau trimiţând echipe la faţa locului.

Fondul social european (FSE):

 • o mai bună accesare a FSE de către guvernele naţionale, întrucât 30 de miliarde de euro sunt încă disponibile pentru proiecte în perioada 2007-2013
 • alocarea a 1,3 milioane de euro din FSE, sub formă de asistenţă tehnică, pentru a organiza programe de ucenicie – ţările UE au fost invitate să contribuie pentru a spori finanţarea cu 10%. Obiectivul este crearea a 370 000 de locuri, până la sfârşitul anului 2013.
 • asistenţă tehnică în valoare de 3 milioane de euro pentru tinerii care încep o afacere şi antreprenori sociali

Alte măsuri la nivel european:

 • Garanţii pentru tineri – ţările UE vor beneficia de un ajutor în valoare de 4 milioane de euro pentru a le oferi tinerilor un loc de muncă sau acces la educaţie, programe de formare sau reconversie, în termen de 4 luni de la finalizarea studiilor
 • Cadrul european de calitate pentru stagii
 • Primul loc de muncă Eures – acţiune pregătitoare menită să ajute 5 000 de tineri să găsească un loc de muncă într-o altă ţară din UE (2012-2013)
 • Erasmus şi Leonardo da Vinci – 130 000 de stagii în întreprinderi sunt prevăzute în 2012 pentru tineri care urmează cursuri universitare sau programe de formare profesională
 • Erasmus pentru antreprenori – 600 de stagii care le permit tinerilor antreprenori să dobândească experienţă într-o întreprindere mică din altă ţară a UE
 • Serviciul european de voluntariat – 10 000 de oportunităţi de voluntariat propuse de ţările membre

Sursa: ec.europa.eu
Foto: istockphoto.com

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.