Raport CRPE: Cum Îmbunătățim Eficiența Guvernării în România?

crpeCentrul Român de Politici Europene a publicat raportul Cum Îmbunătățim Eficiența Guvernării În România? Conectarea Priorităților Cu Resursele, disponibil pe site-ul www.crpe.ro.

Raportul este unul din puținele documente de sinteză care analizează starea de fapt, cauzele, obstacolele și propune soluții și recomandări pentru creșterea eficienței guvernării în România.

O privire de ansamblu asupra reformei administrației publice arată că, în ciuda unor evoluții certe în ultimii 20 de ani, tranzitând de la comunism spre un sistem de guvernare democratic, suntem pe ultimul loc dintre statele membre UE în ceea ce privește eficiența guvernării, iar lipsa de viziune, birocrația sau politizarea excesivă în detrimentul unei abordări meritocratice rămân aspecte criticate constant de partenerii noștri internaționali. Principalele deficiențe identificate sunt:

 • Nu avem o viziune clară pentru reformarea administrației sau un document de politici publice (strategie) pentru asta.
 • Administrația românească se confruntă în continuare cu un grad ridicat de politizare, decizii politice circumstanțiale și
 • Administraţia românească se confruntă cu lipsa unei valorizări a analizei de politici publice
 • Administraţia centrală este dominată de importanța exagerată acordată procedurilor în detrimentul conținutului,
 • Administraţia se confruntă cu o lipsă a prioritizării și a resurselor bugetare alocate fără criterii de performanță sau a sistemelor de control depășite pentru gestionarea resurselor umane și a bugetelor.

În ceea ce privește formularea și coordonarea politicilor publice, există o apetență a administrației pentru abordarea legalistă în detrimentul celei de politici publice. Cadrul instituțional și formal pentru coordonarea politicilor publice a fost creat, dar, din păcate, nu a funcționat la parametrii așteptați. Documentele de politici publice nu au reușit să joace rolul de instrument de luare a deciziei. În cel mai fericit caz, documentele de politici publice au fundamentat decizii deja luate. Nu a existat o cerere reală din partea decidenților politici pentru analiză  structurată și fundamentare a intervențiilor publice.

Principalele cauze identificate în raport sunt:

 • Mandatul limitat de coordonare practică a politicilor pentru Centrul Guvernului (CoG);
 • Abordarea legalistă a administrației publice cu un impact negativ asupra utilizării documentelor politice și simplificării procesului de luare a deciziilor;
 • Deciziile circumstanţiale care par a fi “regula sistemului”, afectând nevoia și cererea de management de top pentru analiza politicilor;
 • Cooperarea limitată între personalul numit pe criterii tehnice și cel numit pe criterii politice – în fapt există o predominanță exagerată a personalului numit pe criterii politice și implicit a deciziilor dominate de considerente strict politice în detrimentul celor tehnice (pe baza unei analize de politici publice);
 • Lipsa conexiunii intre priorități și buget.

Acest raport apare în cadrul proiectului “Dezbatem politici, crestem expertiza” derulat de Centrul Roman de Politici Europene, cod SMIS 40667, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 409060 lei, din care:

 • 400878,8 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 • 8181,2 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului

Scopul proiectului: Întărirea capacității CRPE (personal, experți afiliați, stagiari) și a altor organizații neguvernamentale de a colabora cu autoritățile administrației publice la elaborarea și promovarea politicilor publice.

Grupul ţintă al proiectului este format din 10 experţi afiliaţi, 5 experţi ce vor fi selectaţi în vederea afilierii, 5 angajaţi, 6 stagiari, 10 funcţionari publici cu funţii de execuţie, 5 funcționari publici cu funcţii de conducere.

Principalele activităţi ale proiectului sunt: Selectarea unor noi experți afiliați CRPE; Organizarea unor programe de formare în domeniul politicilor publice, planificării strategice și analizei preliminare a impactului; Elaborarea a 5 analize de politici publice (formalizate ca PPP în domeniul sănătății, agricultură, educație, Better regulation și planificare strategică); organizarea de dezbateri și analiză de politici publice în manieră participativă, utilizând o platformă on-line; publicarea și diseminarea rapoartelor; analiză a implicării societății civile în luarea deciziei; atelier de lucru – dezbatere, concluzii, analiză; elaborarea Ghidului ”implicarea societății civile în sistemul de luare a deciziei”.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: București, România.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate: Menținerea unui grup activ de experți afiliați care să contribuie la dezvoltarea organizației;  Cooperarea experților CRPE cu autoritățile administrației publice – necunoașterea procedurilor de planificare strategică și formulare a politicilor din mediul guvernamental; Acoperirea unor noi domenii de politici publice de către CRPE și transferul intern de expertiză; Creşterea capacităţii CRPE de a lucra cu stagiari, sporirea numărului acestora; Dezvoltarea competenţelor angajaţilor proprii în domeniul politicilor publice

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.