Reuniunea Grupului de Lucru Contencios UE din 28 iunie 2012

Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE), reunit la data de 28 iunie 2012, la sediul Ministerului Afacerilor Europene (MAEur), a discutat o serie de aspecte legate de cauzele Volksbank (C-602/10), Gran Via Moineşti (C-257/11), Shomodi (C-254/11) şi Abdel Karem el Kot (C-364/11), în care Curtea Europeană de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) urmează să se pronunțe în curând, după ce România a participat la faza orală a procedurii.

„În special  în ce priveşte cauzele Volksbank şi Gran Via, hotărârile CJUE vor avea efecte şi asupra practicii judiciare interne”, a estimat Agentului Guvernamental al României pentru CJUE şi Tribunalul UE, Răzvan-Horațiu Radu, subsecretar de stat în cadrul MAEur, care a condus întâlnirea semestrială a grupului interministerial permanent format din reprezentanţi ai tuturor ministerelor şi ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale cu competenţe în transpunerea şi implementarea acquis-ului comunitar.

Reuniunea s-a concentrat pe modalitățile de eficientizare a cooperării între instituţiile naţionale în scopul unei cât mai bune reprezentări a țării noastre la CJUE, se arată într-un comunicat remis Calea Europeană.

Reprezentanții MAEur au expus o serie de propuneri pentru modificarea metodologiei de reprezentare a României în faţa CJUE și concluziile reuniunii anuale a agenţilor guvernamentali pentru CJUE, care a avut loc în perioada 11-12 mai 2012 la Copenhaga. Totodată, au fost expuse principalele subiecte abordate de agentul guvernamental român pentru CJUE cu omologii săi din Germania şi Marea Britanie în cursul întâlnirilor desfășurate la 15 iunie, respectiv 27 aprilie 2012.

Membrii GLUE au analizat și raportul de activitate privind reprezentarea României în faţa CJUE, atât în acţiunile contencioase, cât şi în cele precontencioase.

Subsecretarul de stat Răzvan-Horaţiu Radu a subliniat contribuţia activă a instituţiilor participante în cauzele având ca obiect pronunţarea unor hotărâri preliminare în faţa CJUE și în cele aflate în fază precontencioasă pe rolul Comisiei Europene și a menționat că propunerile lansate cu ocazia întâlnirilor anterioare au fost însușite de către reprezentanţii GLCUE.

„Ca urmare a colaborării interinstituţionale eficiente, România a reuşit să închidă în faza precontencioasă marea majoritate a acţiunilor declanşate de Comisia Europeană, astfel încât, în acest moment, nu există nicio cauză de acest gen pe rolul CJUE”, a remarcat Răzvan Horaţiu Radu. „În ultimul an – a reamintit el -, Guvernul României a jucat un rol activ în cauzele care privesc întrebări preliminare trimise de instanţele altor state şi a transmis observaţii în 7 asemenea dosare aflate pe rolul CJUE legate de migraţie, spălare de bani, micul trafic de frontieră etc. Exercitarea rolului de intervenient în aceste cauze, creează premisa interpretării dreptului Uniunii Europene în conformitate cu practicile interne”.

 Context:

Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE) este un grup interministerial permanent format din reprezentanţi ai tuturor ministerelor, dar şi ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale care au competenţe în transpunerea şi implementarea acquis-ului şi cu care reprezentaţii MAEur au luat contact în cauzele în care s-a implicat Guvernul român.

GLCUE se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar pentru a asigura o cooperare interinstituţională eficientă în scopul reprezentării şi apărării României în relaţia cu CJUE sau cu Comisia Europeană. GLCUE dezbate probleme generale privind reprezentarea României, identifică soluţii în vederea cooperării interinstituţionale în această materie, precum şi implicaţiile pentru instituţiile din România ale jurisprudenţei recente a Curţii de Justiţie şi a Tribunalului UE.

Până în prezent, România nu are nicio condamnare de la CJUE.

Foto: 2oldformaxim.wordpress.com

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *